Městská doprava v Teplicích

Stručné dějiny

První období provozu městské dopravy začíná rokem 1895, kdy byla uvedena do provozu jednokolejná dráha TEKG ze Školního (dnes Benešova) náměstí přes Hlavní nádraží, Trnovany, Nový mlýn, Novosedlice a Mstišov do Horního Dubí. Trať byla vybavena dvanácti výhybnami a vozovnou v Novém mlýně. V následujících letech byla prodloužena k nádraží Zámecká zahrada a do Řetenic, kromě toho byla postavena také nová trať do Šanova. Dráha byla rovněž využívána pro poštovní a nákladní dopravu, kde dosáhl provoz svého vrcholu na počátku dvacátých let.

Vznik pravidelných autobusových linek zajišťujících spojení Teplic s okolními obcemi je doložen od roku 1925. Ve třicátých letech začaly autobusy obsluhovat městské části, čímž výrazně posílily již nedostačující kapacitu malodráhy (Trnovany, Šanov, nádraží Zámecká zahrada). Po II. světové válce se ujal provozu Dopravní a komunální podnik a později Dopravní podnik města Teplic. V roce 1952 byla uvedena do provozu lanová dráha Bohosudov - Kněžiště, ale již po roce převzaly její provoz ČSD.

Téhož roku byla uvedena do provozu první trolejbusová linka, označená číslem 11. Byla vedena jako okružní v trase Hlavní nádraží - Benešovo náměstí - Šanov - Hlavní nádraží. V následujících letech začala postupná likvidace tramvajového provozu, zatímco význam trolejbusové dopravy se zvyšoval. Definitivně byl tramvajový provoz zastaven v roce 1959. Přes mnoho velkolepých projektů na výstavbu trolejbusových tratí postihla tento druh dopravy koncem šedesátých let a v letech sedmdesátých stagnace. Trolejbusový provoz byl zajišťován na čtyřech linkách a rozhodující podíl na přepravních výkonech převzaly v Teplicích autobusy.

Počátek osmdesátých let přinesl renesanci trolejbusů, projevující se obnovou vozového parku, opravou stávající trolejové sítě a především výstavbou nových tratí. Nově zaváděné trolejbusové linky postupně vytlačovaly autobusové, takže v roce 1991 bylo v provozu celkem 9 trolejbusových a 10 autobusových linek. Nastoupený trend pokračoval i po roce 1994, kdy městskou dopravu na základě výsledků výběrového řízení převzal Dopravní podnik Teplice s. r. o. V roce 1994 byla dokončena trať Jateční ulicí, následujícího roku započala výstavba tratě do Nové Vsi a o další rok později stavba dvou tratí na sídliště Panoráma. Rozvoj elektrické trakce umožnil nasazovat autobusy především na příměstské linky.Trolejbusové linky

Linka 1 (v pracovní dny do 18 hodin)
Linka 2
Linka 3 (v pracovní dny do 18 hodin)
Linka 5
Linka 7
Linka 8 (v pracovní dny do 18 hodin)
Linka 9 (v pracovní dny do 18 hodin)
Linka 10
Linka 12 (v pracovní dny do 18 hodin)
Linka 13 (mimo sedlo pracovních dnů)


Autobusové linky

120: Benešovo náměstí - Pozorka - Mstišov (- Střelná - Hrob - Mikulov (- Moldava))
121: ((Panorama -) Olympia -) Jana Koziny - Hlavní nádraží - Benešovo náměstí - Šanov I lázně - Prosetice (- Bystřany (- Velvěty))
122: Nemocnice / Hlavní nádraží - Benešovo náměstí (- Prosetice) - Bystřany (- Velvěty - Rtyně nad Bílinou - Bořislav - Žim)
123: Dubí - Bystřice - Pozorka - Benešovo náměstí - Trnovany - Sobědruhy - Bohosudov (- Soběchleby / Chlumec)
124: Dubí - (Běhánky [Z] -) Pozorka - Novosedlice - Benešovo náměstí (- Nemocnice - Hudcov / Střelná - Hrob (- Osek))
125: Dubí - Bystřice - Novosedlice - Šanov II
126: Buzulucká - Nemocnice - Benešovo náměstí - Městské sály - Novosedlice - Bystřice - Dubí
127: ((Přítkov -) Proboštov -) Novosedlice - Městské sály - Benešovo náměstí - Valy - Nemocnice - Hudcov / Střelná (- Hrob - Osek)
128: (Kladruby -) Novoveská - Nemocnice - Benešovo náměstí - Zemská - Jana Koziny (- Olympia (- Nové Modlany)
129: Modlany - Olympia - Šanov II - Benešovo náměstí - Novosedlice - Proboštov (- Přítkov)
132: Dubí - Proboštov - Novosedlice - Městské sály - Benešovo náměstí - Valy - Nemocnice - Hudcov / Střelná (- Hrob)
33: Benešovo náměstí - Hřbitovní
136: (Hrob - Osek -) Duchcov - Jeníkov - Újezdeček - Nemocnice - Hlavní nádraží - Sobědruhy - Bohosudov - Vrchoslav
137: (Řetenice Tolstého - Nemocnice - Hlavní nádraží -) / (Benešovo náměstí -) Trnovany - Přestanov - Chlumec - Ústí nad Labem
138: Duchcov - Zabrušany - Novoveská - Nemocnice - Benešovo náměstí - Zemská - Jana Koziny (- Olympia (- Nové Modlany)

139 ((((Hrob [2] - Hrob, Beseda [2] - Křižanov [2] - Háj u Duchcova, statek [2*] - Háj u Duchcova, Horní Háj [2] - Osek, Tyršova [2] -) / (Osek, sídliště [2] -) Osek, Národní dům [2] - Osek, náměstí [2] - Osek, zbrojnice [2] - Osek, kolonie [2] - Háj u Duchcova, Dolní Háj rozcestí [2] -) / (Háj u Duchcova, obecní úřad [průjezdní 2] - Háj u Duchcova, Horní Háj [T2] - Osek, Tyršova [T2] - Osek, Národní dům [T2] - Osek, náměstí [T2] - Osek, zbrojnice [T2] - Osek, kolonie [T2] - Háj u Duchcova, Dolní Háj rozcestí [T2] - Háj u u Duchcova, Dolní Háj [Z2] -) Háj u Duchcova, Dolní Háj železniční zastávka [2*] - Duchcov, koupaliště [Z1/2] -) Duchcov, nemocnice [1/2] - Duchcov, Osecká [1/2] - Duchcov, Teplická [1/2] - Duchcov, železniční stanice [1/2] - Lahošť [1] - Hudcov Výšina [1*] - Hudcov Panorama [1*] -) / (Řetenice Tolstého [1] - Řetenice Sklářská [1] -) Řetenice sídliště (1) - Řetenice Perla (1) - Nemocnice (1) - Mariánský dvůr (1) - Zámecká zahrada (1) - Alejní (1) (- Benešovo náměstí [T1]) - Hlavní nádraží (1) - U vlastního krbu (T1) - Trnovany Policie (1) (- Trnovany [1] - Trnovany čerpací stanice [1] (- Olympia [1]) / (- Srbice [1]) (- Nové Modlany, průmyslová zóna I [1]) - Nové Modlany, rozcestí [1*] - Nové Modlany, průmyslová zóna II [1*] - Bohosudov, železniční přejezd [1*] - Bohosudov, Dlouhá [1] - Bohosudov, městský úřad [1] - Bohosudov, Komenského [1] - Maršov, škola [1] - Unčín, U parku [1] - Unčín, U lípy [1] (- Soběchleby, hostinec [1] (- Soběchleby, točna [1]) / (- Přestanov [1] - Chlumec [1])))

v provozu celodenně a celotýdenně, do zastávky Řetenice Tolstého jede jeden pár spojů celotýdenně večer, ostatní spoje jedou do Duchcova, do Oseka jedou všechny spoje ve špičce pracovních dnů a v sobotu a neděli přes den a jeden pár spojů v pracovní dny dopoledne, do Hrobu jedou čtyři spoje v pracovní ráno ve směru Unčín, do Dolního Háje jede jeden pár spojů v pracovní dny ráno (ve směru Unčín pak končí v zastávce Osek, kolonie), jeden pár spojů v pracovní dny dopoledne a jeden pár spojů v pracovní dny odpoledne, ostatní spoje do Oseka jedou do zastávky Osek, sídliště, přes Benešovo náměstí jede jeden spoj celotýdenně večer ve směru Unčín, v zastávce Trnovany Policie končí jeden spoj v pracovní dny ráno ve směru Unčín a jeden spoj v pracovní dny odpoledne ve směru Osek, k Olympii jedou všechny spoje celotýdenně od 7.45 hodin, ostatní spoje jedou přes zastávku Srbice, do zastávky Nové Modlany, průmyslová zóna I zajíždí jeden spoj v pracovní dny ráno ve směru Unčín, dva spoje v pracovní dny ráno ve směru Osek, jeden spoj v pracovní dny dopoledne ve směru Osek, čtyři spoje v pracovní dny odpoledne ve směru Unčín, dva spoje v pracovní dny odpoledne ve směru Osek, jeden spoj v pracovní dny večer ve směru Unčín, do Soběchleb jede v pracovní dny ráno většina spojů, dopoledne většina spojů ve směru Duchcov, odpoledne většina spojů, večer jeden pár spojů, v sobotu a neděli přes den cca polovina spojů, večer jeden pár spojů, do Chlumce jede v pracovní dny ráno cca polovina spojů, dopoledne jeden spoj ve směru Duchcov, odpoledne část spojů, večer jeden pár spojů, v sobotu a neděli jeden pár spojů ráno, jeden pár spojů odpoledne a jeden pár spojů večer; interval ve špičce pracovních dnů 30 minut, v sedle pracovních dnů 60 minut, v sobotu a neděli přes den 80 minut, celotýdenně večer jeden pár spojů

141: Benešovo náměstí - Pozorka (- Mstišov) - Dubí (- Cínovec)
142: Benešovo náměstí - Nové Modlany - Bohosudov - Krupka - Fojtovice
143: Nemocnice / Hlavní nádraží - Benešovo náměstí - Bystřany - Nové Dvory - Velvěty - Rtyně nad Bílinou - Bořislav - Žim
144: Nemocnice / Hlavní nádraží - Benešovo náměstí - Bystřany - Bžany - Kostomlaty pod Milešovkou
145: ((Celní -) Hlavní nádraží - Nemocnice - Košťany -) Hrob - Mikulov - Moldava
146: Modlany - Panorama - Raisova - Benešovo náměstí - Mánesovo náměstí (- Novosedlice - Proboštov (- Přítkov))
147: Hlavní nádraží -> Novosedlice -> Proboštov -> Přítkov -> Vrchoslav -> BohosudovNoční provoz

Od 1. 4. 1999 je noční provoz zrušen. Mezi 20.00 a 23.00 hod. je umožněn přestup mezi jednotlivými linkami na Benešově náměstí.Tarifní podmínky

Do vozidel městské dopravy v Teplicích se nastupuje předními dveřmi, jízdné se platí do elektronických pokladen umístěných v prostoru řidiče, nebo prostřednictvím čipové karty. Tarif je nepřestupný, předplatní jízdenky platí v celé síti městské dopravy. Zastávky jsou rozdělěny do dvou pásem; všechny trolejbusové zastávky se nacházejí v pásmu 1. Jednotlivé jízdné v 1. pásmu činí 14 Kč, pro děti od 6 do 15 let 10 Kč. Za větší zavazadla, jízdní kolo (lze přepravovat pouze se souhlasem řidiče), psa, lyže a kočárek bez dítěte se platí dovozné 10 Kč. Jednotlivé jízdné v 2. pásmu činí 10 Kč, pro děti od 6 do 15 let a dovozné 7 Kč. Jednotlivé jízdné pro obě pásma činí 24 Kč, pro děti od 6 do 15 let a dovozné 17 Kč.

Placení pomocí čipové karty:

Jízdné je možné platit prostřednictvím čipové karty. Při tomto způsobu odbavování činí jednotlivé jízdné v 1. pásmu 12 Kč (pro děti od 6 do 15 let a dovozné 9 Kč), po přestupu do 30 minut od nastoupení jízdy 9 Kč (pro děti od 6 do 15 let 6,50 Kč). Pro jízdu ve 2. pásmu činí jednotlivé jízdné 9 Kč (pro děti od 6 do 15 let a dovozné 6,50 Kč), po přestupu do 30 minut od nastoupení jízdy 6,50 Kč (pro děti od 6 do 15 let 4,50 Kč). Pro jízdu v obou pásmech činí jednotlivé jízdné 21 Kč (pro děti od 6 do 15 let a dovozné 15,50 Kč), po přestupu do 60 minut od nastoupení jízdy je jízdné ve druhém spoji nulové. Zvýhodnění pro druhou jízdu se vztahuje pouze na jednu osobu (držitele karty); ostatní cestující, za které držitel čipové karty zaplatil jízdné, platí po přestupu plnou cenu.

Čipovou kartu lze zakoupit v předprodeji na Benešově náměstí. Vystavení karty stojí 100 Kč a trvá maximálně pět pracovních dnů. Zvláštními druhy čipových karet, u nichž je nutné doložit nárok na zlevněné jízdné, jsou karta pro děti od 6 do 15 let a studenty denního studia, karta pro důchodce a osoby starší 60 let a karta pro důchodce starší 70 let. Dále se vystavují přenosné karty.

Držitel jakéhokoliv druhu karty může využít čipovou kartu pro placení jednotlivého jízdného za sebe či jiné cestující a dovozného. V takovém případě si předem vloží na kartu částku minimálně 100 Kč, z níž se částky za jízdné a dovozné strhávají. Doplňování peněz na čipovou kartu se provádí v předprodeji na Benešově náměstí. Při nástupu do vozidla stiskne cestující příslušné tlačítko, přiloží kartu ke snímači a odebere si jízdenku, která je dokladem pro případnou přepravní kontrolu.

Předplatní časové jízdenky:

Jednotlivé druhy čipových karet je možné využít též jako odpovídající předplatní časovou jízdenku. Pro použití karty jako předplatní časové jízdenky platí tyto ceny:

druhpro pásmo 1pro pásmo 2pro obě pásma
plnocenná - třicetidenní420 Kč290 Kč690 Kč
plnocenná - devadesátidenní1 000 Kč700 Kč1 640 Kč
žákovská (pro děti od 6 do 15 let) a studentská (pro studenty denního studia) - třicetidenní210 Kč160 Kč350 Kč
pro důchodce a občany starší 60 let - třicetidenní340 Kč240 Kč560 Kč
pro důchodce a občany starší 60 let - devadesátidenní800 Kč530 Kč1 300 Kč
pro důchodce starší 70 let - devadesátidenní390 Kč270 Kč640 Kč
přenosná - třicetidenní950 Kč670 Kč1 560 Kč
pro přepravu jednoho psa - devadesátidenní600 Kč410 Kč990 Kč

Jako předplatní časovou jízdenku je možné využít čipovou kartu pouze po dobu platnosti jízdenky, kterou si zvolí cestující při zakoupení. Při nástupu do vozidla přiloží cestující kartu ke snímači, který zkontroluje její platnost. Jedna čipová karta může být současně využita jako maximálně tři předplatní časové jízdenky (s výjimkou přenosné však vždy pouze pro držitele karty).

Bezplatná přeprava:

Bezplatně se přepravují děti do 6 let, účastníci odboje podle zákona č. 255/46 Sb., občané podle zákonů č. 87/91 Sb. a 107/95 Sb., držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, osoba nebo pes doprovázející držitele průkazu ZTP/P, dětský kočárek s dítětem (včetně jedné doprovázející osoby), zavazadla do rozměrů 20×30×50 cm (tyč nad délku 150 cm a průměr 10 cm) a invalidní vozík.Historické linky

O vybraných sobotách a nedělích je v provozu trolejbusová linka 11, na níž jezdí historický trolejbus 9Tr28HT ev. č. 105 vyrobený v roce 1980, a autobusová linka 40, jejíž spoje zajišťuje autobus Škoda ŠL11 ev. č. 57. Mimořádné jízdy lze objednat na telefonním čísle 417 538 253.

11 Nová Ves - Javorová - Topolová - Bílá cesta - Slovenská - Třešňovka - Opavská - Bílinská - Mariánský dvůr - Nemocnice - Libušina - Jateční - Křižíkova - Benešovo náměstí - Hotel de Saxe - Masarykova - U vlastního krbu (T) - Trnovany Policie - Trnovany - Trnovany Modlanská - Trnovany Somet - Šanov II Trnovanská - Šanov II - Areál Labe - Fráni Šrámka - Šanov II škola - Panorama

10.4912.4914.4916.49Nová Ves10.4212.4214.4216.42
10.5712.5714.5716.57Třešňovka10.3312.3314.3316.33
11.0313.0315.0317.03Nemocnice10.2812.2814.2816.28
11.1013.1015.1017.10Benešovo náměstí10.2012.2014.2016.20
11.1713.1715.1717.17Trnovany Policie10.1412.1414.1416.14
11.2813.2815.2817.28Panorama10.0112.0114.0116.01

40 (Dubí, lázně - Dubí, kostel - Dubí, škola [*] - Dubí, městský úřad - Dubí, Krušnohorská [Z] - Dubí, porcelánka - Dubí, zdravotní středisko - Bystřice, Tovární - Bystřice, Dlouhá - Bystřice, Boženy Němcové - Bystřice, papírny [*] - Novosedlice, Seko [*] - Novosedlice, Bystřická -) / (Novosedlice -) Novosedlice, pošta - Novosedlice, Lípa (*) - Dopravní podnik - Městské sály - Trnovany Červený kostel - Trnovany Policie - U vlastního krbu (Z) - Masarykova - Hotel de Saxe - Benešovo náměstí - Alejní - Zámecká zahrada - Mariánský dvůr - Nemocnice - Řetenice Perla - Řetenice sídliště - Řetenice Sklářská - Řetenice Tolstého

11.5213.5215.52Dubí, lázně11.3813.3815.38
12.0214.0216.02Bystřice, Boženy Němcové11.2813.2815.28
10.0712.0714.0716.07Novosedlice, pošta11.2313.2315.2317.23
10.1412.1414.1416.14Trnovany Policie11.1713.1715.1717.17
10.2012.2014.2016.20Benešovo náměstí11.1013.1015.1017.10
10.2712.2714.2716.27Nemocnice11.0413.0415.0417.04
10.3112.3114.3116.31Řetenice Tolstého10.5812.5814.5816.58Informační střediska

  • Předprodej jízdenek - Benešovo náměstí 5; telefon 417 539 713
  • Dispečink (v nepřetržitém provozu) - telefon 417 539 413, 417 539 443
    Návrat na hlavní stránku
    Poslední aktualizace: 13. 4. 2017