D o p r a v n í   m ě s í č n í k


Číslo 53
Duben 2002


Praha (tram): Je všeobecně známo, že první projektové studie výstavby trati rychlé tramvaje, navazující na pražskou síť a spojující centrum Prahy s ruzyňským letištěm a městem Kladnem, byly vypracovány již v první polovině 60. let. Méně známý je fakt, že největší výrobce tramvají na světě se v téže době vážně zabýval vývojem a stavbou prototypu vozidla vhodného pro tuto trať. Vůz vycházel z tehdejších prototypů článkových tramvají K1 a K2, rozšířených o střední článek, přičemž oba podvozky pod klouby měly být rovněž hnací pro zlepšení trakčních vlastností vozidla. První prototyp, označený K3 (na fotografii), byl vyroben na jaře 1968 a v průběhu léta probíhaly první zkoušky. Jízdní zkoušky s měřením zrychlení a brzdných drah byly plánovány na noc z 20. na 21. srpna 1968. Článkový vůz vyjel ve 22 hodin z motolské vozovny a potřebná měření absolvoval na trati mezi Podolím a Braníkem. V souvislosti s dobře známými událostmi oné noci byl vůz urychleně stažen ze zkoušek a musel se vrátit do motolské vozovny. Kolem páté hodiny ranní došlo na křižovatce Klamovka ke střetu s předsunutým sovětským tankem, jehož řidič se zde poprvé setkal s jedoucí tramvají. Při srážce byl zcela zničen nedostatečně dimenzovaný střední článek vozu. Zbytky krajních článků byly následně odvezeny do prostoru prototypové dílny výrobce v Radotíně a později vzhledem k silnému poškození částí přiléhajících ke kloubu využity ke stavbě funkčního vzorku zkráceného čtyřnápravového článkového vozu KT4. Další vývoj tohoto typu byl v období tzv. normalizace zastaven.

-apr

K3Praha (bus): Během rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Podhoří (od 21. března cca do srpna) je a-112 zkrácena do zastávky Zoologická zahrada. V úseku Zoologická zahrada - Podhoří zajišťuje na objednávku Městské části Praha-Troja náhradní dopravu mikrobus černé barvy s osmi místy pro cestující a registrační značkou AHP 36-40.

Mgr. Jiří Bartoš


Pardubice (vše): Od 2. dubna 2002 bude v provozu nová a-23 k závodu Panasonic ve Starých Čívicích. Kromě toho probíhají jednání o prodloužení a-10 nebo 12 až do obce Tuněchody v okrese Chrudim, k němuž by mělo dojít v září. Rovněž od počátku září 2002 by měla být prodloužena t-5 ve špičce pracovních dnů ze Židova do sídliště Dubina.

MF DNES 26. března 2002


Cheb (tarif): Od 1. dubna 2002 mohou cestující platit jízdné v chebské městské dopravě čipovou kartou a současně se zvyšuje jízdné z pěti na šest korun. Čipové karty se vystavují na vlakovém nádraží za poplatek 250,- Kč, placení čipovou kartou je zvýhodněno slevou na jízdném ve výši deseti procent. Cestující bez čipové karty platí jízdné hotově v přesně odpočítaných mincích. Čipové karty byly již dříve zavedeny také v Sokolově a na linkách IDKV.

MF DNES 21. března 2002


Jirkov (vše): Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova otevřel v pondělí 14. ledna informační kancelář v Zaječické 242 (u jirkovského autobusového nádraží). Kancelář je otevřena v pracovní dny od 5 do 17 hod. a v sobotu od 6 do 10.30 hod. a poskytuje stejné služby jako informační kancelář na autobusovém nádraží v Chomutově (prodej čipových karet na městskou dopravu, vystavování předplatních časových jízdenek, prodej kupónů, prodej jízdních řádů apod.).

Mgr. Jiří Bartoš


Liberec (bus): Od poloviny března jezdí na a-12 a 23 tři autobusy na plynový pohon. Tyto vozy zapůjčila do Liberce společnost ČSAD BUS Ústí nad Labem k dvouměsíčního testování. Autobusy jsou značky Karosa řady 700 v městském provedení po generální opravě, mají jednotný nátěr ústeckého dopravce a registrační značky okresů Teplice, Louny a Děčín. Liberecký dopravní podnik však s plynofikací zatím nepočítá, protože má v současné době uzavřenou smlouvu na nákup třiceti CityBusů (viz Dopravní měsíčník číslo 37). Záměr ústeckého dopravce je pořídit do roku 2003 aspoň 60 vozů s pohonem na zemní plyn. Liberec byl pro testování těchto vozů vybrán zejména kvůli čerpací stanici zemního plynu u ČSAD Liberec.

MF Dnes 19. března 2002, doplnil Petr Freiwillig


Pražské tramvajové výluky v březnu a dubnu 2002
Mgr. Jiří Bartoš

Vedle rekonstrukce Karmelitské ulice pokračuje i nadále jarní výluková činnost sérií navazujících výluk. Ještě během trvání oprav tramvajové trati ve Vršovicích (viz Dopravní měsíčník číslo 52) došlo už od 16. března k částečnému omezení a-X23 kvůli jejímu nízkému využití cestujícími.

Od 21. března do 3. dubna je z důvodu výstavby stanice metra Ládví a zřízení 50 m dlouhého jednokolejného úseku u křižovatky s Binarovou ulicí uzavřena tramvajová trať ze Střelničné na Sídliště Ďáblice. Jako jednokolejný úsek slouží dosavadní kolej z centra. Linky d-10, 17, 24 a 53 jsou ukončeny ve smyčce Střelničná, d-14 je ve směru z centra odkloněna od Nádraží Holešovice k Výstavišti. Jako náhradní doprava jezdí a-X10 se standardními vozy v trase Střelničná - Sídliště Ďáblice (konečná Střelničná je v denním provozu průjezdní) s intervalem 2-3 min. v Pdš, 3-4 min. v Pds, 4 min. v Dkd, 10 min. Ctv, v noci 30 min. Na Střelničné obracela d-10 a 24 po vnější koleji, d-17 a 53 po vnitřní koleji.

Od 3. do 16. dubna probíhá údržba tramvajové trati do Modřan. Po celou dobu výluky jsou d-3, 17 a 52 zkráceny k Nádraží Braník a d-21 zrušena. V úseku Nádraží Braník - Levského je zavedena náhradní autobusová doprava a-X3 v kloubových vozech s intervalem cca 4 min. v Pdš, 5 min. v Pds, 10 min. v Dk ráno, 7,5 min. v Dkdop+odp, 10 min. Ctv a 30 min. v noci. Od ranního výjezdu v sobotu 6. dubna do 17 hod. dne 7. dubna bude mimo provoz také úsek mezi Výtoní a Nádražím Braník, a proto budou tramvajové linky odkloněny z Výtoně do obratišť v oblasti Nuslí (d-3 k Vozovně Pankrác, d-16 na Čechovo nám., d-17 a 52 na nám. bratří Synků). Linka a-X3 bude prodloužena při zachování intervalů do trasy Výtoň - Levského, v období provozu d-16 ji doplní a-X16 z Výtoně k Nádraží Braník v intervalu 7,5 min. se standardními vozy.

Z důvodu zatravnění tramvajové trati na třídě Milady Horákové mezi Hradčanskou a Prašným mostem bude v uvedeném úseku od 16. dubna do 22. května zcela vyloučen tramvajový provoz. Linky d-1, 8, 18, 25, 26, 51, 56 a 57 budou odkloněny kolem Pražského hradu a přes Brusnici (občasné zastávky), přičemž v Badeniho ul. budou zřízeny zastávky Hradčanská jako náhrada za zastávky u stanice metra. Výluka se obejde bez zavedení náhradní dopravy.

Od 11. do 29. března včetně byla pro pravidelnou jarní revizi mimo provoz lanová dráha na Petřín.Ohlédnutí do historie tramvajové trati do Radlic - 2. část
Mgr. Pavel Fojtík

Mnoho dalších let se na stavebních tratích Plzeňská třída - Radlice a Smíchov - Radlice nic zásadního nedělo. Jedinou výjimkou bylo zřejmě odstranění křížení s vlečkou v Klicperově ulici, která se již v roce 1939 uváděla bez provozu. Kdy skutečně byla křižovatka vyjmuta, zatím není známo. Část vlečkových kolejí ležela v Klicperově ulici ještě v 70. letech.

Zásadní změnu přinesl počátek 70. let. Vzrůstající automobilový provoz si vynutil nejen rozšíření Radlické ulice od Klicperovy ulice po Křížovou, ale i zásadní rekonstrukci celé komunikace včetně inženýrských sítí od Plzeňské. Ani tramvajová trať nevyhovovala intenzivnímu provozu nových a těžších tramvají řady T. Výluka tratě trvala přes dva roky!

Výluka začala 5. července 1971. Linka d-7 byla odkloněna ke smíchovskému nádraží a d-18 k Lihovaru. Probíhající práce v úseku Plzeňská - Křížová měly za následek, že zde nemohla být zřízena náhradní doprava. Dočasná autobusová linka a-X18 jezdila zpočátku pravidelně jen v úseku Radlice - Křížová, teprve od 4. srpna byla prodloužena Křížovou ulicí k Lihovaru. Pro mnohé obyvatele bylo zřejmě rychlejší použít pěšího přechodu přes lávku nad smíchovským nádražím. Vyloučení tramvajového provozu do Radlic znamenalo také nesnáze s vyjížděním a zatahováním tramvají z vozovny Motol do Nádražní třídy, k čemuž stále byla určena jen trať v ulici Za Ženskými domovy, nyní také neprůjezdná. Proto se první den vyjíždělo i zatahovalo přes smyčku u Podolské vodárny, ale pro technické potíže bylo dodatečně rozhodnuto využívat smyčku ve Dvorcích. Pro případné manipulační obracení vlaků bylo možné použít kolejový trojúhelník Na Knížecí (křižovatka Nádražní - Za Ženskými domovy).

Stavební práce se nejdříve soustředily na úsek Plzeňská - Ženské domovy, kde byly koleje položeny už v závěru roku 1971 a od 14. prosince bylo možné manipulační jízdy alespoň při ranním vyjíždění provádět opět v obvyklé trase.

Protože k 17. lednu 1972 došlo k některým trvalým změnám v linkovém vedení a z Radlic formálně zmizela d-18, byla i náhradní autobusová linka přečíslována na a-X14 podle nové linky, která do Radlic nyní formálně příslušela.

Během roku 1972 práce opět pokročily a od 2. října musely ranní vlaky z Motola do Nádražní opět vyjíždět až přes smyčku Dvorce. V listopadu byla zahájena také rekonstrukce zbývající části tramvajové tratě v úseku Křížová - Radlice. Linka a-X14 byla od 27. listopadu 1972 vedena komplikovaně přilehlými ulicemi. Od 18. prosince 1972 byl opět povolen částečný manipulační provoz v severní části Radlické a v ulici Za Ženskými domovy, ale jen při ranním vyjíždění a večerním zatahování. Mimo tuto dobu zde byly veškeré jízdy i nadále zakázány, a tak se dopolední zátahy a polední výjezdy uskutečňovaly přímo z/do zastávky Anděl. Od 8. ledna 1973 byl povolen v úseku Plzeňská - Ženské domovy - Na Knížecí obousměrný manipulační provoz (pro výjezdy a zátahy), zatím stále bez cestujících a od 18. května 1973 i s cestujícími. Protože už byly dokončeny z větší části povrchy vozovek v rozšířené části Radlické, byla k 21. květnu 1973 zrušena a-X14 a dál jezdila v úseku Anděl - Ženské domovy - Křížová jen linka a-X6. Provoz na rekonstruované trati byl obnoven 3. července 1973 a do Radlic od té doby jezdily linky d-6 a 14. Novinkou byl dvoukolejný trojúhelník u Ženských domovů, který významně rozšířil manipulační možnosti v této oblasti. Trať byla mezi Klicperovou ulicí a Křížovou »nenápadně« mírně posunuta východním směrem do nové osy a opatřena živičným krytem.

Dalších deset roků byl v této části Prahy opět relativní tramvajový klid. Výstavba sídlišť Jihozápadního Města ovšem znamenala potřebu nové kapacitní komunikace, což mělo za následek nezbytné zastavení provozu na koncovém úseku tratě mezi zastávkami Laurová a Radlice (původně se počítalo dokonce s úplným zrušením celé trati). Provoz na převážně jednokolejném úseku k radlické škole byl zastaven od 1. listopadu 1983. Na Laurové byl zřízen jednokolejný vratný trojúhelník. I když šlo o jednoduché kolejové zařízení bez náročného pokládání pražců, trvala jeho stavba ve srovnání s podobnými akcemi v dřívějších dobách neuvěřitelně dlouho - tři týdny. Teprve 21. listopadu 1983 se zde začalo jezdit.

Další vývoj tratě do Radlic již většina z nás pamatuje, byl také v minulých letech průběžně dokumentován v ročenkách Pražská městská doprava. Připomeňme jen nejvýznamnější stavební změnu posledních let, kterou byla rekonstrukce úseku Ženské domovy - Křížová metodou velkoplošných panelů BKV (3. září až 12. října 1990) a nedávná přestavba trojúhelníku na Plzeňské. Dopravní úpravy na Smíchově, výstavba Strahovského tunelu a tunelu Mrázovka znamenaly od roku 1997 opakované částečné omezení tramvajového provozu v úseku Plzeňská - Ženské domovy. Dnes, i když byla provedena náročná rekonstrukce tohoto úseku, se zde nejezdí ani manipulačně, protože při místním šetření dne 18. října 2001 byla trať označena za nezpůsobilou provozu (!). Trolejové vedení je v současné době na obou koncích tohoto úseku přerušeno.

Od 2. října 2001 je tedy zastaven tramvajový provoz nejen v úseku Ženské domovy - Radlice (a nahrazen autobusovou linkou a-X14), ale i na trati v ulici Za Ženskými domovy. Jak ukázaly nejbližší následující týdny, mohly tramvaje Radlickou ulicí jezdit jistě ještě déle. Teprve v závěru roku bylo na krátké části trati v blízkosti Křížové ulice odstraněno trolejové vedení. Předpokládá se, že po dokončení výstavby nové křižovatky Křížová u vyústění tunelu Mrázovka na nové návazné pokračování dopravního okruhu se tramvaje do Radlic vrátí. Pod vlivem přestavby komunikací bude trať umístěna částečně v nové ose a navíc by se tramvaje měly vrátit i před starou radlickou školu a dojíždět na novou koncovou smyčku u stanice metra Radlická. Kdy (a zda opravdu) se tak stane, ukáží následující měsíce.

Trať Vinohradská třída - Santoška

Nedílnou součástí historie smíchovských tratí je i stavební trať Vinohradská třída - Santoška. Jak již bylo uvedeno, byla projektována, stavěna i zprovozněna současně s tratí Plzeňská třída - Radlice, v jejímž km 0,327 začínala. Celá trať s výjimkou krátkého jedenadvacetimetrového koncového úseku byla dvoukolejná. Dosahovala celkové stavební délky 0,473 km a končila mírným obloukem před vchodem do parku Santoška v místě, kde začíná ulice Na Václavce. Kromě konečné stanice na ní byla ještě stanice Na Zatlance. Trať se vyznačovala poměrně značným sklonem, který podle dobové technické dokumentace dosahoval v závěrečných 167 m hodnoty 64,19 promile (dříve publikované údaje o sklonu nebyly přesné). Přesto se v počátečním období na Santošku jezdilo i s vlečnými vozy, což ale při manipulaci na konečné znamenalo velké problémy. V té době se obracelo »vypichováním«. To znamenalo, že v konečné stanici čekal volný vlečný vůz (dovezený manipulačně nebo předchozí soupravou), který si nový vlak připojil před sebe a zatlačil na jednokolejný úsek, přičemž na konci dvoukolejky odpojil svůj vlek, který čekal opět na následující spoj. Jak u motorového vozu, tak u odpojeného vlečného vozu musela být vždy obsazena průvodčím ruční brzda na straně spádu.

Vcelku poklidná, čtvrt století trvající historie tramvajové tratě na Santošku se vyznačuje především několika nerealizovanými projekty.

Ještě před dokončením trati, na počátku roku 1913, začala jednat společnost Ringhoffer s Elektrickými podniky o možnosti kolejového propojení svého tehdejšího detašovaného pracoviště na Zatlance s ostatními částmi závodu prostřednictvím tratě elektrické dráhy. Elektrické podniky na začátku následujícího roku dokončily projekt potřebných spojovacích kolejí. Jednalo se o kolejový oblouk ze stávající železniční vlečky v Klicperově ulici, napojený do pravé tramvajové koleje trati Plzeňská třída - Radlice, a hned za výhybkou měl následovat levý přejezd. Úsek ve Vinohradské ulici (dnešní Ostrovského) měly »Ringhofferovy nákladní vlaky« pojíždět po kolejích tramvajové tratě Vinohradská třída - Santoška. Mezi ulicemi Na Skalce a U Santošky byl navržen pravý přejezd, za kterým následovala pravá výhybka a 40 m dlouhý spojovací oblouk do továrního dvora, kde měl navázat na zdejší vlečkovou kolej. Není však jasné, zdá v té době v areálu Zatlanka už nějaké manipulační kolejiště normálního rozchodu existovalo, nebo zda šlo teprve o úmysl takové koleje zřídit. Ať tak či onak, k realizaci projektu z neznámých důvodů nikdy nedošlo.

V náročném terénu vznikající vilová i činžovní zástavba nad Santoškou přímo volala po vhodném spojení veřejnou dopravou, protože už pouhá chůze v těchto místech je dost namáhavá. Není tedy divu, že se brzy vyskytly i náměty na prodloužení tramvajové tratě od Santošky. Podrobný projekt byl dokončen v roce 1924 a 2. října 1924 se na místě sešli účastníci politické pochůzky, aby ho projednali. Během jednání se kupodivu nevyskytly zásadní námitky a stavba byla úředně povolena, i když sklon tratě u Václavky dosahoval až 95,8 promile. Devět set metrů dlouhá trať, převážně dvoukolejná (s výjimkou třicetimetrového koncového úseku), měla končit až na Malvazinkách na počátku jinonické silnice (dnešní Peroutkovy ulice). Předpokládalo se, že do provozu bude uvedena už v prvním pololetí následujícího roku. Těsně před zahájením stavby se ale objevily bezpečnostní námitky (dochovalo se jen torzo informací, takže není zatím zřejmé, kdo je vyslovil) a z realizace tratě Santoška - Malvazinky nakonec po vyhodnocení všech rizik opravdu sešlo. Dopravu do této části hlavního města nakonec vyřešily autobusy Elektrických podniků. O silné frekvenci jistě svědčí i skutečnost, že když začaly 1. srpna 1926 na Malvazinky jezdit (a-E od Anděla), zůstal v úseku na Santošku souběžně zachován i nadále tramvajový provoz, a to dokonce i poté, co 13. srpna 1928 v této oblasti přibyla i druhá autobusová linka (a-J). Nelze však vyloučit, že právě zavedení autobusové linky na Malvazinky znamenalo definitivní zánik jízd vlečných tramvajových vozů na Santošku a jejich odpojování na třetí koleji v Divišově ulici. Je to zatím ale jen domněnka.

Konečná v zatáčce na Santošce při sílícím automobilovém provozu na sklonku 20. let přestávala být bezpečnou. I když zde nedošlo k žádné nehodě, začaly Elektrické podniky uvažovat o vhodné úpravě obratiště. Dne 30. října 1930 byl při politické pochůzce schválen projekt velké jednokolejné smyčky vedené ulicemi Na Březince a U Nikolajky, na které měla být zřízena nová stanice Březinka. Celkem tu mělo být položeno 641 m nové jednokolejné tratě. Stávající koncový úsek k Santošce se měl zrušit. Z neznámých důvodů se ani tato stavba neuskutečnila. Stejně tak nebyl realizován ani nedatovaný projekt (snad o něco mladší než předchozí) přeložení konečné do ulice Na Březince do nového koncového km 0,400. Mělo jít o dvoukolejnou odbočku dlouhou 114 m (z toho 18 m jednokolejně) s levým přejezdem pro zlepšení, respektive opětovné umožnění manipulace s vlečnými vozy.

Tramvajový provoz na Santošku byl nakonec trvale zastaven od 1. prosince 1938, aby bylo možné včas rekonstruovat komunikaci pro připravovaný trolejbusový provoz k jinonické Waltrovce. Koleje byly brzy odpojeny a sneseny v době od 31. července do 28. srpna 1939.

Další nerealizované náměty tratí ve smíchovsko-radlické oblasti

V roce 1919, v době, kdy se připravovalo vytvoření Velké Prahy, připravily Elektrické podniky »Program pro budoucí síť elektrických drah v hlav. městě Praze a okolí«. Mezi návrhy nových tratí nechyběly ani tratě Santoška - Malvazinky - Jinonice (vyžadující stavbu nových komunikací), Koulka - Radlice - Butovice (v zásadě vedoucí dnešní Radlickou a odbočující za jinonickým nádražím do Butovic) a propojených krátkou manipulační spojkou navrženou přibližně dnešní ulicí Na Hutmance. V oblasti Farkáně, na severní straně komunikace, měla být postavena vozovna. O obou tratích se uvažovalo ještě na začátku 30. let, především o větvi vedené z Radlic. Realizace byla odkládána pro řídké osídlení podél zamýšlené trasy, ale také pro předpokládané náročné terénní práce.Rozmístění pražských tramvají k 31. prosinci 2001
Jiří Nováček

Hloubětín

T3M:8006, 8007, 8009, 8013, 8015, 8027, 8030-8033, 8036-8039, 8043, 8046-8049, 8051-8091, 8093, 8096, 8097, 8099-8106
KT8:9001-9005, 9007-9048

Kobylisy

T3:6230, 6257, 6289, 6561, 6710-6721, 6723-6732, 6734-6754, 6762, 6763, 6765, 6772, 6773, 6775-6782, 6785, 6790, 6795-6798, 6805, 6807, 6808, 6811-6816, 6821-6828, 6831, 6834, 6836-6842, 6845, 6851, 6852, 6854, 6856, 6858-6871, 6873, 6875, 6876, 6878-6884, 6886-6894, 6898, 6900-6903, 6905-6907, 6909-6912, 6914-6916, 6918, 6919, 6921, 6922, 6929
T3M:8092, 8094, 8095, 8098

Motol

T3:6557, 6562, 6568, 6609-6611
T6:8601-8730

Pankrác

T3:6092, 6383, 6457, 6503, 6509-6511, 6513, 6514, 6525, 6532, 6537, 6542, 6544, 6545, 6552, 6564, 6569, 6576, 6579, 6580, 6584, 6594, 6598, 6602, 6606, 6931, 6932, 6934, 6935, 6938, 6940, 6943-6945, 6948, 6949, 6951-6955, 6957-6959, 6962-6965, 6967, 6969, 6973, 6976, 6977, 6990, 6991
6142, 6314, 6365, 6468, 6512, 6515, 6517, 6571, 6589, 6613, 6626, 6629, 6643, 6674, 6683, 6733, 6755 (probíhající modernizace na typ T3P v OZT Hostivař)
T3SUCS:7074, 7075, 7078, 7079, 7083, 7086, 7087, 7091, 7093, 7097, 7101, 7103, 7105, 7109, 7113, 7115, 7121, 7125, 7129, 7202-7207
T3M:8005, 8008, 8010-8012, 8014, 8016-8025, 8028, 8029, 8040-8042, 8044, 8045, 8050
T3P:6554, 8211-8245, 8301-8312
RT6:9101-9104

Strašnice

T3:6529, 6605, 6615, 6634, 6635, 6637, 6639, 6640, 6644-6647, 6649-6655, 6657, 6658, 6661, 6662, 6664, 6665, 6668-6671, 6673, 6675, 6680, 6685-6693, 6696-6698, 6701-6709
T3SUCS:7001-7003, 7006, 7008-7073, 7268, 7269
T3M:8034, 8035, 8200, 8205

Vokovice

T3:6432, 6439, 6492, 6496
T3SUCS:7076, 7077, 7080-7082, 7084, 7085, 7088-7090, 7092, 7094-7096, 7098-7100, 7102, 7104, 7106-7108, 7110-7112, 7114, 7116-7120, 7122-7124, 7126-7128, 7130-7201, 7238, 7239

Žižkov

T3:6124, 6228, 6608, 6616, 6619, 6622-6625, 6628, 6630-6632
T3SUCS:7208-7237, 7240-7267, 7270-7292
T6:8600, 8731-8750

Počty vozů ve vozovnách k 31. prosinci 2001

Vozovna/TypT3T3MT3PT3SUCSKT8D5T6A5RT6N1celkem
Hloubětín (1)071004700118
Kobylisy (2)150400000154
Motol (3)600001300136
Pankrác (4)56+17244825004157+17
Strašnice (5)534072000129
Vokovice (7)400111000115
Žižkov (8)1300810210115
celkem282+17103 4828947 1514924+17Reklamní nátěry pražských tramvají - září 2001 až únor 2002
Ing. Jan Lutrýn

1 Nové reklamy

7242+7243 Kodak 01/02

2 Změna reklamy

6773+6775 Vagabond (ex Hanácká kyselka) 09/01 1)
7049 Seville Premium (ex Ardo) 01/02 2)
7170+7171 černo-modro-červeno-bílý nátěr (ex On Line Business) 09/01
7188+7189 Ajax (ex Maxell) 02/02 3)
7220+7221 Expresní služby České pošty (ex Alcatel - 2. provedení) 09/01 4)
7228+7229 Salima (ex Alcatel - 2. provedení) 10/01 4)
9002 EmTec (ex Jim Bean) 09/01 1)
9011 iDnes-Internet (ex Alcatel) 10/01 5)

3 Zrušení reklamy - odstranění reklamních nápisů

6513 H&T Matex 12/01
6616 Fischer (Holandsko) 10/01
6705 Ardo 11/01
6750+6751 Alcatel (2. provedení) 12/01
6892+6893 Maxell 12/01
7003+6662 Lipton's 11/01
7031+7038 Nokia (modrá) 01/02
7072+7073 Paegas Twist 11/01
7076+7077 Alcatel (2. provedení) 12/01
7080+7081 Nokia (modrá) 01/02
7116+7117 Nokia (modrá) 01/02
7118+7119 Esso 11/01
7130+7131 Paegas (2. provedení) 11/01
7140+7141 Sagem 10/01
7188+7189 Maxell 12/01
7194+7195 Alcatel (2. provedení) 12/01
7198+7199 Paegas (2. provedení) 11/01
7207+6503 Lipton's 11/01
7218+7219 Berlitz 02/02
7272+7273 Daewoo Electronics (3. provedení) 09/01
7274+7275 Nokia (modrá) 01/02
7283 Allianz 11/01
9010 Redstar Jeans 01/02
9016 Czech Real 11/01
9032 Okay elektrospotřebiče 09/01

4 Zrušení reklamy - návrat k původnímu nátěru

6811 ex Daewoo Electronics (3. provedení) 11/01
7006+6701 ex Pražský kudykam 09/01
7064+7065 ex Berlin-Chemie + Menarini Group 02/02+01/02
7172+7173 ex Nokia (zelená) 09/01 6)
7257 ex Mezinárodní gastronomické veletrhy 10/01 5)

5 Vyřazení vozu s reklamou

6662 ex Lipton's 01/02 7)

Oprava

Souprava ev. č. 7068+7069 měla do 01/01 reklamní nátěr Hebel, od 01+02/01 reklamu Rebelové a od 08/01 celovozovou reklamu Tiskárna Kavka.

Poznámky

1)reklamní nápisy odstraněny již 06/00 5)reklamní nápisy odstraněny již 01/01
2)reklamní nápisy odstraněny již 11/01 6)reklamní nápisy odstraněny již 05/00
3)reklamní nápisy odstraněny již 12/01 7)do OZT k modernizaci na T3R.P ev. č. 8330
4)reklamní nápisy odstraněny již 03/01Ostrava 2001 - 3. část
Radim Janovec

Obdobně jako v minulých letech vám přinášíme přehled o dění v ostravské městské dopravě v minulém roce. Tato část se zabývá tarifem, tratěmi a provozem.

V oblasti tarifu je nejvýznamnějším počinem rozšíření tarifní integrace ve větší míře i na vlaky Českých drah. Cílem koordinátora Ostravského dopravního integrovaného systému (KODIS spol. s r. o.) v dalších letech je postupné rozšíření ODIS na celý Moravskoslezský kraj. Rok 2001 byl charakteristický také poměrně velkým množstvím rekonstrukcí tramvajových tratí, nepočítaje v to rozsáhlou modernizaci a rozšíření vozovny Moravská Ostrava. Při několika příležitostech rovněž došlo k úpravám linkového vedení.

Obecně k provozu

Již v prvních minutách popisovaného roku došlo v ODIS ke změnám - vzhledem k jiným směnám a turnusům podle novelizovaného zákoníku práce byly k 1. ledna 2001 provedeny některé změny jízdních řádů, které byly původně naplánované k datu lednové celostátní změny jízdních řádů. Tyto změny však nebyly příliš zásadní, i když se dotkly tří desítek linek.

Významnou květnovou událostí bylo vyvrcholení oslav 100 let elektrické tramvaje v Ostravě, které se odehrálo od pátku 11. května do neděle 13. května 2001. V pátek byl vypraven konvoj historických tramvají (8 souprav) z hlavního nádraží na Hulváky. V sobotu se konal den otevřených dveří v porubské vozovně a v ústředních dílnách v Martinově, v obou provozovnách byl připraven bohatý doprovodný program a v desetiminutovém intervalu mezi nim jezdily historické i moderní tramvaje. Do ústředních dílen pětkrát přijel po vlečce parní vlak z nádraží Ostrava-Svinov. V neděli byla vyloučena normální tramvajová doprava na jednokolejné trati do Zátiší a byla nahrazena zvláštním provozem historických i moderních vozidel (včetně služebních). Celkem bylo na tuto trať se dvěmi mezilehlými výhybnami vypraveno 18 souprav. Současně při této příležitosti bylo vydáno i značné množství propagačních materiálů (od knihy »Od Sanoku k Astře« přes katalog historických vozidel až k tričku nebo otvíráku na láhve).

Na konci června byla zřízena občasná zastávka, první po mnoha letech. V rámci změn jízdních řádů na začátku září byly opět přejmenovány některé zastávky, např. ETS na Středoškolská, Nemocnice Nové huti na Nemocnice Jih, Dr. Slabihoudka na Poruba U nemocnice. Dále došlo k zavedení několika nových linek a úpravě vedení linek stávajících.

Od 3. listopadu 2001 byla zavedena nová služba pro cestující - po předchozím vybavení tramvajových vozidel venkovním reproduktorem bylo zavedeno hlášení čísla linky a konečné zastávky spoje na vybraných zastávkách (Nádraží Svinov a Náměstí Republiky) v denní době a rovněž je umožněno cestujícím vyžádat si toto hlášení pomocí speciální vysílačky pro nevidomé. V druhém pololetí bylo také zkoušeno hlášení zastávek v několika autobusech.

V závěru roku byla zřízena trojice linek určených pro obsluhu nových hypermarketů. Tyto linky vznikly na základě smlouvy mezi dopravcem a majitelem hypermarketu, nejsou součástí ODIS a je na nich poskytována bezplatná přeprava.

Od 3. prosince 2001 byla dána do provozu společná zastávka tramvají a autobusů v Sadu Boženy Němcové. Kromě tramvají zde nově zastavují i autobusy linek, které sem byly přeloženy (a-34, 35, 50, 52, 56 a 67 - některé jen v jednom směru).

I nadále pokračovala náhrada zastávkových označníků novým typem započatá v předchozích letech.

Tarif

K 1. lednu 2001 došlo ke zvýšení ceny většiny jízdenek v ODIS. Zvýšení ceny odpovídá až na výjimky výši inflace. V období od 1. do 7. ledna byly za platné uznávány i krátkodobé časové a 24hodinové jízdenky se starou cenou. Nové ceny jízdného jsou následující (všechny ceny jsou v Kč, hvězdička označuje nezměněné ceny):

Krátkodobé časové jízdenky 1 zóna2 zóny3 zóny4 zóny 5 zón6 zónměsto Ostrava (zónycelá síť
15 min.45 min.60 min.90 min. 105 min.120 min.1, 2, 3, 4) - 24 hod.24 hod.
nezlevněná7,-11,-16,-21,- 25,-29,-30,-52,-
zlevněná3,- *5,- *8,-10,- * 12,- *14,- *15,-26,-
doplňkový prodej - nezlevněná9,-13,- rodinná 1+137,-62,-
doplňkový prodej - zlevněná4,- *6,- * rodinná 2+260,-99,-

Dlouhodobé časové jízdenky součet počtu zón a počtu barev
234567 891011celá síť
XP - 7denní90,-117,-144,-171,-198,-226,- 262,-307,-343,-379,-438,-
XP - 14denní144,-187,-230,-273,-316,-359,- 416,-488,-546,-603,-696,-
XP - 30denní232,-302,-371,-441,-510,-580,- 673,-789,-881,-974,-1 125,-
X - 30denní184,-239,-295,-350,-405,-460,- 534,-626,-700,-773,-893,-
X - 90denní497,-646,-795,-944,-1 094,-1 243,- 1 441,-1 690,-1 889,-2 088,-2 411,-
X - čtvrtletní497,-646,-795,-944,-1 094,-1 243,- 1 441,-1 690,-1 889,-2 088,-2 411,-
X - pololetní940,-1 222,-1 504,-1 786,-2 068,-2 350,- 2 726,-3 196,-3 572,-3 948,-4 558,-
X - roční1 748,-2 272,-2 796,-3 320,-3 844,-4 370,- 5 068,-5 944,-6 640,-7 340,-8 476,-
YP - 7denní34,-44,-54,-64,-75,-85,- 98,-115,-129,-142,-164,-
YP - 14denní55,-72,-88,-105,-122,-138,- 160,-188,-210,-232,-268,-
Y - 30denní74,-96,-118,-140,-162,-184,- 214,-250,-280,-309,-357,-
Y - 90denní199,-258,-318,-378,-437,-497,- 577,-676,-756,-835,-946,-
Y - čtvrtletní199,-258,-318,-378,-437,-497,- 577,-676,-756,-835,-946,-
S - 30denní *123,-161,-198,-235,-272,-309,- 358,-420,-469,-519,-599,-
S - 90denní *333,-433,-533,-633,-733,-833,- 967,-1 134,-1 267,-1 400,-1 617,-
S - čtvrtletní *333,-433,-533,-633,-733,-833,- 967,-1 134,-1 267,-1 400,-1 617,-
Z - 30denní92,-119,-147,-175,-202,-230,- 267,-313,-350,-386,-446,-
Z! - 90denní248,-323,-397,-472,-547,-621,- 720,-845,-944,-1 044,-1 205,-
Z! - čtvrtletní248,-323,-397,-472,-547,-621,- 720,-845,-944,-1 044,-1 205,-
Z! - 5měsíční382,-497,-611,-726,-840,-955,- 1 108,-1 299,-1 452,-1 604,-1 853,-
D - 7denní46,-60,-74,-88,-102,-116,- 134,-157,-176,-194,-224,-
D - 14denní73,-95,-117,-139,-161,-183,- 212,-249,-278,-308,-355,-
D - 30denní119,-155,-191,-227,-262,-298,- 346,-405,-453,-501,-578,-
D - čtvrtletní324,-422,-519,-616,-713,-811,- 940,-1 102,-1 232,-1 362,-1 573,-
D - pololetní612,-795,-979,-1 163,-1 346,-1 530,- 1 775,-2 080,-2 325,-2 570,-2 968,-

Písmeno P značí přenosnou jízdenku (ostatní jízdenky jsou nepřenosné). Další užité značky: X = nezlevněná, Y = pro děti od 6 do 15 let, S = pro důchodce, Z = pro studenty a nezaměstnané, Z! = pro studenty, D = dovozné za přepravu zavazadel, psů a ostatních zvířat

Vzhledem k integraci zbývajícího úseku linky a-72 patří od 1. ledna do ODIS i obec Strahovice.

Od 1. února 2001 došlo k dalšímu rozšíření prodeje jízdenek ODIS - nově lze 24hodinové jízdenky (síťové i pro město Ostravu - »Ostravanky«) zakoupit ve všech osobních pokladnách Českých drah vybavených strojem AVOS. Na rozdíl od stávajících 24hodinových jízdenek jsou tyto jízdenky vytištěny na tiskopise Českých drah a cestující musí při zakoupení uvést čas platnosti (jízdenka se pak již neoznačuje). Např. při cestě vlakem z Prahy do Ostravy je tak možné si v Praze koupit 24hodinovou jízdenku ODIS, při případném zpoždění vlaku z Prahy pak osobní pokladní Českých drah v Ostravě může provést úřední opravu doby platnosti jízdenky (pokud navazuje na tento zpožděný vlak). K 1. dubnu 2001 byl u Českých drah zastaven prodej 24hodinových síťových jízdenek.

Významnou změnou je výraznější zapojení vlaků Českých drah do ODIS od 1. dubna 2001. Do ODIS patří následující traťové úseky: Bohumín - Studénka, Studénka - Studénka město, Hlučín - Opava východ, Chuchelná - Kravaře ve Slezsku, Ostrava-Svinov - Opava východ, Ostrava-Svinov (resp. Polanka nad Odrou) - Ostrava-Bartovice, Ostrava hl. n. - Frýdek-Místek a Frýdek-Místek - Dobrá u Frýdku-Místku. S dlouhodobou časovou jízdenkou pro příslušné zóny (tímto rozšířením vznikly některé nové) nebo s 24hodinovou jízdenkou pro město Ostrava (zóny 1, 2, 3 a 4 - musí být už označena časem) je možné používat osobní vlaky, spěšné vlaky a rychlíky ve 2. vozové třídě. Je také povoleno použít i expres 530 mezi stanicemi Bohumín a Ostrava-Svinov. V souvislosti s tímto rozšířením byl rozšířen prodej dlouhodobých časových jízdenek ODIS i do dalších osobních pokladen Českých drah (prodej je obdobný stávajícímu - nelze vydat nový kmenový list jízdenky). Tento způsob výdeje dlouhodobých časových jízdenek lze teoreticky zavést v libovolné pokladně Českých drah vybavené strojem AVOS.

V druhé polovině roku pak bylo dvakrát mírně rozšířeno zapojení Českých drah do ODIS. Od 1. září 2001 je v osobních pokladnách ve vybraných stanicích vydáván také kmenový list jízdenky a od 30. září 2001 je tarifní integrace rozšířena až do Bílovce.

K 3. září 2001 došlo k několika drobným úpravám hranic zón, k 30. září 2001 vznikají nové zóny na Bílovecku v souvislosti se zaintegrováním další linky TQM Opava.

Vzhledem ke zvýšení ceny dlouhodobých časových jízdenek k 1. lednu 2002 byly tyto jízdenky se začátkem platnosti v roce 2002 prodávány už ve druhé polovině prosince za novou cenu.

Tramvajové trati

Během většiny roku pokračovala rekonstrukce vozovny Moravská Ostrava, která byla zahájena v listopadu 1999 (viz též články Ostrava 1999 a Ostrava 2000). Dne 16. října byla zrekonstruovaná vozovna slavnostně předána Dopravnímu podniku, plný provoz ve vozovně byl zahájen 3. listopadu 2001. V dubnu byla zprovozněna přístavba vozovny na severní straně a její nové severní (přední) zhlaví. Nově je dvanáct kolejí v hale průjezdných (z toho dvě se v hale spojují sjízdnou výhybkou), dvě koleje zůstaly kusé. Na severním zhlaví je řada výhybek vestavěných do sebe. Dále byla zprovozněna nová příjezdná dvoukolejná trať ulicí Plynární. Během výluky od 13. dubna večer do 17. dubna ráno byl vystavěn úplný trojúhelník na křižovatce Nádražní a Plynární, zároveň došlo k zrušení větve Přívoz - vozovna v trojúhelníku na křižovatce Nádražní a Valchařské (překážela novému trojúhelníku). Od ranního výjezdu dne 17. dubna 2001 je používána nová trať v ulici Plynární pro výjezdy i zatahování; vzhledem k dočasnému zneprůjezdnění vozovny během pokračující výstavby byla až do 2. listopadu pro výjezd i zatahování používána jedna kolej (zatahuje se couváním z Nádražní ulice), druhá kolej slouží k obracení d-4. Rovněž od 17. dubna je zprovozněna nová zastávka v Plynární ulici, v níž je nástup spojů vyjíždějících z vozovny směrem k HD Jindřich. Až do konce dubna byla stávající trať ulicí Porážkovou (přes tzv. »Zahradu«) používána k zatahování některých vozů, od května do října byla však tato trať dočasně zneprůjezdněna. Stávající trať v ulici Valchařské byla ponechána jako manipulační k možnému odstavování vozidel, byla však ukončena na křižovatce Valchařské a Poděbradovy (pokračování do vozovny bylo zrušeno). V letních měsících probíhala rekonstrukce starého (jižního) zhlaví vozovny, která vyvrcholila 3. listopadu 2001, kdy byl od ranního výjezdu spuštěn běžný provoz zrekonstruované vozovny. V Plynární ulici byla zprovozněna nová zastávka »Plynárny«, která je výstupní pro spoje jedoucí do vozovny a linku d-4 ukončenou ve vozovně. Při zatahování do vozovny objíždějí vozy halu vozovny přes objekt denní údržby a po nové smyčce kolem staré správní budovy vjíždějí na jižní zhlaví vozovny a do haly. Na jižní zhlaví vozovny byla připojena také trať Porážkovou ulicí, která je v běžném provozu pojížděna jen spoji d-10 zatahujícími po skončení ranní špičky z Výstaviště. Ve vozovně bylo uvedeno do provozu signalizační zařízení s centrálním stavěním výhybek a hlídáním obsazenosti úseků pomocí indukčních smyček.

S rekonstrukcí vozovny souvisí i výstavba kolejového trojúhelníku na křižovatce ulic Nádražní a 28. října. Tato stavba plánovaná už na rok 2000 nebyla bohužel dosud realizována z důvodu zablokování stavebního řízení vlastníkem módního domu Ostravica na této křižovatce. Proto musí i nadále vozy vyjíždějící i zatahující do vozovny z Výstaviště nebo Hranečníku jezdit přes Náměstí Republiky, spřažené soupravy až přes Hulváky.

Výstavba křížovatky budoucí dálnice D47 s Opavskou ulicí natolik pokročila, že během výluky od večera 16. března do ranního výjezdu 19. března 2001 byl tramvajový provoz navrácen z provizorní trati (viz článek Ostrava 1999) na trať v původní ose vedenou po dvojici nových tramvajových mostů. Při této výluce a poté i od 30. března večer do 2. dubna 2001 ráno byl rekonstruován tramvajový svršek v úseku mezi novými mosty a mostem přes řeku Odru včetně.

Rekonstrukce další části mostu Mládeže si vynutila dlouhodobou výluku tramvajové dopravy na trati pod tímto mostem od 17. dubna do 3. prosince 2001. Po tramvajové trati na mostě se od 8. května do 25. listopadu 2001 dočasně jezdilo jednokolejně.

Dále byly provedeny rekonstrukce těchto souvislých úseků tramvajových tratí za vyloučení provozu:

termín ulice úsek
30. 6. až 2. 9. Hlučínská mezi železničním mostem a tramvajovou smyčkou Hlučínská (mimo)
10. 8. večer až 13. 8. ráno a 17. 8. večer až 20. 8. ráno Opavská mezi křižovatkami s ulicemi Sokolovská (mimo) a 17. listopadu (mimo); u zadního výjezdu z porubské vozovny byly poprvé v Ostravě použity dvě sjezdové jednojazykové výhybky
7. 9. večer až 17. 9. ráno Martinovská mezi křižovatkou s ulicí U dílen (mimo) a tramvajovou smyčkou Martinov (mimo)
22. 9., 23. 9. (přípravné práce), 27. 9. večer až 1. 10. ráno a 5. 10. večer až 8. 10. ráno 17. listopadu mezi křižovatkami s ulicemi Vřesinská a V zahradách
20. 10. až 21. 10. 28. října v prostoru zastávek Dům energetiky
26. 10. až 2. 12. sad Boženy Němcové trať na samostatném tělese (nově je upravena i pro provoz autobusů)

Během popisovaného roku dále probíhaly dílčí modernizace nebo rekonstrukce tramvajových tratí, zejména:

17. 3. - výměna výhybky ve vozovně Poruba
24. 3. - výměna výhybky na vjezdu do smyčky Martinov
8. 6. (večer) až 10. 6. - kolejové rozvětvení na náměstí Republiky směrem do Vítkovic
22. 6. (večer) až 24. 6. - kolejové rozvětvení u zastávky Zábřeh vodárna; v tomto termínu také probíhala úprava kolejí a změna osových vzdáleností v přilehlých obloucích jako příprava na plánované doplnění křižovatky na úplný kolejový trojúhelník
4. 7. (večer) až 7. 7. - kolejové rozvětvení v Plzeňské ulici na křižovatce Nová Ves vodárna
27. 7. (večer) až 29. 7. - kolejové rozvětvení na křižovatce ulic Ruská a Závodní (křižovatka Zábřeh pošta) směrem do Výškovic
25. 8. - sjezdová výhybka v Sokolovské ulici (na vjezdu do vozovny Poruba)
7. 9. (večer) až 8. 9. - kolejové rozvětvení v Martinovské ulici na křižovatce s Opavskou
21. 9. až 24. 9. (ráno) - koleje ve vjezdu do smyčky Hlavní nádraží
27. 9. (večer) až 1. 10. (ráno) - kompletní rekonstrukce troleje na křižovatce ulic Ruská a Závodní (křižovatka Zábřeh pošta)

Trolejbusové trati

Během popisovaného roku probíhaly dílčí modernizace trolejového vedení, zejména:

2. 3. až 4. 3. - rekonstrukce troleje ve smyčce Bazaly včetně výhybek ve smyčce; zanikly tak další výhybky systému ČKD Kremnica (v trolejbusové síti nyní zbývá poslední výhybka systému ČKD Kremnica v zadní bráně vozovny, která se však v běžném provozu nepoužívá)
19. 5. a 20. 5. - rekonstrukce troleje v Novoveské ulici
26. 5. - rekonstrukce troleje v Hladnovské ulici
16. 6. až 17. 6. - rekonstrukce troleje v Heřmanické ulici
23. 6. až 24. 6. - rekonstrukce troleje ve smyčce Důl Heřmanice
5. 7. až 8. 7. - rekonstrukce trolejového křížení na křižovatce Orlovské a Hladnovské ulice
5. 8. - výměna sjezdové výhybky v Hladnovské ulici u zastávky Důl Petr Bezruč
8. 9. - výměna troleje v úseku mezi zastávkami Zimní stadion a Náměstí RepublikyDopravní podnik Ostrava bude vyrábět trolejbusy
Ing. Jaromír Štěpán, Ostrava
článek převzat ze Zpravodaje Dopravního podniku Ostrava 1/2002

Dopravní podnik Ostrava a. s. je v současné době výhradním dovozcem nízkopodlažních autobusů SOLARIS URBINO pro Českou republiku. Firma SOLARIS BUS & COACH s. a. před časem vyrobila i trolejbusovou modifikaci, kterou nazvala Solaris Trollino. Uvedené trolejbusy jezdí jen v Polsku ve městě Gdynia. Potíže jsou prozatím jen s elektrickou výzbrojí. S ohledem i na našeho monopolního dodavatele trolejbusů oslovil Dopravní podnik Ostrava a. s. firmu Solaris s možností dodávky karoserie pro montáž trolejbusu v ostravském dopravním podniku. Po několika jednáních se podařilo a v současné době se již v Polsku vyrábí karoserie délky 12 m. Ta je určena pro stavbu trolejbusu a koncem března by se měla objevit v Ostravě. Rovněž dodávka elektrické výzbroje je díky velmi aktivnímu přístupu firmy Alstom Industry a. s. zajištěna. První trolejbus tohoto typu je určen pro Městský dopravní podnik Opava, který oslaví v letošním roce také 50 let trolejbusové dopravy.

Technickou koncepcí vychází trolejbus z konstrukce autobusu Solaris s drobnými úpravami nutnými pro trolejbus. Řešení je výhodné i z hlediska jednotnosti většiny náhradních dílů pro autobus i trolejbus (o tuto koncepci se v osmdesátých letech pokoušeli i u nás, její pozůstatky jezdí v DP Ostrava ve formě trolejbusů 17Tr). Provedené úpravy se týkají montáže sběracího ústrojí a brzdového odporníku na střechu trolejbusu. Trolejbus je provedený ve většině profilů a krycích plechů v nerezovém provedení, což zajišťuje patnáctiletou záruku na karoserii. Umístění vodičů a pneumatických dílů pod střechou umožňuje jednak dobrý přístup při opravách, ale současně chrání před mechanickým poškozením a korozí. První vozidlo bude z důvodu urychlení montážních prací částečně nastrojeno autobusovou elektrickou výzbrojí jako je osvětlení, ovládání dveří a vzduchové rozvody. Škoda jen, že nebude instalována nájezdová plošina. Technické řešení plošiny pro trolejbus je však velice náročné z důvodu zachování dvojité izolace. Trolejbus je alespoň vybaven »poklekem«, který umožní snížení nástupní hrany.

Trakční výzbroj, která se již bude montovat v Ostravě v provozovně trolejbusy, vychází z osvědčené výzbroje TV PROGRESS firmy Alstom. Ta je namontována na 23 tramvajích T3. První rekonstruované vozy již mají najeto přes 80 000 km bez závad způsobených touto výzbrojí. Pro dobíjení baterií, napájejících palubní síť 24 V a síť 3× 400 V, 50 Hz pro motory kompresoru a servořízení, slouží statický měnič SMTK, také od firmy Alstom. Měniče této řady jsou používány na rekonstruovaných tramvajích s minimálním počtem závad. Technický základ vozidla je tedy na velice dobré úrovni, takže můžeme doufat, že se bude jednat o skvělý trolejbus.

Výroba je však pouze jedna stránka problému. Další, neméně náročná část, tvoří zpracování technické dokumentace a provedení typových zkoušek vozidla, na jejichž základě je možné legislativně schválit nový typ vozidla na Drážním úřadě v Praze. O tyto poslední úkoly se podělily odbor technického rozvoje a odbor řízení jakosti.Bratislavská městská doprava na přelomu tisíciletí - 1. část
MUDr. Mikuláš Hrubiško

Ne, nepůjde o žádný mimořádný článek, jak by se mohlo z nadpisu na první pohled zdát. Honosný titul je způsoben prostým faktem, že na rozdíl od minulých let, kdy se mi dařilo v Dopravním měsíčníku informovat o dění v bratislavské dopravě v právě uplynulém roce, se mi to za rok 2000 nepodařilo. Proto se tímto článkem pokusím mezeru v informacích o dění v bratislavské dopravě vyplnit. A léta 2000 a 2001 jsou přelomové i pro ty, kteří vítali začátek nového tisíciletí již 1. ledna 2000 (mezi ty ale já nepatřím), stejně tak i pro ostatní, kteří do nového tisíciletí vstoupili až 1. ledna 2001. Proto snad nadpis vyhoví všem.

Rekonstrukce a změny v linkovém vedení

Nové tramvajové ani trolejbusové tratě postaveny nebyly, v elektrické trakci tedy půjde jen o rekonstrukce. Ale ani těch není mnoho, protože chybí peníze...

Rok 2000

1) od 18. 3. do konce června - rekonstrukce Čachtické ulice v Rači (úsek Barónka - Detvianska)
I když nejde o dlouhý úsek, oprava trvala tak dlouho proto, že šlo o komplexní rekonstrukci včetně všech inženýrských sítí. Trať je udělána důkladně, stejným způsobem jako ostatní tratě v úrovni ulice, kde můžou po kolejích občas projet i automobily, tj. štěrkové podloží, polopropustná fólie, písek, asfalt a betonové panely s příčnými žlábky, do kterých se pak upevňují klasické žlábkové koleje. Na závěr byla trať zadlážděna zámkovou dlažbou. Trať je ve stejné poloze jako předtím, tj. u severního chodníku (kolej ve směru do centra je přímo u chodníku). V opačném směru je asfaltový jízdní pruh pro auta.
d-3, 5, 11 (K) ... - Železničná stanica Vinohrady
d-12 v Pdš posílena o několik souprav a nasazeno více vozů K2S z Krasňan (oficiálně z toho důvodu, že na náhradní autobusovou dopravu byly staženy autobusy z a-34 a 83 do Dúbravky, ve skutečnosti zejména proto, aby byla práce pro řidiče tramvají); v pětiminutovém intervalu nebyla d-12 pochopitelně příliš využita
a-185 (X) původně pro získání vozů na náhradní dopravu, ve skutečnosti se jedná o trvalé zrušení linky
a-50, 85 zkrácení intervalů jako kompenzace zrušení a-185; uvedené opatření nakonec zůstalo v platnosti trvale, protože to i objektivně bylo lepší (dvě linky s kratším intervalem namísto třech linek s delším intervalem)
a-34, 83 prodloužení intervalů, jako kompenzace pro Petržalku byl zkrácen interval na a-84 (tato změna byla jen dočasná)
a-3 (N) Železničná stanica Vinohrady - Rača
2) od 29. 4. do 1. 5. - trolejbusová výluka na Palisádách z důvodu komplexní rekonstrukce kabelů, sloupů i vedení; přípravné práce byly provedeny již v předstihu za plného provozu, aby byla výluka co nejkratší
t-203, 207, 208 (K) ... - Hodžovo námestie
t-206 (Zp) Autobusová stanica - Karadžičova - Legionárska - Šancová - ... - SÚSCH
t-212 (Zp) ... - Záhradnícka - Karadžičova - Legionárska - Šancová - ... - Vojenská nemocnica
a-X7 (N) Kollárovo námestie - Hodžovo námestie - Palisády - Mudroňova - Valašská
3) od 9. 8. do 3. 9. - rekonstrukce vozovky na křižovatce Svätoplukovej ulice a Mlynských Niv
t-205 (Zp, Zz) Trnávka - ... - Mickiewiczova (T) - 29. augusta (Z) - Hodžovo námestie (v opačném směru se do Svätoplukovy ulice dalo odbočit)
4) od 12. 8. do 3. 9. - oprava tramvajové trati v Radlinského ulici za jednokolejného provozu
Linkového vedení tramvajových linek se sice tato změna nedotkla, ale v první etapě se rekonstruovala křižovatka ulic Radlinského a Legionárska (vlastně již začátek Račianského mýta), která se tak stala neprůjezdnou, a ve druhé etapě byla navíc neprůjezdná Radlinského ulice. Z tohoto důvodu byly opravou kolejí dotčeny trasy autobusových linek.
V první etapě (od 12. 8. do 22. 8.) došlo k těmto odklonům:
a-21 (Zz) Devínska Nová Ves - ... - Šancová - Trnavské mýto - Jelačičova
a-39 (ZpT) Ružinov - ... - Trnavské mýto - Krížna - Vazovova (po kolejích) - Radlinského - Starohorská - Mýtna - ...
V druhé etapě (od 23. 8. do 3. 9.) byla vedle výše uvedených odklonů a-21 a 39 navíc provedena ještě tato opatření:
a-39 (ZpZ) Ružinov - ... - Trnavské mýto - Krížna - Vazovova (po kolejích) - ...
(tj. obousměrně po kolejích přes Vazovovu a dále po Krížné)
a-59 (ZpT) Petržalka - Staromestská - Kollárovo námestie - Mickiewiczova - Záhradnícka - Karadžičova - Legionárska - Račianske mýto - ... - Rača
Jde o expresní linku, která na objízdné trase neměla žádnou zastávku, ale i tak to byl po 18 letech první případ, kdy se autobusy vrátily do míst, kde jsme si od nich již odvykli.
5) od 15. do 17. 9. - oprava automobilových přejezdů přes koleje ve Vajnorské ulici a na Trnavském mýtě
d-2, 4, 6 (X) - - -
d-X (N) Železničná stanica Nové Mesto - Vajnorská - Zlaté piesky
a-X6 (N) Trnavské mýto - Vajnorská - Železničná stanica Nové Mesto
Vzhledem k odříznutí vozovny Jurajov Dvor od ostatní sítě bylo změněno i vypravení tramvají (kromě d-X všechno z Krasňan, přes víkend se výprava dá zvládnout z jedné vozovny):
d-1 (Jv) soupravy 2× T z Krasňan
d-8, 12 (Jv) vozy K2 a K2S z Krasňan
t-201 (Zp) ... - Legionárska - Karadžičova - Záhradnícka - Svätoplukova - ...
t-204 (Zp) ... - Legionárska - Karadžičova - Záhradnícka - Jégého - ...
t-209 (Zp, Zz) ... - Štefánikova - Hodžovo námestie - 29. augusta - Autobusová stanica
a-39 (ZpT) ... - Trnavská - Jégého - Záhradnícka - Karadžičova - Legionárska - ...
Ostatní autobusové linky byly ve směru do Trnavské odkloněny Legionárskou a Krížnou.
6) od 7. 10. do 24. 11. (cca 11.00 hod.) - úplná přestavba kolejového trojúhelníku před tunelem na nábřeží se změnou polohy kolejí i výhybek
Tato akce byla vynucena požadavkem židovské náboženské obce, protože tramvajová trať z tunelu ve směru do Karlovy Vsi vedla přímo po povrchu židovských krypt včetně hrobky nejznámějšího bratislavského rabína Chatáma Sófera. Za komunismu se na takové věci nehledělo, nyní tedy došlo k nápravě »zneuctění« židovských hrobů. Původně tramvajová trať z tunelu do Karlovy Vsi ihned za výjezdem z tunelu odbočovala vpravo, kde byla zastávka, a na tramvajovou trať na nábřeží se napojovala až poměrně daleko (cca 50 metrů za výhybkami do tunelu ve směru z města). Tento úsek však musel být opuštěn. Rozvětvení na konci tunelu bylo sice ponecháno, trať však pokračuje jako splítka vlevo, takže i koleje ve směru do Karlovy Vsi odbočují nejprve vlevo ve společné splítce a oddělují se až těsně před křížením jízdního pruhu. Je zde tedy nepříjemný protioblouk (ve směru z tunelu nejprve vlevo a pak vpravo) a navíc zde již nezbylo místo pro zastávku. Zastávka je nyní na nábřeží jen pro linky jedoucí od nového mostu a dostala nový název »Chatám Sófer« namísto »Tunel«, kterýžto název zanikl. Naneštěstí se při projektu zapomnělo na prostý fakt, že osová vzdálenost splítky se musí řídit vnitřními kolejemi, takže se až po dostavbě zjistilo, že se tramvaj, která z tunelu odbočuje doleva, nesmí míjet s tramvají jedoucí zprava od Karlovy Vsi do tunelu. Nejprve zde tedy byl zákaz odbočení v relaci tunel - nový most, nyní je situace alespoň částečně vyřešena nastavením semaforů tak, že k výše uvedenému míjení nemůže dojít (semafory jsou na konci tunelu a ne až na hrotu křižovatky).
Na místě, kudy před přestavbou vedly koleje, se buduje mauzoleum výše zmíněného rabína s přístupem pro návštěvníky hrobky z řad veřejnosti (začátkem roku 2002 ještě není dokončeno). Samotná přestavba byla rozdělena dvě na etapy.
od 7. 10. do 11. 10. - mimo provoz trať na nábřeží ve směru k novému mostu (vloženy výhybky pro odbočení do tunelu ve směru od Karlovy Vsi)
d-1 (Zp) ... - tunel - Obchodná - ...
d-4 (Zp) ... - tunel - námestie SNP - Špitálska - ...
d-12 (X) - - -
Náhradní autobusová doprava nebyla zavedena, cestující mohli využít souběžné autobusové linky na nábřeží.
od 12. 10. do 24. 11. (cca 11.00 hod.) - výstavba nového trojúhelníku, mimo provoz trať v tunelu
d-5 (Zp) ... - nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu - Nový most - Mostová - Jesenského - námestie SNP - Obchodná - ...
d-9 (Zp) ... - nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu - Nový most - Mostová - Jesenského - Kamenné námestie - Špitálska - Krížna - ... (vzhledem k výluce Vazovovy ulice po dobu třetí etapy opravy Radlinského ulice byla linka vedena Špitálskou)
od 24. 11. (cca 11.00 hod.) - ukončení výluky v tunelu, trvalé zrušení zastávky Tunel pro d-5 a 9; linky d-5 a 9 navráceny do své pravidelné trasy přes tunel
7) od 10. 10. do 19. 11. - třetí etapa opravy Radlinského ulice, v opravě úsek přes křižovatku s Vazovovou ulicí; vzhledem k jednokolejnému provozu byla Vazovova ulice neprůjezdná
d-2, 8 (X) - - -
d-6 (Zp, Zz) Železničná stanica Nové Mesto - Trnavské mýto - Krížna - Špitálska - námestie SNP - Obchodná - Radlinského - Hlavná stanica
Ranní a pozdně večerní spoje zajížděly až na Zlaté piesky s průjezdem přes smyčku Železničná stanica Nové Mesto jako kompenzace zrušení d-2 kvůli ranním a nočním směnám ve zdejší průmyslové oblasti.
d-9 trasa je popsána u výluky tunelu (do 11. 10. včetně jezdila d-9 ještě tunelem, ale již Špitálskou ulicí)
d-14 (Jvč + poloviční interval)
Jako kompenzace zrušení d-8 jezdila po dobu výluky stejná vozidla (sólo vozy T z Jurajova dvora) ve stejné časové poloze jako d-8 s označením d-14; na d-14 se tedy střídaly vozy K2 a T3.
Výluka se podobně jako v prvních dvou etapách dotkla i autobusů:
a-31, 39, 59, 512, 515 (ZpT) ... - námestie 1. mája - Starohorská - Radlinského - Račianske mýto - ...
a-34 (Zp, Zz) Dúbravka - ... - Pražská - Hlavná stanica
a-94, 193 (K, Zz) Petržalka - ... - Kollárovo námestie
a-181 (Zz) Petržalka - ... - Hlavná stanica
Po skončení opravy Radlinského ulice zůstaly a-94, 181 a 193 od 20. 11. trvale ve výlukové trase, ale po několika týdnech byly tyto změny odvolány kvůli omezené dopravní kapacitě Kollárova náměstí (v současnosti jsou a-181 a 193 tak jako tak zrušeny). Současně došlo ke změně na a-34, která je od 20. 11. v centru ukončena polookružně:
a-34 Zz Dúbravka - ... - Pražská - Šancová - Mýtna - Hodžovo námestie - Štefánikova - Pražská - ... - Dúbravka
8) od 17. 10. do 16. 11. - neplánovaná oprava havarijního stavu plynovodu v Šulekově ulici
t-208 (K) ... - Hodžovo námestie
9) od 18. do 19. 11. - odstraňování původních výhybek na nábřeží arm. gen. Ludvíka Svobody (úplná výluka tramvajového provozu v úseku Námestie Ľudovíta Štúra - Karlova Ves - Dúbravka)
Vzhledem k neprůjezdnosti tratě v tunelu a současně probíhající výluce Vazovovy ulice byl provoz tramvají velmi omezen. Šest linek bylo zrušeno a v pravidelné trase jezdily v sobotu jen tři linky (d-3, 11 a 14), v neděli pak ještě d-7. Linky d-11 a 14 byly posíleny.
d-1, 2, 5, 8, 9, 12 (X) - - -
d-4 (K, Zz) Zlaté piesky - ... - Jesenského - Námestie Ľudovíta Štúra - Šafárikovo námestie - Kamenné námestie - ... - Zlaté piesky
d-6 nadále ve výlukové trase
d-13 (N) Hlavná stanica - Obchodná - námestie SNP - Námestie Ľudovíta Štúra - Šafárikovo námestie - ... - Hlavná stanica
a-X1 (N) Dostojevského rad - Vajanského nábrežie - Nový most - Karlova Ves - Dúbravka
a-X4 (N) Dostojevského rad - Vajanského nábrežie - Nový most - Karlova Ves
10) od 22. 11. do 26. 11. - v souvislosti s otevřením nového nákupního centra »Polus City Center« ve Vajnorské ulici jezdila d-6 celodenně až do 22.00 hod. v desetiminutovém intervalu

Rok 2001

1) V prvním pololetí se konaly opakované víkendové výluky do Karlovy Vsi a Dúbravky (podbíjení tratě, výměna kolejových oblouků na Karloveské cestě mezi konečnou Karlova Ves a zastávkou Krčace; přes týden zde byl jednokolejný provoz a o víkendu podle potřeby výluka, když bylo potřebné vložit či vyjmout výhybky) a v tunelu (oprava kabelizace). Změny linkového vedení byly standardní:
d-1, 5, 9, 12 (X) - - -
d-4 (K, Zz) Zlaté piesky - ... - Jesenského - Námestie Ľudovíta Štúra - Šafárikovo námestie - Kamenné námestie - ... - Zlaté piesky
Dále byly zavedeny d-13, a-X1 a X4 (jako při výluce ve dnech 18. a 19. 11. 2000) a posíleny d-11 a 14.
2) od 15. 8. do 31. 8. - oprava kabelizace v tunelu (přesun kabelů z boční stěny shora na bok dolů; při jízdě ve směru z centra jsou kabely na pravé straně tunelu)
Původně byla kabelizace snad z bezpečnostních důvodů umístěna nahoře, což se však neosvědčilo, neboť se kvůli zatékání uvolňovala a hrozil pád celého kabelového vedení. Proto byly kabely přeloženy na bok na dosah ruky. Není to sice bezpečné (v tunelu ale koneckonců nemají chodci co hledat), ale zase důvěryhodnější. Ve výše uvedeném období byla výluka v tunelu obousměrná. Od 1. 9. do 7. 10., od 15. do 21. 10. a od 30. do 31. 10. byla výluka jenom ve směru z centra; od 17. 10. po dobu několika dnů bylo navíc kvůli poruše výhybky na nábřeží znemožněno odbočení ve směru od Karlovy Vsi z nábřeží do tunelu, takže výluka byla opět v obou směrech. Od listopadu již jezdí d-5 a 9 normálně.
d-5, 9 (Zp) ... - námestie SNP - Jesenského - nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu - ...
3) změny po prázdninách od 3. 9.
a-98, 181, 186, 193 X - - -
a-68 N Petržalka, Holíčska - Prístavný most - Bajkalská
a-81, 93, 94, 95 posílení
Význam této úpravy spočívá v dosažení pravidelnějšího provozu při menším počtu linek s kratším intervalem.
4) od 2. 9. do 16. 12. - dlouhodobá rekonstrukce Mudroňovy ulice, známého úseku s kočičími hlavami, který ničil a zničil již celé generace bratislavských trolejbusů
Vzhledem k tomu, že budou rekonstruovány i inženýrské sítě, je výluka plánována na dva až tři roky vždy s přestávkou v zimě. V této první etapě byl rekonstruován úsek před hradem, byla trochu vyrovnána zdejší pravoúhlá zatáčka, ale za cenu prudšího spádu (fyzika nepustí, kratší vzdálenost znamená prudší stoupání). V létě je to možná lepší, v zimě však tato namrzlá nebo zasněžená zatáčka připomíná spíše bobovou dráhu nebo tobogán. Však také při sněhové kalamitě 6. prosince 2001 autobusy náhradní dopravy jednoduše nejezdily... Nahoru to nešlo a dolů by se pustil jen sebevrah.
2. 9. - napojování troleje na novém trolejbusovém obratišti »Jančova« (na křižovatce ulic Mudroňova a Jančova)
t-203 (K) Koliba - ... - Hodžovo námestie
t-207 (K, Zz) Ružová dolina - ... - Hodžovo námestie - Palisády - Šulekova
a-X7 (N) Kollárovo námestie - Hodžovo námestie - Palisády - Mudroňova - Búdková - Valašská
Od 3. 9. měla jezdit v úseku Kollárovo námestie - Jančova a-X7 a z Jančovy na Valašskou linka t-X17. Kvůli nedokončení výstavby sociálního zařízení na Červeném kříži, kde měla a-X7 obracet, však autobusy jezdily stále až na Valašskou. Linka t-X17 sice 3. 9. vyjela, ale vzhledem k zajíždění autobusů až na Valašskou byla jako zbytečná po dvou dnech zrušena. Linkové vedení tedy zůstalo beze změny až do 11. 11.
od 12. 11. - zprovoznění sociálního zařízení na Červeném kříži
a-X7 (K) ... - Jančova
t-X17 (N) Jančova - Búdková - Valašská
Přestup mezi a-X7 a t-X17 byl vymyšlen docela dobře. Mezi Jančovou a Červeným křížem měly a-X7 a t-X17 společnou zastávku Jančova, takže se přestup konal ve stejné zastávce. Autobusy se pak bez cestujících otáčely na Červeném kříži. Trolejbusy z opačného směru zase vysadily cestující za Červeným křížem v zastávce Jančova a obrátily se na nové smyčce v prostoru vyústění Jančovy ulice do Mudroňové. Spoje na sebe navazovaly. Na obou linkách byl až do cca 19 hod. jednotný interval 10 min., večer pak 12 min. I tak to ale bylo zhoršení, zejména v Pdš (normálně tady jezdí dvě prokládající se linky s intervalem 10 min. v Pdš a 15 min. v Pds a Dk).
V neděli 16. 12. opět jezdila a-X7 až na Valašskou a trolejově byla napojena původní trať. Již v odpoledních hodinách vyjely trolejbusy t-203 a t-207 na svou pravidelnou trasu a a-X7 byla zrušena. Rekonstrukce však bude na jaře pokračovat dalším úsekem.
5) od 8. do 23. 9. - čtvrtá etapa opravy Radlinského ulice (první tři etapy proběhly v roce 2000); v opravě úsek mezi Vazovovou ulicí a Floriánským náměstím při úplné výluce tramvajového provozu
d-2, 3, 8 (X) - - -
d-5, 9 (Zp)... - Špitálska - ... (po dobu neprůjezdnosti tunelu v příslušném směru navíc Jesenského ulicí, jinak přes náměstí SNP)
d-6 (Zp, Zz) Železničná stanica Nové Mesto - Trnavské mýto - Krížna - Špitálska - námestie SNP - Obchodná - Radlinského - Hlavná stanica
Ranní a pozdně večerní spoje zajížděly až na Zlaté piesky s průjezdem přes smyčku Železničná stanica Nové Mesto jako kompenzace zrušení d-2 kvůli ranním a nočním směnám ve zdejší průmyslové oblasti (stejné opatření jako v roce 2000 při neprůjezdnosti Vazovovy ulice).
d-7 (Zp, Zz, Jv) Železničná stanica Vinohrady - Račianske mýto - Vazovova - Krížna - Špitálska - námestie SNP - Obchodná - Radlinského - Hlavná stanica; vozy K2
Jako kompenzace zrušení d-3 v Rači byly na d-11 přesunuty soupravy z d-7, ale tolik souprav v Krasňanech není, takže se několik vozů K2 objevovalo na d-5, 9 i 11.
d-14 (Jvč + poloviční interval)
Jako kompenzace zrušení d-8 jezdila po dobu výluky stejná vozidla (sólo vozy T z Jurajova dvora) ve stejné časové poloze jako d-8 s označením d-14; na d-14 se tedy střídaly vozy K2 a T3 (stejné opatření jako v roce 2000 při neprůjezdnosti Vazovovy ulice).
6) od 6. do 7. 10. - rekonstrukce trolejového křížení na křižovatce ulic Dunajská a 29. augusta
t-202 (K, Zz) Dolné Hony - ... - Miletičova - Jelačičova
t-205 (Zz) Trnávka - ... - Záhradnícka - Mickiewiczova - Kollárovo námestie - Hodžovo námestie
t-206 (Zp) ... - Pražská - Šancová - Karadžičova - Autobusová stanica
t-208 (Zp) ... - Kollárovo námestie - Záhradnícka - Svätoplukova - Prievozská - ...
Náhradní doprava nebyla zavedena.
7) od 8. do 9. 10. - oprava propadlých panelů na Obchodné ulici ve směru do Radlinského
d-7 opačný směr otáčení v centru (Obchodná -> Kamenné námestie -> Špitálska)
d-1 (ZpT) ... - Šafárikovo námestie - Špitálska - Krížna - Vazovova - Floriánske námestie - ...
d-5, 9 (ZpT) ... - tunel - Špitálska - ...
8) od 13. do 14. 10. - Mikona Ralley s cílem na náměstí SNP (ukončena v neděli tak, aby odpolední výjezd d-7 již byl v normální trase)
d-1 (Zp) ... - tunel - ...
d-6 (P, Zz) ... - Obchodná - tunel - Nový most - Jesenského - Kamenné námestie - ...
9) 20. 10. - výluka tramvajové trati do Karlovy Vsi a Dúbravky (drobné opravy na trati)
d-1, 12 (X) - - -
d-4 (K, Zz) ... - Jesenského - Nový most - tunel - námestie SNP - ...
d-5, 9 (K, Zz) ... - Jesenského - Nový most - tunel - námestie SNP - ...
d-13 (N) Hlavná stanica - Obchodná - námestie SNP - Námestie Ľudovíta Štúra - Šafárikovo námestie - ... - Hlavná stanica
a-X1 (N) Dostojevského rad - Vajanského nábrežie - Nový most - Karlova Ves - Dúbravka
a-X4 (N) Dostojevského rad - Vajanského nábrežie - Nový most - Karlova Ves
10) listopad - otevření nového nákupního megacentra AUPARK na kraji Petržalského parku
Název megacentra vychází z tradičního prešpurského názvu Petržalského parku. I když je nové nákupní centrum v docházkové vzdálenosti z centra města (nachází se na pravém břehu Dunaje hned za Novým mostem), na rozdíl od jen o rok staršího Polus City Centra, které je přímo u tramvajové trati ve Vajnorské ulici, je toto centrum velmi špatně dosažitelné městskou dopravou. Proto jezdila od otevření centra až do 6. 1. 2002 smluvní okružní linka s označením »Aupark«, která přepravovala cestující zdarma. Provoz zabezpečuje DP - Zájazdy autobusy řady 1600.
a-Aupark N Aupark - Nový most - Zochova - námestie SNP - Štúrova - Starý most - Krasovského - Aupark
Řádnou dopravu od 1. do 23. 12. pak dočasně zajistila a-99 dvěma kloubovými Karosami v intervalu 12 minut:
a-99 (N) Šafárikovo námestie - Starý most - Krasovského - Aupark
Od 7. 1. 2002 byla doprava do Auparku organizována následovně:
a-Aupark Zp, Zz Aupark - Nový most - Zochova
a-50 P ... - Dostojevského - Šafárikovo námestie (zajíždí v obou směrech) - Starý most - Krasovského - Aupark
a-99 X - - - (již od 24. 12. 2001)
a-96 K, Zz Petržalka - ... - Gagarinova - Tomášikova - Železničná stanica Nové Mesto
K 26. 1. 2002 je opět změněna trasa účelové linky do Auparku:
a-Aupark P, Zz Hlavná stanica - Staromestská - Nový most - AuparkMěstská doprava v San Franciscu - 2. část
MUDr. Mikuláš Hrubiško

Historická tramvajová linka F

Jak jsem již uvedl, provoz klasických vozů PCC byl ukončen v roce 1982, když se poslední zbylé tramvajové linky schovaly v centru města pod zem a vozy byly vyměněny za nové. Pochopitelně to byla zcela jiná situace než zrušení provozu. V takovém případě bývá štěstím, zachová-li se vůbec nějaký vůz pro nějaké muzeum (existuje-li vůbec v daném městě). V San Franciscu vlastně tramvaje nezanikly, pouze byly modernizovány. Proto bylo mnoho PCC vozů zachováno jako vozy pracovní a některé již tehdy jako historické. Pracovní vozy PCC je možné pořád spatřit ve vozovně na Geneva Street. V této situaci musím ještě uvést místní název pro tramvaj. Není to samozřejmě anglická »tram« ani »tramway«, ale kupodivu ani americká »streetcar« (jako kupř. v New Orleans známá »Streetcar Named Desire«). Zde se tramvajím vždy říkalo a pořád říká »trolleys«. Je to dosti nesmyslné, zejména ve městě plném trolejbusů. Ale nijak je to netrápí.

V roce 1983 se v San Franciscu konal jakýsi festival tramvají, podle informačního letáku šlo o »San Francisco Historic Trolley Festival«. Vzhledem k tomu, že koleje na Market Street byly ještě zachovány a propojení s vozovnou díky lince d-J bylo technicky pořád možné, mohly se historické PCC na tuto oslavu do centra města ještě vrátit. Oslava (nebo festival) se nakonec protáhla na 5 let!!! To se již myšlenka o historickém provozu zakořenila natolik, že bylo přijato rozhodnutí o opětovném zprovoznění tramvajové trati alespoň na hlavní ulici Market Street. K tomu došlo v září 1995.

Z vozovny na Geneva Street se tramvaje dostanou na konečnou ve městě po trati využívané linkou d-J (je celá na povrchu od vozovny až po Market Street; po tratích pojížděných linkami d-K a M by to nešlo, protože ty jsou pak vedeny v tunelu). Před Market Street odbočí historická tramvaj doleva na krátkou manipulační trať, kterou se vozy dostanou na západní konec Market Street, na konečnou zvanou »Castro«. Zde je velká smyčka kolem bloku domů a nouzové kolejové napojení na trať v tunelu pod Market Street (jde snad o únikovou cestu z tunelu pro případ nemožnosti jiného spojení, vchod do tunelu je opatřen mříží a zámkem). Z konečné »Castro« je trať vedena bez jediné zatáčky uprostřed hlavní městské tepny až na východní konec Market Street, kde byla opět smyčka kolem domů. Linka je označena jako d-F a je normální součástí systému MHD. Pro velký úspěch byla d-F v březnu 2000 na východním konci prodloužena až na nábřeží, kde odbočuje doleva na sever, přičemž původní smyčka zanikla, ale zbytky kolejí jsou zde vidět. V místě odbočení na sever je další smyčka, která se využívá zejména při objednaných jízdách s vozidly ještě staršími než jsou 50 až 60 let staré »mladice« systému PCC. Zde je také další propojení s tratí v tunelu, kterou využívá d-N. V těchto místech se plánuje další rozšíření tramvajového systému novou linkou d-E. To ale předbíhám události. V současnosti zde linka d-F odbočí na sever a podél nábřeží (»Embarcadero«), které patří k turisticky nejatraktivnějším částem San Francisca, pokračuje až k »Fisherman's Wharf« (rybářský přístav). Zde je konečná opět ve formě objezdu kolem bloku domů. Na tomto konci se tramvaj dostane do blízkosti konečných obou linek lanové dráhy z Powell Street. Kombinace jízdy tramvají a lanovkou je tak velmi atraktivní a i logická - poznáte tak nejhezčí části tohoto přenádherného města.

Pro úplnost se musím zmínit ještě o malé vozovně, která se nachází na okraji centra města vedle Market Street u ústí tunelu, kde se vynořují z podzemí linky d-J a N. Vozovna se využívá pro odstavování vozů v průběhu dne, je-li to nutné, a jsou zde deponovány některé staré vozy pro mimořádné jízdy. Také jsem zde zahlédl vozy čekající na rekonstrukci, resp. vozy rozpracované.

Vozidla jsou pochopitelně největší atrakcí tohoto systému. Jak již jsem uvedl, nějaká historická vozidla se v San Franciscu zachovala, takže při zmíněném festivalu bylo co předvést. Pro normální provoz to však nestačilo. Proto bylo v roce 1994 zakoupeno ve Philadelphii 14 jednosměrných vozů PCC z roku 1946. Tyto vozy reprezentují přibližně 4 500 vozů systému PCC, které jezdily po celých Spojených státech. Co je to však proti množství vozů T3! Každopádně jde podobně jako u vozů T3 o univerzální typ, takže bylo možno natřením do barev různých měst vytvořit kolekci reprezentující pestrost jednotlivých provozů. Vozy dostaly v San Franciscu evidenční čísla 1050 až 1063 (jde o pokračování řady domácích vozů PCC) a reprezentují (v uvedeném pořadí) San Francisco (2 vozy), Los Angeles Railway, Brooklyn, Philadelphii (2 vozy), Kansas City, Cincinnati, Chicago, Boston, Newark, Pacific Electric (Los Angeles), Louisville a Baltimore. Kromě těchto dovezených vozů se na provozu podílejí i tři domácí tramvaje (obousměrné PCC!) ev. č. 1007, 1010 a 1015 (původní čísla, další z této řady možná ještě budou opraveny a zařazeny do provozu). Tyto tři vozy jsou natřeny v barvách Philadelphia Suburban, San Francisco a Illinois Terminal (opět v příslušném pořadí). Ani těchto 17 vozů by na provoz nestačilo. Již na »Trolley Festival« byl v roce 1984 dovezen z Milána jako dar jeden vůz typu »Peter Witt«. Stal se velmi oblíbeným, a tak bylo v roce 1998 dovezeno z Milána dalších 10 vozů téhož typu, všechny vyrobeny v roce 1928. Jde o původní milánské vozy ev. č. 1507, 1515, 1556, 1588, 1793, 1795, 1814, 1818, 1834, 1859 a 1911. Tyto tramvaje jezdí v původním oranžovém nátěru i s původními čísly. Při intervalu asi 10 minut je d-F stále plně využitá.

Kromě těchto 28 vozů, zajišťujících pravidelný provoz na d-F, je k dispozici ještě dalších 14 historických vozů. Jde vesměs o staré tramvaje (až na vůz ev. č. 3557 z Hamburku, který je z roku 1954) z celého světa (vůz ev. č. 1 ze San Francisca vyrobený v roce 1912, tramvaj z ruského města Orel a dále vozy z Ósaky, Porta, Blackpoolu, Johnstownu, Melbourne a Hirošimy). Jedním z nejkrásnějších vozů je »Tramvaj zvaná Touha«, kterou proslavila hra Tennessee Williamse »Streetcar Named Desire«, z New Orleansu (ev. č. 952 z roku 1923) - tam se totiž jedna z konečných opravdu jmenovala »Desire«, tedy touha. Některé z těchto tramvají ještě čekají na opravu. Pokud jezdí, tak většinou jen na objednané jízdy.

Možná vás již teď napadá to, co napadlo mě - jak velmi dobře by se tu v provozu uplatnily naše vozy T1, T2 a T3. Aby Američané věděli, že výrobou posledního PCC vozu v roce 1952 to neskončilo, ale naopak, kdesi v Evropě teprve začalo! Navštívil jsem proto (kromě vozoven) i superintendanta pro kolejovou dopravu, který mi sdělil, že pokud by vozy řady T (netušil, že něco takového v Evropě existuje) byly k dostání darem, zaplatili by jejich přepravu i případnou opravu. Při další korespondenci bohužel již zájem ochabl. Přesto si myslím, že i z důvodů propagace Prahy a České republiky by stálo za to nějakou Tatrovku do San Francisca vnutit. Technicky by to nebyl velký problém - normální rozchod, napětí 600 V, pouze by byla nutná rekonstrukce na tyčový sběrač (tramvaje a trolejbusy používají stejnou trolej, provoz s pantografem proto není možný). Vozy T2 v Liberci již dlouho nevydrží. A právě vůz T2 by mezi americké vozy zcela zapadl, zejména v netradičním nátěru, jak jej známe v současnosti z Liberce.

Trolejbusy

Pro kopcovitý terén San Francisca je to ideální druh dopravy. San Francisco je totiž na poloostrově s kopcem uprostřed. Pokud nechcete kopec obejít dokola po pobřeží (to je vlastně trasa linky d-F), musíte nahoru a zase dolů, což dělaly v minulosti lanovky a dnes již jen jejich torzo. Při veškerém obdivu k lanové dráze jsou trolejbusy přece jenom rychlejší a obratnější. V provozu je 16 linek. Jezdí v kopcovité části, v rovině i v centru města na Market Street v souběhu s tramvajemi, se kterými používají jeden společný trolejový drát. Časté jsou úseky se čtyřmi trolejovými dráty v místech, kde jsou dlouhé předjízdné stopy před světelnou křižovatkou. Právě Market Street asi nemá ve světě obdobu. Jezdí zde v podzemí těžké metro a MUNI-metro, na povrchu tramvaje, trolejbusy i autobusy. Kromě lanovky (které ovšem na Market Street začínají) vlastně všechny druhy dopravy, jaké v tomto městě jsou. A všechno plné a využité (je zajímavé, že např. na Pankráci ani na Václavském náměstí to nešlo, jak se nás snažili v minulosti přesvědčit někteří »takyodborníci« na městskou dopravu).

Vozidla jsou americké, těžké konstrukce, krátké i kloubové. Jejich stáří si netroufám odhadnout.
Návrat na hlavní stránku
Přehled článků