Městská doprava v Praze

Pražské metro

Linka A
Linka B
VÝLUKA
Linka C
Linka A Linka B Linka C
pracovní dny interval pracovní dny interval pracovní dny interval
4.40-7.30 10-2,5 min. (10-5 min.) 4.44-8.15 10-2,33 min. 4.32-7.45 10-2 min.
7.30-8.45 2,33-2,5 (4,67-5 min.) 8.15-8.30 2,33 min. 7.45-8.30 2 min.
8.45-10.45 2,33-5 min. (4,67-10 min.) 8.30-10.30 2,33-5 min. 8.30-11.00 2-3,75 min. (2-7,5 min.)
10.45-13.15 5 min. (10 min.) 10.30-12.45 5 min. 11.00-13.15 3,75 min. (7,5 min.)
13.15-16.00 5-3 min. (10-6 min.) 12.45-16.45 5-2,5 min. 13.15-16.15 3,75-2,4 min. (7,5-4,8 min.)
16.00-17.30 3 min. (6 min.) 16.45-17.00 2,5 min. 16.15-18.15 2,4-2,5 min. (4,8-5 min.)
17.30-20.00 3-7,5 min. (6-10 min.) 17.00-20.45 2,5-6 min. 18.15-19.15 2,4-3,25 min. (4,8-6,5 min.)
20.00-22.15 7,5 min. 20.45-22.15 6-7,5 min. 19.15-22.15 2,5-7,5 min.
22.15-0.33 10 min. 22.15-0.46 10 min. 22.15-0.39 10 min.
Linka A Linka B Linka C
sobota interval sobota interval sobota interval
4.40-7.00 10 min. 4.44-6.45 10 min. 4.32-7.00 10 min.
7.00-22.15 7,5 min. 6.45-22.15 7,5 min. 7.00-22.15 7,5 min.
22.15-0.33 10 min. 22.15-0.46 10 min. 22.15-0.39 10 min.
Linka A Linka B Linka C
neděle interval neděle interval neděle interval
4.40-12.30 10 min. 4.44-13.00 10 min. 4.32-12.30 10 min.
12.30-22.15 7,5 min. 13.00-22.15 7,5 min. 12.30-17.00 7,5 min.
22.15-0.33 10 min. 22.15-0.46 10 min. 17.00-19.00 6 min.
19.00-22.15 7,5 min.
22.15-0.39 10 min.

Poznámky: Interval uvedený v závorce platí pro úseky Depo Hostivař - Skalka a Ládví - Letňany, kam zajíždí v uvedená období pracovních dnů pouze polovina spojů (každá druhá souprava jede jen v úseku Skalka - Nemocnice Motol, resp. Háje - Ládví). Odjezdy prvních a posledních spojů metra jsou uvedeny u přehledu nočních linek.Trolejbusová linka

Linka 58 (v pondělí až čtvrtek od 9 do 19 hodin, v pátek od 12 do 20 hodin a v sobotu a neděli od 9 do 19 hodin)


Lanová dráha na Petřín

Petřínská lanovka byla vybudována při příležitosti Zemské jubilejní výstavy v roce 1891, stejně jako lanovka na Letnou (ta byla v provozu do roku 1914). Původně fungovala na principu vodní převahy, roku 1932 byla ale po osmnáctiletém zastavení provozu převzata Elektrickými podniky hl. m. Prahy a elektrifikována. V roce 1965 došlo na petřínském svahu k rozsáhlému sesuvu půdy, a proto musel být provoz lanovky přerušen. Roku 1985 byla lanovka po celkové rekonstrukci znovu zprovozněna.

Lanovka vyjíždí z dolní stanice Újezd, která je umístěna nedaleko stejnojmenné tramvajové zastávky, přes Nebozízek na Petřín. V provozu je celotýdenně od 9.00 do 23.30 hod. v intervalu 15 minut, večer od 22.00 hod. v intervalu 20 minut (v letním období má od 10.00 do 18.00 hod. interval 10 minut). Na jaře a na podzim však probíhají pravidelné revize, během nichž lanovka nejezdí.Přívozy v systému PID

P1 Sedlecký přívoz (P) - Zámky (P)

v provozu pouze do 20 hodin

P2 V Podbabě (P) - Podhoří (P)

v provozu pouze do 20 hodin

P3 Lihovar (P) - Veslařský ostrov (P)

v provozu pouze do 22 hodin v letním období

P4 Dětský ostrov (P) - Slovanský ostrov (P) - Střelecký ostrov (P) - Národní divadlo (P)

v provozu pouze od 8 do 20 hodin v letním období

P5 Císařská louka (P) - Výtoň (P) - Botel Admirál (P) - Jiráskovo náměstí (P)

v provozu pouze od 8 do 20 hodin v letním obdobíZáchytná parkoviště P+R

Parkoviště P+R jsou určena pro osobní automobily, jejichž cestující po zaparkování pokračují v cestě dopravními prostředky Pražské integrované dopravy (PID). Jsou v provozu každý den od čtyř hodin ráno do jedné hodiny po půlnoci a nacházejí se u stanic metra Černý Most (B), Depo Hostivař (A), Ládví (C), Nádraží Holešovice (C), Nové Butovice (B), Opatov (C), Palmovka (B), Rajská zahrada (B), Skalka (A) a Zličín (B) a u nádraží Běchovice a Radotín.

Parkovací lístek lze koupit pouze v automatu na parkovišti P+R, a to buď samostatně za 10 Kč (pro držitele předplatních jízdenek pro pásma P, 0 a B a osoby s nárokem na bezplatnou přepravu v pásmech P, 0 a B), za 40 Kč s přestupní zpáteční jízdenkou, nebo za 80 Kč s jednodenní jízdenkou. Přestupní zpáteční jízdenka se označuje při cestě tam na jednom konci a při cestě zpět na druhém konci jízdenky; platí 75 minut od každého označení, vždy však pouze do ukončení provozu parkoviště v den zakoupení jízdenky, v pásmech P, 0 a B (na území města Prahy). Jednodenní jízdenka se neoznačuje a platí v pásmech P, 0 a B (na území města Prahy) do ukončení provozu parkoviště v den jejího zakoupení.

Po příjezdu na parkoviště P+R si uživatel v prodejním automatu zakoupí parkovací lístek s jízdenkou nebo kontrolním lístkem. V automatu lze zakoupit také čtyřpásmovou přestupní jízdenku (za 26 Kč, zlevněnou za 13 Kč), krátkodobou nepřestupní jízdenku (za 18 Kč, zlevněnou za 9 Kč) a jednodenní jízdenku pro pásma P, 0 a B (za 80 Kč). Automat přijímá mince 1, 2, 5, 10 a 20 Kč a přeplatek vrací. V případě výpadku elektrické energie zajišťuje prodej parkovacích lístků a jízdenek obsluha parkoviště. Parkovací lístek je nutné umístit na zvenčí viditelném místě uvnitř vozidla. Uživatel nesmí zanechávat ve vozidle kontrolní lístek ani věci, které nejsou příslušenstvím vozidla.

Při odjezdu z parkoviště se uživatel prokáže obsluze aktuálně platnou jízdenkou vydanou současně s parkovacím lístkem, nebo platnou předplatní jízdenkou (průkazem dokládajícím nárok na bezplatnou přepravu) spolu s kontrolním lístkem. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit jednorázovou částku 100 Kč. V případě ztráty kontrolního lístku musí uživatel prokázat obsluze parkoviště svoji totožnost a umožnit jí nahlédnout do dokladů o vozidle. Ponechá-li řidič vozidlo na parkovišti mimo provozní dobu (tj. od jedné do čtyř hodin v noci), zaplatí částku 100 Kč a provozovatel parkoviště může vozidlo nechat odtáhnout na jeho náklady.Historická tramvajová linka

Od 19. dubna do 17. listopadu 2019 vyjíždí z Muzea městské dopravy o sobotách, nedělích a svátcích historická tramvajová linka 41. Jsou na ni vypravovány tramvajové vozy staré konstrukce, které v Praze jezdily do počátku sedmdesátých let. Základní jízdné činí 35 Kč, zlevněné 20 Kč (pro děti do 15 let, občany České republiky starší 70 let a držitele průkazu ZTP a ZTP/P včetně průvodce). Jízdenky jsou nepřestupní a vydává je průvodčí ve voze. Staré tramvaje vyjíždějí také na okružní jízdy Prahou, které je možné objednat na telefonním čísle 296 128 902. Od 30. června 2018 je linka vedena v této trase:

41 Planetárium Praha (nástupní) - Výstaviště Holešovice (smyčka) - Veletržní palác - Strossmayerovo náměstí - Nábřeží kapitána Jaroše (T) - Dlouhá třída - Náměstí Republiky - Masarykovo nádraží - Jindřišská - Václavské náměstí - Vodičkova - Lazarská - Národní třída - Národní divadlo - Újezd - Hellichova - Malostranské náměstí - Malostranská - Královský letohrádek - Pražský hrad - Brusnice (v občasných zastávkách) - Vozovna Střešovice (v areálu vozovny)

Planetárium Praha13.0014.0015.0016.0017.00
Strossmayerovo náměstí13.0314.0315.0316.0317.03
Náměstí Republiky13.0914.0915.0916.0917.09
Václavské náměstí13.1514.1515.1516.1517.15
Národní divadlo13.2014.2015.2016.2017.20
Malostranská13.2814.2815.2816.2817.28
Vozovna Střešovice13.3614.3615.3616.3617.36

Vozovna Střešovice12.0013.0014.0015.0016.0017.00*
Malostranská12.0813.0814.0815.0816.0817.08*
Národní divadlo12.1613.1614.1615.1616.1617.16*
Václavské náměstí12.2213.2214.2215.2216.2217.22*
Náměstí Republiky12.2813.2814.2815.2816.2817.28*
Strossmayerovo náměstí12.3213.3214.3215.3216.3217.32*
Výstaviště Holešovice12.3613.3614.3615.3616.36
Poznámka: Spoj označený hvězdičkou jede ze zastávky Strossmayerovo náměstí přes Hradčanskou do vozovny Střešovice.Informační střediska

 • Můstek (B) - podchod pod Jungmannovým náměstím
 • Anděl (B) - vestibul u tramvajové křižovatky
 • Muzeum (A a C) - podchod u vestibulu linky C
 • Magistrát hl. m. Prahy (Jungmannova 29/35) - v přízemí budovy
 • Letiště Ruzyně - příletová hala letiště

  Informační středisko Muzeum je otevřeno celotýdenně od 7.00 do 21.00 hodin, informační středisko Letiště Ruzyně celotýdenně od 7.00 do 22.00 hodin, ostatní pouze v pracovní dny od 7.00 do 18.00 hodin. Kromě informací o linkovém vedení, výlukách a tarifu je zde možné získat také zastávkové jízdní řády linek PID (po 3 Kč).
  Návrat na hlavní stránku
  Poslední aktualizace: 5. 5. 2019