Městská doprava v Praze

Pražské metro

Linka A
Linka B
VÝLUKA
Linka C
Linka A Linka B Linka C
pracovní dny interval pracovní dny interval pracovní dny interval
4.40-7.00 10-2,33 min. (10-4,67 min.) 4.44-6.30 10-3 min. 4.32-6.45 10-4 min.
7.00-8.00 2,33 (4,67 min.) 6.30-9.00 2,5-2,75 min. 6.45-9.00 2 min. (4 min.)
8.00-10.45 2,33-5 min. (4,67-10 min.) 9.00-10.15 3-4 min. 9.00-11.00 2,25-3,5 min. (4,5-7 min.)
10.45-12.45 5 min. (10 min.) 10.15-13.45 5 min. 11.00-13.00 3,75 min. (7,5 min.)
12.45-16.00 3-5 min. (6-10 min.) 13.45-16.00 3-4 min. 13.00-15.45 3,75-2 min. (7,5-4 min.)
16.00-16.45 3 min. (6 min.) 16.00-18.00 2,75 min. 15.45-17.15 2 min. (4 min.)
16.45-20.00 3-5 min. (6-10 min.) 18.00-19.45 4-5 min. 17.15-19.00 2-2,5 min. (4-5 min.)
20.00-21.15 5-10 min. 19.45-20.45 6 min. 19.00-21.15 3-7,5 min.
21.15-0.33 10 min. 20.45-0.46 10 min. 21.15-0.39 10 min.
Linka A Linka B Linka C
sobota interval sobota interval sobota interval
4.40-7.00 10 min. 4.44-6.45 10 min. 4.32-7.00 10 min.
7.00-21.15 7,5 min. 6.45-21.15 7,5 min. 7.00-21.15 7,5 min.
21.15-0.33 10 min. 21.15-0.46 10 min. 21.15-0.39 10 min.
Linka A Linka B Linka C
neděle interval neděle interval neděle interval
4.40-12.30 10 min. 4.44-13.00 10 min. 4.32-12.30 10 min.
12.30-21.15 7,5 min. 13.00-21.15 7,5 min. 12.30-17.00 7,5 min.
21.15-0.33 10 min. 21.15-0.46 10 min. 17.00-19.00 6 min.
19.00-21.15 7,5 min.
21.15-0.39 10 min.

Poznámky: Interval uvedený v závorce platí pro úseky Depo Hostivař - Skalka a Ládví - Letňany, kam zajíždí v uvedená období pracovních dnů pouze polovina spojů (každá druhá souprava jede jen v úseku Skalka - Nemocnice Motol, resp. Háje - Ládví). Odjezdy prvních a posledních spojů metra jsou uvedeny u přehledu nočních linek.Lanová dráha na Petřín

Petřínská lanovka byla vybudována při příležitosti Zemské jubilejní výstavy v roce 1891, stejně jako lanovka na Letnou (ta byla v provozu do roku 1914). Původně fungovala na principu vodní převahy, roku 1932 byla ale po osmnáctiletém zastavení provozu převzata Elektrickými podniky hl. m. Prahy a elektrifikována. V roce 1965 došlo na petřínském svahu k rozsáhlému sesuvu půdy, a proto musel být provoz lanovky přerušen. Roku 1985 byla lanovka po celkové rekonstrukci znovu zprovozněna.

Lanovka vyjíždí z dolní stanice Újezd, která je umístěna nedaleko stejnojmenné tramvajové zastávky, přes Nebozízek na Petřín. V provozu je celotýdenně od 9.00 do 23.30 hod. v intervalu 15 minut, večer od 22.00 hod. v intervalu 20 minut (v letním období má od 10.00 do 18.00 hod. interval 10 minut). Na jaře a na podzim však probíhají pravidelné revize, během nichž lanovka nejezdí.Přívozy v systému PID

P1 Sedlecký přívoz (P) - Zámky (P)

v provozu pouze do 20 hodin

P2 V Podbabě (P) - Podhoří (P)

v provozu pouze do 20 hodin

P3 Lihovar (P) - Veslařský ostrov (P)

v provozu pouze do 22 hodin v letním období

P4 Dětský ostrov (P) - Slovanský ostrov (P) - Střelecký ostrov (P) - Národní divadlo (P)

v provozu pouze od 8 do 20 hodin v letním období

P5 Císařská louka (P) - Výtoň (P) - Botel Admirál (P) - Jiráskovo náměstí (P)

v provozu pouze od 8 do 20 hodin v letním obdobíZáchytná parkoviště P+R

Parkoviště P+R jsou určena pro osobní automobily, jejichž cestující po zaparkování pokračují v cestě dopravními prostředky Pražské integrované dopravy (PID). Jsou v provozu každý den od čtyř hodin ráno do jedné hodiny po půlnoci a nacházejí se u stanic metra Černý Most (B), Depo Hostivař (A), Ládví (C), Nádraží Holešovice (C), Nové Butovice (B), Opatov (C), Palmovka (B), Rajská zahrada (B), Skalka (A) a Zličín (B) a u nádraží Běchovice a Radotín.

Parkovací lístek lze koupit pouze v automatu na parkovišti P+R, a to buď samostatně za 10 Kč (pro držitele předplatních jízdenek pro pásma P, 0 a B a osoby s nárokem na bezplatnou přepravu v pásmech P, 0 a B), za 40 Kč s přestupní zpáteční jízdenkou, nebo za 80 Kč s jednodenní jízdenkou. Přestupní zpáteční jízdenka se označuje při cestě tam na jednom konci a při cestě zpět na druhém konci jízdenky; platí 75 minut od každého označení, vždy však pouze do ukončení provozu parkoviště v den zakoupení jízdenky, v pásmech P, 0 a B (na území města Prahy). Jednodenní jízdenka se neoznačuje a platí v pásmech P, 0 a B (na území města Prahy) do ukončení provozu parkoviště v den jejího zakoupení.

Po příjezdu na parkoviště P+R si uživatel v prodejním automatu zakoupí parkovací lístek s jízdenkou nebo kontrolním lístkem. V automatu lze zakoupit také čtyřpásmovou přestupní jízdenku (za 26 Kč, zlevněnou za 13 Kč), krátkodobou nepřestupní jízdenku (za 18 Kč, zlevněnou za 9 Kč) a jednodenní jízdenku pro pásma P, 0 a B (za 80 Kč). Automat přijímá mince 1, 2, 5, 10 a 20 Kč a přeplatek vrací. V případě výpadku elektrické energie zajišťuje prodej parkovacích lístků a jízdenek obsluha parkoviště. Parkovací lístek je nutné umístit na zvenčí viditelném místě uvnitř vozidla. Uživatel nesmí zanechávat ve vozidle kontrolní lístek ani věci, které nejsou příslušenstvím vozidla.

Při odjezdu z parkoviště se uživatel prokáže obsluze aktuálně platnou jízdenkou vydanou současně s parkovacím lístkem, nebo platnou předplatní jízdenkou (průkazem dokládajícím nárok na bezplatnou přepravu) spolu s kontrolním lístkem. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit jednorázovou částku 100 Kč. V případě ztráty kontrolního lístku musí uživatel prokázat obsluze parkoviště svoji totožnost a umožnit jí nahlédnout do dokladů o vozidle. Ponechá-li řidič vozidlo na parkovišti mimo provozní dobu (tj. od jedné do čtyř hodin v noci), zaplatí částku 100 Kč a provozovatel parkoviště může vozidlo nechat odtáhnout na jeho náklady.Historická tramvajová linka

Od 25. března do 17. listopadu 2017 vyjíždí z Muzea městské dopravy o sobotách, nedělích a svátcích historická tramvajová linka 41. Jsou na ni vypravovány tramvajové vozy staré konstrukce, které v Praze jezdily do počátku sedmdesátých let. Základní jízdné činí 35 Kč, zlevněné 20 Kč (pro děti do 15 let, občany České republiky starší 70 let a držitele průkazu ZTP a ZTP/P včetně průvodce). Jízdenky jsou nepřestupní a vydává je průvodčí ve voze. Staré tramvaje vyjíždějí také na okružní jízdy Prahou, které je možné objednat na telefonním čísle 296 128 902.

41 Vozovna Střešovice (v areálu vozovny) - Brusnice (v občasných zastávkách) - Pražský hrad - Královský letohrádek - Malostranská - Malostranské náměstí - Hellichova - Újezd - Národní divadlo - Národní třída - Lazarská - Vodičkova - Václavské náměstí - Jindřišská - Masarykovo nádraží - Náměstí Republiky - Dlouhá třída - Nábřeží kapitána Jaroše (Z) - Strossmayerovo náměstí - Veletržní palác - Výstaviště Holešovice (smyčka)

Vozovna Střešovice12.00*13.00*14.0015.0016.0017.00#
Malostranská12.08*13.08*14.0815.0816.0817.08#
Národní divadlo12.16*13.16*14.1615.1616.1617.16#
Václavské náměstí12.22*13.22*14.2215.2216.2217.22#
Náměstí Republiky12.28*13.28*14.2815.2816.2817.28#
Strossmayerovo náměstí12.32*13.32*14.3215.3216.3217.32#
Výstaviště Holešovice12.35*13.35*14.3515.3516.35
Poznámka: Spoje označené hvězdičkou jedou v sobotu o 3 minuty později. Spoj označený křížkem jede ze zastávky Strossmayerovo náměstí přes Hradčanskou do vozovny Střešovice.

Výstaviště Holešovice13.0014.0015.0016.0017.00
Strossmayerovo náměstí13.0214.0215.0216.0217.02
Náměstí Republiky13.0714.0715.0716.0717.07
Václavské náměstí13.1314.1315.1316.1317.13
Národní divadlo13.1814.1815.1816.1817.18
Malostranská13.2614.2615.2616.2617.26
Vozovna Střešovice13.3414.3415.3416.3417.34Informační střediska

 • Můstek (B) - podchod pod Jungmannovým náměstím
 • Anděl (B) - vestibul u tramvajové křižovatky
 • Muzeum (A a C) - podchod u vestibulu linky C
 • Magistrát hl. m. Prahy (Jungmannova 29/35) - v přízemí budovy
 • Letiště Ruzyně - příletová hala letiště

  Informační středisko Muzeum je otevřeno celotýdenně od 7.00 do 21.00 hodin, informační středisko Letiště Ruzyně celotýdenně od 7.00 do 22.00 hodin, ostatní pouze v pracovní dny od 7.00 do 18.00 hodin. Kromě informací o linkovém vedení, výlukách a tarifu je zde možné získat také zastávkové jízdní řády linek PID (po 3 Kč).
  Návrat na hlavní stránku
  Poslední aktualizace: 28. 4. 2017