Městská doprava v Ústí nad Labem

Stručné dějiny

Pravidelnou městskou dopravu zavedlo město Ústí nad Labem v roce 1899. Prvního července toho roku byla uvedena do provozu elektrická pouliční dráha o rozchodu 1 000 mm. Tramvaje vedly z historického centra do Krásného Března, do Předlic, k dnešní poliklinice a na Špitálské náměstí. Později byla síť rozšířena tratěmi na Bukov (1903), kolem hlavního nádraží (1909), z Bukova na Telnici (1912), do Trmic a Neštěmic (1915), ke Zdymadlům (1925), k Vrkoči (1928), do Chabařovic (1929), na Klíši (1930), na Děčínskou (1936), do Vaňova (1939) a ke střekovskému nádraží (1953). V letech 1912 až 1964 vozily tramvaje kromě cestujících i poštu, uhlí a další zboží a průmyslové suroviny.

Všeobecná tendence k omezování tramvajové dopravy v padesátých a šedesátých letech se ale nevyhnula ani Ústí, a tak byly všechny ústecké tramvajové tratě během let 1954 až 1970 postupně zrušeny a nahrazeny autobusovými linkami. Městské autobusy však vyjely poprvé už 9. 11. 1929. Brzy obsluhovaly nejen vlastní město, ale také poměrně vzdálené obce jako Adolfov, Jílové apod. Tyto meziměstské linky převzala po skončení II. světové války ČSAD.

Elektrická trakce byla obnovena až na sklonku 80. let. V průběhu sedmdesátých a osmdesátých let vzniklo v okrajových částech města mnoho sídlišť, což si vynutilo zavedení mnoha nových autobusových linek. Ty však nestačily rostoucí poptávce, a proto bylo rozhodnuto o zavedení ekologičtějších trolejbusů, které by nejzatíženější autobusové linky postupně nahradily. Doprava na první trolejbusové lince 51 (tehdy v úseku Holoměř - Stříbrníky) byla zahájena 1. 7. 1988. V dalších letech byly zprovozněny tratě do Všebořic a na Severní Terasu Stříbrnickou ulicí (1. 2. 1989), na Severní Terasu Rooseveltovou ulicí (6. 5. 1989), do Dobětic (12. 12. 1991), Krásného Března (30. 4. 1992), na Klíši (5. 6. 1993), do Starých Předlic (1. 9. 1994) a do Neštěmic (28. 8. 1995). V dubnu 1998 byl tarif změněn na časový a přestupný. Po několikaleté přestávce byly v poslední době uvedeny do provozu trolejbusové tratě ke Globusu (1. 6. 2004), na Severní Terasu ulicemi Vinařská, Božtěšická a Sociální péče (3. 1. 2005) a na Střekov (9. 12. 2007).Trolejbusové linky

Linka 51
Linka 53 (v pracovní dny do 18 hodin)
Linka 54
Linka 55
Linka 56
Linka 58
Linka 60
VÝLUKA
Linka 61
VÝLUKA
Linka 62 (od 7 do 21 hodin)
VÝLUKA


Autobusové linky

V současné době probíhají tyto výluky:

 • Drážní -> Divadlo, Revoluční -> Drážní - na linkách 219
 • Hraničář - Solvayova - Kaufland - V besídkách - na linkách 9, 12, 1727
 • Osamělá - na linkách 574
 • Divadlo -> Hlavní nádraží, Hlavní nádraží / Mírové náměstí - Krajský soud - ZPA - na linkách 9, 12, 13, 1727

  2: Předlická - U vozovny
  3: Důl 5. květen / (Koštov, konečná -) Václavské náměstí - Nové Předlice - Divadlo - Hlavní nádraží / Mírové náměstí
  4: Divadlo - Nové Předlice - Václavské náměstí - Koštov - Řehlovice - Habrovany - Dubice
  5: Krásné Březno - Stříbrníky - Mírová - Pod Holoměří - Všebořice obchodní centrum
  6: Divadlo - Nové Předlice - Trmice, můstek - Hostovice (- Stebno ((- Suchá) - Chvalov))
  7: Důl 5. květen (- Metal) - Nové Předlice (- Vozovna DP) - Klíše Hvězda - Kampus - Malátova - Mírová
  9: Divadlo - Střekov nádraží - Nové krematorium / Kojetice
  11: (Církvice - Sebuzín -) Brná nad Labem - Střekov nádraží - Divadlo - Na spálence - Všebořice obchodní centrum (- Chlumec (- Přestanov))
  12: Divadlo / Vozovna DP - Nové Předlice - Chabařovice, kostel - Chlumec / Přestanov / Roudníky
  13: Dolní Zálezly / Vaňov - Hlavní nádraží / Mírové náměstí - Olšinky - Svádov obec (- Olešnice)
  14: (Bělehradská -) Divadlo - Vaňov / Dolní Zálezly
  15: (Divadlo - Na spálence -) / (Všebořice -) Pod Holoměří - Božtěšice - Habrovice (- Strážky (- Neznabohy))
  17: (Střekov nádraží ->) Mírové náměstí -> Divadlo -> Klíše lázně (-> Předlice kolonie) -> Vozovna DP -> Klíše lázně -> Divadlo -> Hlavní nádraží (-> Střekov nádraží)
  18: Důl 5. květen - (Metal -) Nové Předlice - Klíše Hvězda - Všebořice obchodní centrum
  19: ((Koštov, konečná -) Důl 5. květen -) Trmická - Hlavní nádraží / Mírové náměstí - Pekařská - Sibiřská (- Ryjice)
  26: Divadlo - Pod svahem  Noční provoz

  V době od 23.30 do 4.30 hod. jsou v provozu pouze trolejbusové linky 53 (v noční trase) a 56 a noční autobusové linky 101, 102 a 103. Kromě zastávek Divadlo, Mírové náměstí a Hlavní nádraží jsou v noci všechny nácestné zastávky na znamení.

  53 Dobětice - Poláčkova - Stříbrníky - V rokli - Malátova - Stříbrnické nivy - Důlce - Mírové náměstí - Revoluční (T) - Divadlo - Hraničář - Hilarova - Bělehradská - Hornická - Střední školy - Krušnohorská - Elba - Stavbařů - Mírová - Větrná - Gagarinova - Severní Terasa

  56 Pod vyhlídkou - Svatopluka Čecha - Kanon - Neštěmická - U studánky - Zahradnický podnik - Krásné Březno - Pivovar - Krčínova - Prior - Výstupní - Autoškola - Vojanova - Přístav - Mírové náměstí - Revoluční (T) - Divadlo - Hraničář - Poliklinika - Šaldova - Beethovenova - Městský stadion - Bukov - Bukov rondel (T) - Kapitána Jaroše - Dukelských hrdinů - Na kohoutě - Všebořice

  101 Skalka - Ryjická (- Neštěmice sídliště - Mojžíř sídliště (- Mojžíř [Z] - Mojžíř sídliště [Z]) - Neštěmice sídliště) - OD Květ - Opletalova - Svádovský přívoz - Krásné Březno - Pivovar - Jungmannova - Vojanova - Přístav - Mírové náměstí (T) - Revoluční (T) - Hlavní nádraží (Z) - Divadlo - Hraničář - Poliklinika - Kampus - Bezručova (T) - Klíše Hvězda - Klíše lázně ((- Sigma - Chemopharma) / (- Tesla [T] - Za válcovnou [T] - Bezejmenná [T]) - Vozovna DP)

  102 (Chlumec - Chabařovické strojírny -) Chabařovice, koupaliště - Chabařovice, kostel - Chabařovice, radnice - Důl Petri - Ravel - Chabařovická - Hrbovice - Staré Předlice - U vozovny - Nové Předlice (- Bělský můstek - Za humny - Stará škola - Václavské náměstí (- Stará škola [T] - Za humny [T] - Žižkova [T] - Trmická [T] - Bělský můstek [T] - Za humny [T] - Stará škola [T] - Václavské náměstí [T]) - Stará škola - Za humny - Bělský můstek (- Globus) - Nové Předlice) - (Vozovna DP -) Na luhách - Sklárna - Dílny ČD - Západní nádraží - Divadlo - Hlavní nádraží (T) - Revoluční (Z) - Mírové náměstí (Z) - Krajský soud (- Děčínská [T] - Střekov nádraží [T] - Ovčácká stezka [T] - Pod hradem [T] - Střekov osada [T] - Zahradnictví [T] - Lázně [T] - Na rybárně [T] - Brná osada [T] - Brná nad Labem [T] - Brná osada [T] - Na rybárně [T] - Lázně [T] - Zahradnictví [T] - Střekov osada [T] - Pod hradem [T] - Ovčácká stezka [T]) / (- ZPA [T]) - Kamenný vrch škola (T) - Kamenný vrch (T) - Děčínská (Z) - Střekov nádraží (Z) - Karla IV. (Z) - Šafaříkovo náměstí (Z) - V zeleni (Z) - Novosedlické náměstí (Z) - Poslední cesta (Z) - Střekov II (průjezdní)

  103 Dobětice -> Poláčkova -> Stříbrníky -> Stříbrnická -> Orlická -> Stavbařů -> Mírová -> Větrná -> Gagarinova -> Severní Terasa -> Sociální péče -> Střední školy -> Hornická -> Bělehradská -> Hilarova -> Poliklinika -> Kampus -> Bezručova -> Klíše Hvězda -> Klíše lázně -> Sigma -> Chemopharma -> Vozovna DP  Tarifní podmínky

  Tarif je časový a přestupný; na autobusové lince 137 platí tarif městské dopravy v Teplicích (od 1. 1. 2007 i teplické předplatní časové jízdenky).

  Přestupní jízdenka s platností 30 minut stojí 14 Kč (zlevněná 7 Kč), jízdenka s platností 60 minut 18 Kč (zlevněná 9 Kč) a jízdenka s platností 24 hodin 60 Kč (zlevněná 30 Kč). V doplňkovém prodeji u řidiče je možné mimo špičku pracovních dnů zakoupit třicetiminutovou přestupní jízdenku za 17 Kč v odpočítaných mincích, kterou lze využít i pro placení dovozného. Nárok na přepravu za zlevněné jednotlivé jízdné mají děti od dosažení 6 let do dne před dovršením 15 let, poživatelé starobního a plného invalidního důchodu a osoby doprovázející děti do 3 let.

  Časové kupóny k předplatním jízdenkám:

 • sedmidenní - plnocenný 120 Kč, žákovský 40 Kč, studentský 80 Kč, pro důchodce 70 Kč
 • patnáctidenní - plnocenný 210 Kč, žákovský 70 Kč, studentský 110 Kč, pro důchodce 110 Kč
 • třicetidenní - plnocenný 380 Kč, žákovský 110 Kč, studentský 190 Kč, pro důchodce 200 Kč
 • devadesátidenní - plnocenný 980 Kč, žákovský 300 Kč, studentský 440 Kč, pro důchodce 540 Kč
 • stoosmdesátidenní - plnocenný 1 840 Kč
 • roční - plnocenný 3 440 Kč

  Časové kupóny k předplatním jízdenkám je možné zakoupit v prodejnách jízdenek v Revoluční a Masarykově ulici. Vydávají se se začátkem platnosti podle požadavku cestujícího. Stoosmdesátidenní a roční kupóny se skládají z několika částí, platných vždy po dobu čtvrt roku. Žákovské kupóny jsou určeny pro děti od 6 do 15 let, studentské pro žáky základních a středních škol od dovršení 15 let a studenty vysokých škol do 26 let (pokud nejsou výdělečně činní). Nárok na vydání předplatní jízdenky pro důchodce mají poživatelé starobního a plného invalidního důchodu.

  Časové jízdenky s třicetidenním, devadesátidenním, stoosmdesátidenním nebo ročním kupónem opravňují rovněž k bezplatné přepravě jednoho zavazadla podléhajícího placení dovozného nebo jednoho psa. Osoby přepravující dítě do 3 let mají nárok využívat předplatní časové jízdenky s časovým kupónem v ceně shodné s kupónem pro důchodce. Roční kupón pro členy zastupitelstva města Ústí nad Labem a členy zastupitelstev jeho městských částí stojí 1 150 Kč.

  Od 19. února 2007 se předplatní časové jízdenky uznávají jako jízdní doklad také na linkách 591453 a 591456 provozovaných společností ZDAR, a. s. v úseku Elba - Kočkov - Na kopečku.

  Přenosné jízdenky:

  Přenosná jízdenka s platností 30 dní stojí 650 Kč, přenosná jízdenka s platností 90 dní 1 620 Kč.

  Dovozné:

  Placení dovozného podléhají zavazadla nad 30×40×70 cm (tyč nad délku 150 cm a průměr 20 cm, deska nad 5×100×100 cm), kočárek bez dítěte, jízdní kolo, lyže a invalidní vozík bez přepravované osoby. Pro placení dovozného se používá jízdenka za 9 Kč.

  Bezplatná přeprava:

  Bezplatně jsou přepravovány mj. děti mladší 6 let, osoby starší 70 let, zavazadla do rozměru 30×40×70 cm, pojízdná taška, dětský kočárek s dítětem, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P (včetně psa nebo průvodce) a psi ozbrojených a hasičských sborů.  Informační střediska

 • Informační středisko (Revoluční 26/3088) - otevřeno v pracovní dny od 7.00 do 11.00 hod. a od 11.30 do 15.00 hod., telefon 475 258 176
 • Dispečink - telefon 475 211 547
  Návrat na hlavní stránku
  Poslední aktualizace: 20. 4. 2024