Muzeum městské dopravy v PrazeStřešovice Vozovna Střešovice - Od šedesátých let, kdy se vyřazovaly staré dvounápravové tramvaje, se utvářela v pražském dopravním podniku sbírka historických vozidel, v roce 1975 prohlášená za technickou památku. Původně byla umístěna ve vokovické vozovně a veřejnosti ukazována pouze příležitostně. V roce 1992 byla pro muzeum vyčleněna střešovická vozovna z roku 1909 a od 14. května 1993 je sbírka zpřístupněna veřejnosti. Foto: Luděk Vidím, 12. 3. 1995.

90 90 - Nejstarším exponátem muzea je letní vůz koňské dráhy ev. č. 90 z roku 1886, na snímku na Brusnici. Po převzetí koňské dráhy Elektrickými podniky v roce 1898 byl upraven na vlečný vůz. V roce 1925 se zúčastnil oslav 50 let tramvajové dopravy už jako historický vůz koňské dráhy pod ev. č. 1, roku 1929 byl věnován Národnímu technickému muzeu. Později byl ještě několikrát rekonstruován a přečíslován, od počátku 90. let je upraven do původního stavu pod svým bývalým číslem. Foto: Luděk Vidím, 15. 8. 1995.

88 88 - Elektrický motorový vůz ev. č. 88 byl vyroben Ringhofferovými závody v roce 1900. Motorové vozy těchto sérií byly vyřazovány ve dvacátých letech po dodávkách novějších tramvají, tento vůz byl roku 1928 přestavěn na kolejový brus (v roce 1963 přečíslován na ev. č. 4061) a roku 1967 převeden do muzejních sbírek. V současné době je opraven do podoby z počátků elektrického provozu a opatřen tmavě zeleným nátěrem s bílou střechou, který byl pro Prahu tehdy tak typický. Na snímku na dvoře střešovické vozovny. Foto: Luděk Vidím, 22. 4. 1993.

109 109 - Motorový vůz ev. č. 109 dodaly Ringhofferovy závody v roce 1901 jako součást pravidelných dodávek nutných pro rozšíření provozu po elektrifikaci tratí koňské dráhy. Od roku 1928 sloužil jako kolejový brus (v roce 1963 dostal ev. č. 4063), do muzejních sbírek byl zařazen roku 1966. Fotografie představuje vůz upravený do stavu z dvacátých let u Mariánských hradeb. Nyní tvoří soupravu s letním vozem ev. č. 526. Foto: Luděk Vidím, 16. 8. 1995.

200 200 - Salonní motorový vůz pro okružní jízdy (rok výroby 1900) se úspěšně představil na pařížské světové výstavě v roce 1901. Původně čtyřnápravový vůz byl rekonstruován v roce 1922 na dvounápravový. Od roku 1951 sloužil jako vůz mateřských škol, v souvislosti s natáčením Pohádky o staré tramvaji došlo v roce 1960 k demontáži interiéru. Křesílka a stolky se do vozu vrátily v roce 1991, kdy byl rekonstruován do původního stavu. Snímek byl pořízen v areálu muzea ve Střešovicích. Foto: Luděk Vidím, 12. 3. 1995.

297+608 297+608 - Motorový vůz ev. č. 297 vyrobený Ringhofferovou továrnou roku 1909 s vlečným vozem ev. č. 608 (tzv. velký vamberák) z roku 1908 je zachycen na smyčce Výstaviště. Tramvaj ev. č. 297 byla těžce poškozena při náletech koncem druhé světové války a poté rekonstruována do podoby pozdějších sérií. Po vyřazení sloužila v letech 1962 až 1985 jako kolejový brus pod ev. č. 4091. Vůz ev. č. 608 je součástí první větší dodávky vlečných vozů pro Elektrické podniky. Souprava je upravena do stavu z padesátých let. Foto: Luděk Vidím, 5. 8. 1995.

349+1530 349+1530 - Motorový vůz ev. č. 349 je zástupcem jedenácti motorových vozů dodaných v roce 1915. Tato série přinesla nové konstrukční prvky jako například posuvné dveře; ve dvacátých a třicátých letech však byly tyto vozy zkracovány a dveře nahrazeny skládacími. Krasin ev. č. 1530 byl dodán až v roce 1942. Fotografie zobrazuje soupravy pro komerční účely ev. č. 349+1530, 2210+1202 a 2110+1522 na odstavných kolejích před Hlavním nádražím. Foto: Luděk Vidím, 31. 10. 1993.

723 723 - Vlečný vůz ev. č. 723 nazývaný malý nebo krátký vamberák byl dodán Ringhofferovými závody v roce 1920 jako součást první série vlečných vozů po první světové válce. Původně měly pouze jediný vchod na okraji bočnice, na provedení se dvěma vchody byly rekonstruovány teprve v letech 1926 až 1930. Malé vamberáky byly vyřazeny na počátku šedesátých let. Tramvaj ev. č. 723 (na snímku ve vozovně Střešovice) patří mezi vozy určené ke komerčním jízdám a není tedy upraven do určitého provozního stavu. Foto: Luděk Vidím, 7. 10. 1996.

444+999 444+999 - Snímek pořízený poblíž smyčky Podbaba zachycuje soupravu motorového vozu ev. č. 444 a vlečného vozu ev. č. 999 zvaného plecháč. Motorové vozy této řady (vůz ev. č. 444 pochází z roku 1923) byly poměrně úspěšné, po vyřazení z provozu řada z nich dosluhovala například v Olomouci. Vůz ev. č. 999 byl dodán v rámci stodvacetikusové série vlečných vozů v roce 1926. Oba se do muzea dostaly v polovině šedesátých let a upraveny byly do provozního stavu z konce let padesátých. Foto: Luděk Vidím, 7. 6. 1998.

2210+1522 2210+1522 - Motorový vůz ev. č. 2210 zařadily pražské Elektrické podniky v roce 1930. Tyto spolehlivé vozy osvědčené konstrukce, dodávané Ringhofferovou továrnou v letech 1926 až 1933 ve větších sériích, se staly synonymem starých pražských tramvají. Krasin ev. č. 1522 z roku 1942 je rovněž zástupcem rozšířeného typu vozů, těchto vlečňáků vyrobila smíchovská továrna v letech 1930 až 1946 celkem dvě stě osmdesát. Soupravu určenou pro komerční jízdy zachycuje snímek poblíž křižovatky Brusnice. Foto: Luděk Vidím, 7. 6. 1997.

1200 1200 - Vůz ev. č. 1200 přezdívaný plecháč byl dodán v roce 1930. Tyto celokovové vlečné vozy byly dodávány ve velkých sériích v druhé polovině dvacátých let. Část plecháčů dodala Ringhofferova továrna, ostatní (včetně ev. č. 1200) vyrobila Továrna na vozy Kolín - podle toho jsou tyto vozy někdy nazývány kolíňáky. Plecháč ev. č. 1200 (na snímku v soupravě s motorovým vozem ev. č. 2110 ve smyčce Dvorce) patří mezi komerční vozy a je využíván k okružním jízdám po Praze. Foto: Luděk Vidím, 25. 5. 1995.

3063+1580 3063+1580 - Ponorka ev. č. 3063 pochází z roku 1942. Tyto jednosměrné motorové vozy dodala Ringhofferova továrna v letech 1936 až 1942 v celkovém počtu šedesáti čtyř kusů. Snímek ze střešovické vozovny jej zachycuje v soupravě s vlečným vozem ev. č. 1580 z roku 1946, tedy posledním dodanými krasinem. Souprava představuje provozní stav z počátku padesátých let. Foto: Luděk Vidím, 12. 3. 1995.

3083+1583 3083+1583 - Posledními dvounápravovými tramvajemi dodanými do Prahy byly vozy zvané mevro, jejichž zástupcem je vůz ev. č. 3083. Třicetikusovou sérii vyrobili v roce 1948 v ČKD Tatra. Na jednosměrný provoz byly v letech 1961 až 1964 pokusně upraveny také tři vlečné vozy typu krasin, z nichž ev. č. 1583 (původně ev. č. 1515 z roku 1940) je zachycen na snímku v soupravě s motorovým vozem ev. č. 3083 na Krejcárku. Tato souprava je zachována v posledním provozním stavu z poloviny šedesátých let. Foto: Luděk Vidím, 14. 9. 1995.

5001 5001 - První tramvají nové koncepce PCC je vůz Tatra T1 ev. č. 5001 vyrobený v roce 1951, na snímku na Petřinách. Do roku 1956 bylo do Prahy dodáno 133 vozů tohoto typu, který znamenal průlom v kvalitě a rychlosti cestování. Vůz ev. č. 5001 se stal součástí sbírky v roce 1976, s posledními vozy T1 jsme se rozloučili až roku 1983. Na fotografii je za něj připojen vozík na obsluhu tyčového sběrače, vedený pod ev. č. 8600. Foto: Luděk Vidím, 13. 8. 1995.

6002 6002 - Dalším modelem z vývojové řady T se staly vozy T2. Do Prahy byly v roce 1955 dodány pouhé dva prototypy ev. č. 6001 a 6002. První z nich měl sedadla uspořádána podélně, druhý příčně. Vůz ev. č. 6002 jezdil v Praze jen krátce, poté byl předán do Liberce a následně převzat bratislavským dopravním podnikem. Z Bratislavy se vrátil v roce 1976, kdy byl vyžádán za účelem zařazení do muzejní sbírky, na snímku je zachycen na dvoře střešovické vozovny. Foto: Luděk Vidím, 7. 4. 2000.

6149 6149 - Bezkonkurenčně nejúspěšnějšími se staly ovšem až vozy T3, dodávané od roku 1962 do celého světa v tisícových počtech, do Prahy jich bylo do roku 1990 dodáno bezmála 1 300. Vůz ev. č. 6149 je zástupcem první série z roku 1962, po vyřazení v roce 1984 byl převeden mezi historické vozy a upraven do stavu po dodání. Na snímku je zachycen u Královského letohrádku. Od dodnes provozovaných vozů T3 se liší množstvím detailů, například děleným čelním sklem, ozdobnými lištami či odlišnou čelní orientací. Foto: Luděk Vidím, 9. 7. 1995.

4072 4072 - V muzeu je rovněž umístěna elektrická lokomotiva ev. č. 4072. V letech 1951 až 1952 si pražský dopravní podnik vlastními silami postavil dvě elektrické lokomotivy ev. č. 4071 a 4072. Užívaly se pro posun železničních vozů na kolejišti dílen dopravního podniku v libeňské Rustonce. Na snímku pořízeném poblíž zastávky Hradčanská táhne lokomotiva ev. č. 4072 dva oplenové vozíky pro přepravu kolejnic (z roku 1917 a 1946). Foto: Luděk Vidím, 24. 8. 1995.

5007 5007 - Vůz ev. č. 5007 zvaný lora (na fotografii ve smyčce Špejchar) byl vyroben v roce 1909 přestavbou ze staršího motorového vozu Hlaváčkovy košířské dráhy. Původně byl veden pod ev. č. 1007, roku 1952 administrativně přečíslován na ev. č. 4507. Kromě tohoto vozíku určeného především pro přepravu kusových zásilek můžete v muzeu vidět také další tři nákladní vlečné vozy (plošinový, samovýsypný a pro přepravu uhlí), které spolu s motorovým nákladním vozem ev. č. 4053 tvoří ucelenou soupravu. Foto: Luděk Vidím, 22. 8. 1999.

5034 5034 - Zajímavými vozidly byly také pojízdné vlečné prodejny vlastní konstrukce. Odstavovaly se na kusé koleje nebo se na místě určení vykolejovaly. Pojízdná prodejna ev. č. 5034 (původně ev. č. 4534) byla vyrobena jako první v roce 1928 z vlečného vozu ev. č. 551, původně vyrobeného pro koňskou dráhu. Součástí sbírek muzea městské se stala po vyřazení v roce 1976, snímek ji zachycuje na Hládkově. Foto: Luděk Vidím, 22. 8. 1999.

4881 4881 - Vůz Škoda 706 RTO byl prvním rozšířenějším typem v pražské autobusové dopravě. V letech 1959 až 1975 jich bylo dodáno více než sedm set, u posledních sérií vyráběla karosérie polská továrna Jelcz. Tak tomu bylo také u autobusu ev. č. 4881 z roku 1973 (na snímku na Loretánském náměstí), který byl po vyřazení z osobní dopravy v roce 1978 dlouhou dobu přidělen jako služební vůz do garáží Libeň. V roce 1988 byl upraven zpět na osobní provoz a zařazen do muzejních sbírek. Foto: Luděk Vidím, 7. 9. 1998.

7135 7135 - Vůz ev. č. 7135 zastupuje první autobusy konstruované pro městský provoz - typovou řadu ŠM11. Tento typ zasáhl do provozu v době rozmachu autobusové dopravy, v letech 1965 až 1981 jich bylo do Prahy v různých variantách dodáno přes dva tisíce. Autobus ŠM11 ev. č. 7135 patří až do poslední série, nasazován byl v letech 1981 až 1988. Jeho fotografie byla pořízena na Hradčanském náměstí. V Praze jezdilo také několik vozů typů ŠL11 a ŠD11 ze stejné typové řady. Foto: Luděk Vidím, 7. 9. 1998.

4382 4382 - Vzrůstající přepravní požadavky si ovšem žádaly kapacitnější vozidla. Východiskem se staly dodávky maďarských kloubových autobusů Ikarus 280.08 v letech 1978 až 1991. Na nejzatíženějších pražských linkách se vystřídalo více než šest stovek autobusů tohoto typu. Vůz ev. č. 4382 (na snímku na dvoře vozovny Střešovice) pochází z roku 1988, do muzea byl zařazen v roce 1997. Poslední Ikarusy svezly pražské cestující v létě roku 1999. Foto: Luděk Vidím, 12. 11. 1997.
Dopravní fotogalerie
Poslední aktualizace: 30. 3. 2001