Tarifní podmínky

Jízdné je nepřestupné. Jízdenka pro jednotlivou jízdu na linkách městské dopravy stojí 18 Kč, zlevněná 9 Kč. Za přepravu zavazadel (s výjimkou jízdních kol) na linkách plzeňské městské dopravy se neplatí.

Jednotlivé jízdenky je možné zakoupit rovněž prostřednictvím městské čipové karty v odbavovacím terminálu ve vozidlech na všech linkách plzeňské městské dopravy. Kromě nepřestupních jízdenek lze takto zakoupit také následující přestupní jízdenky, které platí stanovenou dobu od zakoupení:

 • s platností 30 minut - plnocenná 16 Kč, zlevněná 8 Kč
 • s platností 60 minut - plnocenná 20 Kč, zlevněná 10 Kč
 • s platností 180 minut - plnocenná 36 Kč, zlevněná 17 Kč
 • s platností 24 hodin - plnocenná 60 Kč, zlevněná 30 Kč

  Za zlevněné jednotlivé jízdné jsou přepravovány děti od 6 do 15 let, poživatelé starobního nebo plného invalidního důchodu do 70 let, pokud jsou občany České republiky nebo mají trvalý pobyt na území České republiky a současně mají na městské čipové kartě aktivován nárok na přepravu za zlevněné jízdné, a rodiče doprovázející alespoň jedno dítě do 6 let.

  Jednotlivé jízdenky je možné také zakoupit v odbavovacím terminálu ve vozidle prostřednictvím přenosné čipové karty, kterou nelze použít jako předplatní časovou jízdenku; v prodeji jsou karty s vloženou částkou 120 Kč (za 200 Kč), 200 Kč (za 300 Kč) nebo 500 Kč (za 600 Kč). Částku na čipové kartě lze doplňovat.

  Jednotlivé jízdné ve vnějších zónách:

  V rámci Integrované dopravy Plzeňska (IDP) obsluhují linky městské dopravy kromě území města Plzně (zóna 001) také Dýšinu, Chrást, Kozolupy, Kyšice, Letkov, Město Touškov, Novou Huť, Novou Ves, Sedlec, Smědčice, Starý Plzenec, Třemošnou, Vochov a Zruč-Senec, které leží v některé z vnějších zón IDP.

  Nepřestupní jízdenka pro jednotlivou jízdu na linkách plzeňské městské dopravy ve vnějších zónách stojí 8 Kč, zlevněná 4 Kč. Prostřednictvím městské čipové karty lze kromě nepřestupní jízdenky zakoupit také přestupní jízdenku pro vnější zóny s časovou platností 30 minut od zakoupení, která stojí 8 Kč (zlevněná 4 Kč) a platí jen na linkách plzeňské městské dopravy.

  SMS jízdenka:

  V zóně 001 je možné jako platný jízdní doklad použít také SMS jízdenku zakoupenou prostřednictvím odeslání SMS zprávy z mobilního telefonu na telefonní číslo 90206. Přestupní jízdenka s časovou platností 35 minut za 20 Kč se objednává odesláním textu PMDP35M, přestupní jízdenka s časovou platností 24 hodin za 70 Kč odesláním textu PMDP24H. Po odeslání SMS zprávy (její cena není zahrnuta v ceně objednané jízdenky) bude na mobilní telefon odesílatele doručena SMS jízdenka s údajem o počátku a konci její časové platnosti.

  Duplikát zakoupené SMS jízdenky lze získat na základě odeslání SMS zprávy z mobilního telefonu, prostřednictvím kterého byla SMS jízdenka zakoupena, na telefonní číslo 9000603. Pro získání duplikátu SMS jízdenky s časovou platností 35 minut je třeba odeslat text PMDP35MD, pro získání duplikátu SMS jízdenky s časovou platností 24 hodin textu PMDP24HD. Cena za duplikát SMS jízdenky činí 3 Kč a nezahrnuje cenu SMS zprávy, kterou je duplikát SMS jízdenky objednáván.

  Prodej jízdenek u řidiče:

  V doplňkovém prodeji u řidiče je možné zakoupit pouze nepřestupní jízdenku pro zónu 001 za 30 Kč (lze ji využít i k úhradě dovozného za přepravu jízdního kola) nebo nepřestupní jízdenku pro vnější zóny za 20 Kč. Cestující, kteří si chtějí zakoupit jízdenku u řidiče, musí nastoupit předními dveřmi (ostatní cestující mohou využívat přední dveře pouze pro výstup).

  Předplatní časové jízdenky:

  Jako předplatní časové jízdenky v plzeňské městské dopravě slouží nepřenosné městské čipové karty. Zlevněné jízdenky mohou využívat děti od 6 do 16 let, žáci a studenti do 26 let, poživatelé starobního nebo plného invalidního důchodu do 70 let, pokud jsou občany České republiky nebo mají trvalý pobyt na území České republiky, držitelé průkazu vydaného Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederací politických vězňů České republiky, Sdružením bývalých politických vězňů České republiky nebo Ústřední radou Svazu PTP-VTNP a držitelé Zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského.

  Na nepřenosnou čipovou kartu je možné nahrát tyto předplatní časové jízdenky pro zónu 001:

 • roční (platí 380 dnů od prvního dne příslušného roku) - plnocenná 3 910 Kč, zlevněná 1 955 Kč
 • šestiměsíční (platí 190 dnů od prvního dne kteréhokoliv měsíce) - plnocenná 2 260 Kč, zlevněná 1 130 Kč

  platnostplnocennázlevněná platnostplnocennázlevněná platnostplnocennázlevněná
  1 den52 Kč26 Kč 42 dnů754 Kč377 Kč 83 dnů1 232 Kč616 Kč
  2 dny96 Kč48 Kč 43 dnů772 Kč386 Kč 84 dnů1 234 Kč617 Kč
  3 dny132 Kč66 Kč 44 dnů786 Kč393 Kč 85 dnů1 236 Kč618 Kč
  4 dny168 Kč84 Kč 45 dnů800 Kč400 Kč 86 dnů1 238 Kč619 Kč
  5 dnů200 Kč100 Kč 46 dnů808 Kč404 Kč 87 dnů1 242 Kč621 Kč
  6 dnů228 Kč114 Kč 47 dnů818 Kč409 Kč 88 dnů1 254 Kč627 Kč
  7 dnů252 Kč126 Kč 48 dnů826 Kč413 Kč 89 dnů1 258 Kč629 Kč
  8 dnů274 Kč137 Kč 49 dnů832 Kč416 Kč 90 dnů1 272 Kč636 Kč
  9 dnů292 Kč146 Kč 50 dnů840 Kč420 Kč 91 dnů1 282 Kč641 Kč
  10 dnů306 Kč153 Kč 51 dnů846 Kč423 Kč 92 dnů1 290 Kč645 Kč
  11 dnů320 Kč160 Kč 52 dnů854 Kč427 Kč 93 dnů1 300 Kč650 Kč
  12 dnů334 Kč167 Kč 53 dnů858 Kč429 Kč 94 dnů1 336 Kč668 Kč
  13 dnů344 Kč172 Kč 54 dnů862 Kč431 Kč 95 dnů1 370 Kč685 Kč
  14 dnů354 Kč177 Kč 55 dnů870 Kč435 Kč 96 dnů1 404 Kč702 Kč
  15 dnů362 Kč181 Kč 56 dnů872 Kč436 Kč 97 dnů1 436 Kč718 Kč
  16 dnů372 Kč186 Kč 57 dnů876 Kč438 Kč 98 dnů1 464 Kč732 Kč
  17 dnů380 Kč190 Kč 58 dnů878 Kč439 Kč 99 dnů1 486 Kč743 Kč
  18 dnů388 Kč194 Kč 59 dnů882 Kč441 Kč 100 dnů1 508 Kč754 Kč
  19 dnů394 Kč197 Kč 60 dnů890 Kč445 Kč 101 dnů1 532 Kč766 Kč
  20 dnů402 Kč201 Kč 61 dnů898 Kč449 Kč 102 dnů1 552 Kč776 Kč
  21 dnů408 Kč204 Kč 62 dnů906 Kč453 Kč 103 dnů1 572 Kč786 Kč
  22 dnů414 Kč207 Kč 63 dnů924 Kč462 Kč 104 dnů1 590 Kč795 Kč
  23 dnů420 Kč210 Kč 64 dnů960 Kč480 Kč 105 dnů1 606 Kč803 Kč
  24 dnů424 Kč212 Kč 65 dnů992 Kč496 Kč 106 dnů1 616 Kč808 Kč
  25 dnů428 Kč214 Kč 66 dnů1 020 Kč510 Kč 107 dnů1 628 Kč814 Kč
  26 dnů432 Kč216 Kč 67 dnů1 046 Kč523 Kč 108 dnů1 636 Kč818 Kč
  27 dnů438 Kč219 Kč 68 dnů1 068 Kč534 Kč 109 dnů1 644 Kč822 Kč
  28 dnů440 Kč220 Kč 69 dnů1 088 Kč544 Kč 110 dnů1 652 Kč826 Kč
  29 dnů440 Kč220 Kč 70 dnů1 104 Kč552 Kč 111 dnů1 656 Kč828 Kč
  30 dnů440 Kč220 Kč 71 dnů1 120 Kč560 Kč 112 dnů1 664 Kč832 Kč
  31 dnů440 Kč220 Kč 72 dnů1 136 Kč568 Kč 113 dnů1 670 Kč835 Kč
  32 dnů484 Kč242 Kč 73 dnů1 150 Kč575 Kč 114 dnů1 676 Kč838 Kč
  33 dnů524 Kč262 Kč 74 dnů1 162 Kč581 Kč 115 dnů1 682 Kč841 Kč
  34 dnů560 Kč280 Kč 75 dnů1 174 Kč587 Kč 116 dnů1 688 Kč844 Kč
  35 dnů592 Kč296 Kč 76 dnů1 180 Kč590 Kč 117 dnů1 690 Kč845 Kč
  36 dnů618 Kč309 Kč 77 dnů1 190 Kč595 Kč 118 dnů1 692 Kč846 Kč
  37 dnů646 Kč323 Kč 78 dnů1 196 Kč598 Kč 119 dnů1 694 Kč847 Kč
  38 dnů668 Kč334 Kč 79 dnů1 204 Kč602 Kč 120 dnů1 696 Kč848 Kč
  39 dnů690 Kč345 Kč 80 dnů1 210 Kč605 Kč 121 dnů1 698 Kč849 Kč
  40 dnů714 Kč357 Kč 81 dnů1 220 Kč610 Kč 122 dnů1 700 Kč850 Kč
  41 dnů734 Kč367 Kč 82 dnů1 224 Kč612 Kč 123 dnů1 702 Kč851 Kč

  Na jedné čipové kartě mohou být současně nahrány nejvýše dvě předplatní časové jízdenky, jízdenku lze zakoupit nejdříve 100 dnů před koncem platnosti předchozí jízdenky.

  Roční předplatní časová jízdenka pro zónu 001 pro poživatele starobního nebo plného invalidního důchodu, kteří jsou držiteli průkazu vydaného Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederací politických vězňů České republiky, Sdružením bývalých politických vězňů České republiky nebo Ústřední radou Svazu PTP-VTNP anebo držiteli Zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského, stojí 300  a platí 380 dnů od prvního dne příslušného roku.

  Přenosné jízdenky:

  Na přenosnou čipovou kartu určenou pro přenosné jízdenky je možné nahrát tyto přenosné jízdenky pro zónu 001:

 • roční (platí 380 dnů od prvního dne příslušného roku) - za 5 085 Kč
 • šestiměsíční (platí 190 dnů od prvního dne kteréhokoliv měsíce) - za 2 940 Kč

  platnostcena platnostcena platnostcena platnostcena platnostcena
  1 den68 Kč 26 dnů562 Kč 51 dnů1 100 Kč 76 dnů1 534 Kč 101 dnů1 992 Kč
  2 dny125 Kč 27 dnů569 Kč 52 dnů1 110 Kč 77 dnů1 547 Kč 102 dnů2 018 Kč
  3 dny172 Kč 28 dnů572 Kč 53 dnů1 115 Kč 78 dnů1 555 Kč 103 dnů2 044 Kč
  4 dny218 Kč 29 dnů572 Kč 54 dnů1 121 Kč 79 dnů1 565 Kč 104 dnů2 067 Kč
  5 dnů260 Kč 30 dnů572 Kč 55 dnů1 131 Kč 80 dnů1 573 Kč 105 dnů2 088 Kč
  6 dnů296 Kč 31 dnů572 Kč 56 dnů1 134 Kč 81 dnů1 586 Kč 106 dnů2 101 Kč
  7 dnů328 Kč 32 dnů629 Kč 57 dnů1 139 Kč 82 dnů1 591 Kč 107 dnů2 116 Kč
  8 dnů356 Kč 33 dnů681 Kč 58 dnů1 141 Kč 83 dnů1 602 Kč 108 dnů2 127 Kč
  9 dnů380 Kč 34 dnů728 Kč 59 dnů1 147 Kč 84 dnů1 604 Kč 109 dnů2 137 Kč
  10 dnů398 Kč 35 dnů770 Kč 60 dnů1 157 Kč 85 dnů1 607 Kč 110 dnů2 148 Kč
  11 dnů416 Kč 36 dnů803 Kč 61 dnů1 167 Kč 86 dnů1 609 Kč 111 dnů2 153 Kč
  12 dnů434 Kč 37 dnů840 Kč 62 dnů1 178 Kč 87 dnů1 615 Kč 112 dnů2 163 Kč
  13 dnů447 Kč 38 dnů868 Kč 63 dnů1 201 Kč 88 dnů1 630 Kč 113 dnů2 171 Kč
  14 dnů460 Kč 39 dnů897 Kč 64 dnů1 248 Kč 89 dnů1 635 Kč 114 dnů2 179 Kč
  15 dnů471 Kč 40 dnů928 Kč 65 dnů1 290 Kč 90 dnů1 654 Kč 115 dnů2 187 Kč
  16 dnů484 Kč 41 dnů954 Kč 66 dnů1 326 Kč 91 dnů1 667 Kč 116 dnů2 194 Kč
  17 dnů494 Kč 42 dnů980 Kč 67 dnů1 360 Kč 92 dnů1 677 Kč 117 dnů2 197 Kč
  18 dnů504 Kč 43 dnů1 004 Kč 68 dnů1 388 Kč 93 dnů1 690 Kč 118 dnů2 200 Kč
  19 dnů512 Kč 44 dnů1 022 Kč 69 dnů1 414 Kč 94 dnů1 737 Kč 119 dnů2 202 Kč
  20 dnů523 Kč 45 dnů1 040 Kč 70 dnů1 435 Kč 95 dnů1 781 Kč 120 dnů2 205 Kč
  21 dnů530 Kč 46 dnů1 050 Kč 71 dnů1 456 Kč 96 dnů1 825 Kč 121 dnů2 207 Kč
  22 dnů538 Kč 47 dnů1 063 Kč 72 dnů1 477 Kč 97 dnů1 867 Kč 122 dnů2 210 Kč
  23 dnů546 Kč 48 dnů1 074 Kč 73 dnů1 495 Kč 98 dnů1 903 Kč 123 dnů2 213 Kč
  24 dnů551 Kč 49 dnů1 082 Kč 74 dnů1 511 Kč 99 dnů1 932 Kč
  25 dnů556 Kč 50 dnů1 092 Kč 75 dnů1 526 Kč 100 dnů1 960 Kč

  Integrovaná doprava Plzeňska:

  Integrovaná doprava Plzeňska zahrnuje kromě plzeňské městské dopravy také některé regionální autobusové linky dopravců ČSAD autobusy Plzeň, PROBO BUS, Autobusová doprava Miroslav Hrouda a město Blovice, jakož i stanovené úseky železničních tratí Českých drah na území IDP. V rámci systému je možné cestovat na společné předplatní časové jízdenky IDP, pro jednotlivé jízdné platí tarifní podmínky jednotlivých dopravců.

  Kromě území města Plzně (zóna 001) je území IDP tvořeno těmito vnějšími zónami označenými číslem a názvem:

 • 021 - Třemošná
 • 022 - Plasy
 • 025 - Hromnice
 • 026 - Dolní Bělá
 • 041 - Chrást
 • 042 - Rokycany
 • 043 - Mirošov
 • 044 - Mýto
 • 045 - Radnice
 • 061 - Šťáhlavy
 • 062 - Blovice
 • 065 - Spálené Poříčí
 • 067 - Řenče
 • 071 - Tymákov
 • 081 - Dobřany
 • 082 - Přeštice
 • 085 - Dnešice
 • 086 - Merklín
 • 101 - Nýřany
 • 102 - Heřmanova Huť
 • 103 - Stod
 • 121 - Město Touškov
 • 122 - Plešnice
 • 131 - Všeruby

  Předplatní časové jízdenky pro vnější zóny:

  Na nepřenosnou čipovou kartu je možné nahrát tyto předplatní časové jízdenky pro některou z vnějších zón:

 • roční (platí 380 dnů od prvního dne příslušného roku) - plnocenná 2 930 Kč, zlevněná 2 195 Kč, žákovská 1 465 Kč, pro invalidy 730 Kč
 • šestiměsíční (platí 190 dnů od prvního dne kteréhokoliv měsíce) - plnocenná 1 695 Kč, zlevněná 1 270 Kč, žákovská 845 Kč, pro invalidy 420 Kč

  platnostplnocennázlevněnážákovskázvýhodněnápro invalidy platnostplnocennázlevněnážákovskázvýhodněnápro invalidy
  1 den40 Kč30 Kč20 Kč15 Kč10 Kč 63 dnů694 Kč520 Kč347 Kč260 Kč173 Kč
  2 dny72 Kč54 Kč36 Kč27 Kč18 Kč 64 dnů720 Kč540 Kč360 Kč270 Kč180 Kč
  3 dny100 Kč75 Kč50 Kč37 Kč25 Kč 65 dnů744 Kč558 Kč372 Kč279 Kč186 Kč
  4 dny126 Kč94 Kč63 Kč47 Kč31 Kč 66 dnů766 Kč574 Kč383 Kč287 Kč191 Kč
  5 dnů150 Kč112 Kč75 Kč56 Kč37 Kč 67 dnů786 Kč589 Kč393 Kč294 Kč196 Kč
  6 dnů172 Kč129 Kč86 Kč64 Kč43 Kč 68 dnů802 Kč601 Kč401 Kč300 Kč200 Kč
  7 dnů190 Kč142 Kč95 Kč71 Kč47 Kč 69 dnů816 Kč612 Kč408 Kč306 Kč204 Kč
  8 dnů206 Kč154 Kč103 Kč77 Kč51 Kč 70 dnů828 Kč621 Kč414 Kč310 Kč207 Kč
  9 dnů220 Kč165 Kč110 Kč82 Kč55 Kč 71 dnů840 Kč630 Kč420 Kč315 Kč210 Kč
  10 dnů230 Kč172 Kč115 Kč86 Kč57 Kč 72 dnů852 Kč639 Kč426 Kč319 Kč213 Kč
  11 dnů240 Kč180 Kč120 Kč90 Kč60 Kč 73 dnů864 Kč648 Kč432 Kč324 Kč216 Kč
  12 dnů252 Kč189 Kč126 Kč94 Kč63 Kč 74 dnů872 Kč654 Kč436 Kč327 Kč218 Kč
  13 dnů258 Kč193 Kč129 Kč96 Kč64 Kč 75 dnů882 Kč661 Kč441 Kč330 Kč220 Kč
  14 dnů266 Kč199 Kč133 Kč99 Kč66 Kč 76 dnů886 Kč664 Kč443 Kč332 Kč221 Kč
  15 dnů272 Kč204 Kč136 Kč102 Kč68 Kč 77 dnů894 Kč670 Kč447 Kč335 Kč223 Kč
  16 dnů280 Kč210 Kč140 Kč105 Kč70 Kč 78 dnů898 Kč673 Kč449 Kč336 Kč224 Kč
  17 dnů286 Kč214 Kč143 Kč107 Kč71 Kč 79 dnů904 Kč678 Kč452 Kč339 Kč226 Kč
  18 dnů292 Kč219 Kč146 Kč109 Kč73 Kč 80 dnů908 Kč681 Kč454 Kč340 Kč227 Kč
  19 dnů296 Kč222 Kč148 Kč111 Kč74 Kč 81 dnů916 Kč687 Kč458 Kč343 Kč229 Kč
  20 dnů302 Kč226 Kč151 Kč113 Kč75 Kč 82 dnů918 Kč688 Kč459 Kč344 Kč229 Kč
  21 dnů306 Kč229 Kč153 Kč114 Kč76 Kč 83 dnů924 Kč693 Kč462 Kč346 Kč231 Kč
  22 dnů312 Kč234 Kč156 Kč117 Kč78 Kč 84 dnů926 Kč694 Kč463 Kč347 Kč231 Kč
  23 dnů316 Kč237 Kč158 Kč118 Kč79 Kč 85 dnů928 Kč696 Kč464 Kč348 Kč232 Kč
  24 dnů318 Kč238 Kč159 Kč119 Kč79 Kč 86 dnů930 Kč697 Kč465 Kč348 Kč232 Kč
  25 dnů322 Kč241 Kč161 Kč120 Kč80 Kč 87 dnů932 Kč699 Kč466 Kč349 Kč233 Kč
  26 dnů324 Kč243 Kč162 Kč121 Kč81 Kč 88 dnů942 Kč706 Kč471 Kč353 Kč235 Kč
  27 dnů330 Kč247 Kč165 Kč123 Kč82 Kč 89 dnů944 Kč708 Kč472 Kč354 Kč236 Kč
  28 dnů330 Kč247 Kč165 Kč123 Kč82 Kč 90 dnů954 Kč715 Kč477 Kč357 Kč238 Kč
  29 dnů330 Kč247 Kč165 Kč123 Kč82 Kč 91 dnů962 Kč721 Kč481 Kč360 Kč240 Kč
  30 dnů330 Kč247 Kč165 Kč123 Kč82 Kč 92 dnů968 Kč726 Kč484 Kč363 Kč242 Kč
  31 dnů330 Kč247 Kč165 Kč123 Kč82 Kč 93 dnů976 Kč732 Kč488 Kč366 Kč244 Kč
  32 dnů364 Kč273 Kč182 Kč136 Kč91 Kč 94 dnů1 002 Kč751 Kč501 Kč375 Kč250 Kč
  33 dnů394 Kč295 Kč197 Kč147 Kč98 Kč 95 dnů1 028 Kč771 Kč514 Kč385 Kč257 Kč
  34 dnů420 Kč315 Kč210 Kč157 Kč105 Kč 96 dnů1 054 Kč790 Kč527 Kč395 Kč263 Kč
  35 dnů444 Kč333 Kč222 Kč166 Kč111 Kč 97 dnů1 078 Kč808 Kč539 Kč404 Kč269 Kč
  36 dnů464 Kč348 Kč232 Kč174 Kč116 Kč 98 dnů1 098 Kč823 Kč549 Kč411 Kč274 Kč
  37 dnů486 Kč364 Kč243 Kč182 Kč121 Kč 99 dnů1 116 Kč837 Kč558 Kč418 Kč279 Kč
  38 dnů502 Kč376 Kč251 Kč188 Kč125 Kč 100 dnů1 132 Kč849 Kč566 Kč424 Kč283 Kč
  39 dnů518 Kč388 Kč259 Kč194 Kč129 Kč 101 dnů1 150 Kč862 Kč575 Kč431 Kč287 Kč
  40 dnů536 Kč402 Kč268 Kč201 Kč134 Kč 102 dnů1 164 Kč873 Kč582 Kč436 Kč291 Kč
  41 dnů552 Kč414 Kč276 Kč207 Kč138 Kč 103 dnů1 180 Kč885 Kč590 Kč442 Kč295 Kč
  42 dnů566 Kč424 Kč283 Kč212 Kč141 Kč 104 dnů1 194 Kč895 Kč597 Kč447 Kč298 Kč
  43 dnů580 Kč435 Kč290 Kč217 Kč145 Kč 105 dnů1 206 Kč904 Kč603 Kč452 Kč301 Kč
  44 dnů590 Kč442 Kč295 Kč221 Kč147 Kč 106 dnů1 212 Kč909 Kč606 Kč454 Kč303 Kč
  45 dnů600 Kč450 Kč300 Kč225 Kč150 Kč 107 dnů1 222 Kč916 Kč611 Kč458 Kč305 Kč
  46 dnů606 Kč454 Kč303 Kč227 Kč151 Kč 108 dnů1 228 Kč921 Kč614 Kč460 Kč307 Kč
  47 dnů614 Kč460 Kč307 Kč230 Kč153 Kč 109 dnů1 234 Kč925 Kč617 Kč462 Kč308 Kč
  48 dnů620 Kč465 Kč310 Kč232 Kč155 Kč 110 dnů1 240 Kč930 Kč620 Kč465 Kč310 Kč
  49 dnů624 Kč468 Kč312 Kč234 Kč156 Kč 111 dnů1 242 Kč931 Kč621 Kč465 Kč310 Kč
  50 dnů630 Kč472 Kč315 Kč236 Kč157 Kč 112 dnů1 248 Kč936 Kč624 Kč468 Kč312 Kč
  51 dnů636 Kč477 Kč318 Kč238 Kč159 Kč 113 dnů1 254 Kč940 Kč627 Kč470 Kč313 Kč
  52 dnů642 Kč481 Kč321 Kč240 Kč160 Kč 114 dnů1 258 Kč943 Kč629 Kč471 Kč314 Kč
  53 dnů644 Kč483 Kč322 Kč241 Kč161 Kč 115 dnů1 262 Kč946 Kč631 Kč473 Kč315 Kč
  54 dnů648 Kč486 Kč324 Kč243 Kč162 Kč 116 dnů1 266 Kč949 Kč633 Kč474 Kč316 Kč
  55 dnů654 Kč490 Kč327 Kč245 Kč163 Kč 117 dnů1 268 Kč951 Kč634 Kč475 Kč317 Kč
  56 dnů654 Kč490 Kč327 Kč245 Kč163 Kč 118 dnů1 270 Kč952 Kč635 Kč476 Kč317 Kč
  57 dnů658 Kč493 Kč329 Kč246 Kč164 Kč 119 dnů1 272 Kč954 Kč636 Kč477 Kč318 Kč
  58 dnů660 Kč495 Kč330 Kč247 Kč165 Kč 120 dnů1 272 Kč954 Kč636 Kč477 Kč318 Kč
  59 dnů662 Kč496 Kč331 Kč248 Kč165 Kč 121 dnů1 274 Kč955 Kč637 Kč477 Kč318 Kč
  60 dnů668 Kč501 Kč334 Kč250 Kč167 Kč 122 dnů1 276 Kč957 Kč638 Kč478 Kč319 Kč
  61 dnů674 Kč505 Kč337 Kč252 Kč168 Kč 123 dnů1 278 Kč958 Kč639 Kč479 Kč319 Kč
  62 dnů680 Kč510 Kč340 Kč255 Kč170 Kč

  Roční předplatní časová jízdenka pro jednu vnější zónu pro poživatele starobního nebo plného invalidního důchodu, kteří jsou držiteli Zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského, stojí 300  a platí 380 dnů od prvního dne příslušného roku.

  Cena jízdenky pro více zón odpovídá součtu cen jízdenek pro všechny zvolené zóny. Při zvolení sedmi nebo více vnějších zón platí jízdenka také pro zónu 001 a její cena je následující:

 • roční (platí 380 dnů od prvního dne příslušného roku) - plnocenná 19 250 Kč, zlevněná 13 560 Kč, žákovská 9 625 Kč, pro invalidy 3 935 Kč
 • šestiměsíční (platí 190 dnů od prvního dne kteréhokoliv měsíce) - plnocenná 11 000 Kč, zlevněná 7 750 Kč, žákovská 5 500 Kč, pro invalidy 2 250 Kč

  platnostplnocennázlevněnážákovskápro invalidy platnostplnocennázlevněnážákovskápro invalidy
  1 den276 Kč193 Kč138 Kč56 Kč 63 dnů4 884 Kč3 441 Kč2 442 Kč999 Kč
  2 dny518 Kč364 Kč259 Kč105 Kč 64 dnů5 072 Kč3 572 Kč2 536 Kč1 037 Kč
  3 dny738 Kč519 Kč369 Kč150 Kč 65 dnů5 236 Kč3 689 Kč2 618 Kč1 071 Kč
  4 dny924 Kč651 Kč462 Kč189 Kč 66 dnů5 402 Kč3 805 Kč2 701 Kč1 104 Kč
  5 dnů1 100 Kč775 Kč550 Kč225 Kč 67 dnů5 534 Kč3 898 Kč2 767 Kč1 131 Kč
  6 dnů1 244 Kč875 Kč622 Kč254 Kč 68 dnů5 654 Kč3 983 Kč2 827 Kč1 156 Kč
  7 dnů1 398 Kč984 Kč699 Kč285 Kč 69 dnů5 754 Kč4 053 Kč2 877 Kč1 176 Kč
  8 dnů1 508 Kč1 061 Kč754 Kč308 Kč 70 dnů5 830 Kč4 107 Kč2 915 Kč1 192 Kč
  9 dnů1 606 Kč1 131 Kč803 Kč328 Kč 71 dnů5 918 Kč4 169 Kč2 959 Kč1 210 Kč
  10 dnů1 684 Kč1 185 Kč842 Kč344 Kč 72 dnů6 006 Kč4 231 Kč3 003 Kč1 228 Kč
  11 dnů1 760 Kč1 240 Kč880 Kč360 Kč 73 dnů6 084 Kč4 285 Kč3 042 Kč1 244 Kč
  12 dnů1 826 Kč1 286 Kč913 Kč373 Kč 74 dnů6 150 Kč4 332 Kč3 075 Kč1 257 Kč
  13 dnů1 892 Kč1 333 Kč946 Kč387 Kč 75 dnů6 204 Kč4 371 Kč3 102 Kč1 269 Kč
  14 dnů1 948 Kč1 371 Kč974 Kč398 Kč 76 dnů6 248 Kč4 402 Kč3 124 Kč1 278 Kč
  15 dnů2 002 Kč1 410 Kč1 001 Kč409 Kč 77 dnů6 292 Kč4 433 Kč3 146 Kč1 287 Kč
  16 dnů2 046 Kč1 441 Kč1 023 Kč418 Kč 78 dnů6 336 Kč4 464 Kč3 168 Kč1 296 Kč
  17 dnů2 090 Kč1 472 Kč1 045 Kč427 Kč 79 dnů6 380 Kč4 495 Kč3 190 Kč1 305 Kč
  18 dnů2 134 Kč1 503 Kč1 067 Kč436 Kč 80 dnů6 414 Kč4 518 Kč3 207 Kč1 311 Kč
  19 dnů2 168 Kč1 526 Kč1 084 Kč443 Kč 81 dnů6 446 Kč4 541 Kč3 223 Kč1 318 Kč
  20 dnů2 200 Kč1 550 Kč1 100 Kč450 Kč 82 dnů6 490 Kč4 572 Kč3 245 Kč1 327 Kč
  21 dnů2 244 Kč1 581 Kč1 122 Kč459 Kč 83 dnů6 512 Kč4 588 Kč3 256 Kč1 332 Kč
  22 dnů2 278 Kč1 604 Kč1 139 Kč465 Kč 84 dnů6 546 Kč4 611 Kč3 273 Kč1 338 Kč
  23 dnů2 300 Kč1 619 Kč1 150 Kč470 Kč 85 dnů6 568 Kč4 626 Kč3 284 Kč1 343 Kč
  24 dnů2 332 Kč1 643 Kč1 166 Kč477 Kč 86 dnů6 600 Kč4 650 Kč3 300 Kč1 350 Kč
  25 dnů2 366 Kč1 666 Kč1 183 Kč483 Kč 87 dnů6 622 Kč4 665 Kč3 311 Kč1 354 Kč
  26 dnů2 388 Kč1 681 Kč1 194 Kč488 Kč 88 dnů6 634 Kč4 673 Kč3 317 Kč1 356 Kč
  27 dnů2 398 Kč1 689 Kč1 199 Kč490 Kč 89 dnů6 644 Kč4 681 Kč3 322 Kč1 359 Kč
  28 dnů2 420 Kč1 705 Kč1 210 Kč495 Kč 90 dnů6 656 Kč4 688 Kč3 328 Kč1 361 Kč
  29 dnů2 420 Kč1 705 Kč1 210 Kč495 Kč 91 dnů6 656 Kč4 688 Kč3 328 Kč1 361 Kč
  30 dnů2 420 Kč1 705 Kč1 210 Kč495 Kč 92 dnů6 656 Kč4 688 Kč3 328 Kč1 361 Kč
  31 dnů2 420 Kč1 705 Kč1 210 Kč495 Kč 93 dnů6 964 Kč4 905 Kč3 482 Kč1 424 Kč
  32 dnů2 674 Kč1 883 Kč1 337 Kč546 Kč 94 dnů7 162 Kč5 045 Kč3 581 Kč1 464 Kč
  33 dnů2 882 Kč2 030 Kč1 441 Kč589 Kč 95 dnů7 348 Kč5 177 Kč3 674 Kč1 503 Kč
  34 dnů3 080 Kč2 170 Kč1 540 Kč630 Kč 96 dnů7 514 Kč5 293 Kč3 757 Kč1 536 Kč
  35 dnů3 246 Kč2 286 Kč1 623 Kč663 Kč 97 dnů7 656 Kč5 394 Kč3 828 Kč1 566 Kč
  36 dnů3 400 Kč2 394 Kč1 700 Kč695 Kč 98 dnů7 810 Kč5 502 Kč3 905 Kč1 597 Kč
  37 dnů3 542 Kč2 495 Kč1 771 Kč724 Kč 99 dnů7 932 Kč5 587 Kč3 966 Kč1 622 Kč
  38 dnů3 664 Kč2 580 Kč1 832 Kč749 Kč 100 dnů8 052 Kč5 637 Kč4 026 Kč1 647 Kč
  39 dnů3 806 Kč2 681 Kč1 903 Kč778 Kč 101 dnů8 174 Kč5 758 Kč4 087 Kč1 671 Kč
  40 dnů3 906 Kč2 751 Kč1 953 Kč798 Kč 102 dnů8 272 Kč5 828 Kč4 136 Kč1 692 Kč
  41 dnů4 026 Kč2 836 Kč2 012 Kč823 Kč 103 dnů8 382 Kč5 905 Kč4 191 Kč1 714 Kč
  42 dnů4 136 Kč2 914 Kč2 068 Kč846 Kč 104 dnů8 482 Kč5 975 Kč4 241 Kč1 734 Kč
  43 dnů4 236 Kč2 983 Kč2 118 Kč866 Kč 105 dnů8 570 Kč6 037 Kč4 285 Kč1 752 Kč
  44 dnů4 324 Kč3 045 Kč2 162 Kč884 Kč 106 dnů8 624 Kč6 076 Kč4 312 Kč1 764 Kč
  45 dnů4 400 Kč3 100 Kč2 200 Kč900 Kč 107 dnů8 690 Kč6 122 Kč4 345 Kč1 777 Kč
  46 dnů4 444 Kč3 131 Kč2 222 Kč909 Kč 108 dnů8 734 Kč6 153 Kč4 367 Kč1 786 Kč
  47 dnů4 488 Kč3 162 Kč2 244 Kč918 Kč 109 dnů8 778 Kč6 184 Kč4 389 Kč1 795 Kč
  48 dnů4 544 Kč3 200 Kč2 272 Kč929 Kč 110 dnů8 812 Kč6 207 Kč4 406 Kč1 802 Kč
  49 dnů4 576 Kč6 224 Kč2 288 Kč936 Kč 111 dnů8 844 Kč6 231 Kč4 422 Kč1 809 Kč
  50 dnů4 610 Kč6 247 Kč2 305 Kč942 Kč 112 dnů8 878 Kč6 254 Kč4 439 Kč1 815 Kč
  51 dnů4 642 Kč6 270 Kč2 321 Kč949 Kč 113 dnů8 922 Kč6 285 Kč4 461 Kč1 824 Kč
  52 dnů4 686 Kč3 301 Kč2 343 Kč958 Kč 114 dnů8 944 Kč6 300 Kč4 472 Kč1 829 Kč
  53 dnů4 720 Kč3 324 Kč2 360 Kč965 Kč 115 dnů8 966 Kč6 316 Kč4 483 Kč1 833 Kč
  54 dnů4 742 Kč3 340 Kč2 371 Kč969 Kč 116 dnů8 998 Kč6 339 Kč4 499 Kč1 840 Kč
  55 dnů4 764 Kč3 355 Kč2 382 Kč974 Kč 117 dnů9 020 Kč6 355 Kč4 510 Kč1 845 Kč
  56 dnů4 796 Kč3 379 Kč2 398 Kč981 Kč 118 dnů9 042 Kč6 370 Kč4 521 Kč1 849 Kč
  57 dnů4 808 Kč3 386 Kč2 404 Kč983 Kč 119 dnů9 054 Kč6 378 Kč4 527 Kč1 851 Kč
  58 dnů4 818 Kč3 394 Kč2 409 Kč985 Kč 120 dnů9 064 Kč6 386 Kč4 532 Kč1 854 Kč
  59 dnů4 830 Kč3 402 Kč2 415 Kč987 Kč 121 dnů9 076 Kč6 393 Kč4 538 Kč1 856 Kč
  60 dnů4 840 Kč3 410 Kč2 420 Kč990 Kč 122 dnů9 076 Kč6 393 Kč4 538 Kč1 856 Kč
  61 dnů4 840 Kč3 410 Kč2 420 Kč990 Kč 123 dnů9 076 Kč6 393 Kč4 538 Kč1 856 Kč
  62 dnů4 840 Kč3 410 Kč2 420 Kč990 Kč

  Roční předplatní časová jízdenka pro sedm či více vnějších zón (a vždy také pro zónu 001) pro poživatele starobního nebo plného invalidního důchodu, kteří jsou držiteli Zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského, stojí 2 100  a platí 380 dnů od prvního dne příslušného roku.

  Zlevněné jízdenky jsou určeny pro žáky a studenti do 26 let a poživatele starobního nebo plného invalidního důchodu od 65 let, pokud jsou občany České republiky nebo mají trvalý pobyt na území České republiky. Žákovské jízdenky jsou určeny pro děti od 6 do 15 let; nárok na přepravu za cenu žákovské jízdenky mají také držitelé Zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského. Zvýhodněné jízdenky jsou určeny pro přepravu dětí od 6 do 15 let mezi bydlištěm dítěte a místem školy v období školního roku. Jízdenky pro invalidy jsou určeny pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P.

  Vydávání nepřenosných čipových karet:

  Žádost o vydání nepřenosné karty na předepsaném formuláři přijímají předprodeje jízdenek. Spolu s vyplněnou žádostí se předkládá rovněž podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů na zvláštním formuláři, podepsaný souhlas s podmínkami pro vydávání a používání čipové karty na zvláštním formuláři a fotografie žadatele. Při podání žádosti i při převzetí čipové karty se musí žadatel dostavit osobně a předložit svůj občanský průkaz (v případě čipové karty pro děti do 15 let musí zákonný zástupce předložit svůj občanský průkaz, v němž je dítě zapsáno, anebo svůj občanský průkaz a rodný list dítěte), postačující je však také zastoupení rodinným příslušníkem, který předloží občanský průkaz žadatele. Za vystavení nepřenosné čipové karty se při podání žádosti platí manipulační poplatek 170 Kč.

  žádost podmínky

  Čipové karty se vydávají v předprodeji jízdenek na Denisově nábřeží.

  Bezplatná přeprava:

  Nárok na bezplatnou přepravu v Integrované dopravě Plzeňska mají děti do 6 let, osoba nebo vodicí pes doprovázející držitele průkazu ZTP/P, poslanci a senátoři Parlamentu České republiky a soudci Ústavního soudu.

  V zóně 001 mají nárok na bezplatnou přepravu také poživatelé starobního nebo plného invalidního důchodu starší 70 let, pokud jsou občany České republiky nebo mají trvalý pobyt na území České republiky, a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P.
  Městská doprava v Plzni
  Poslední aktualizace: 1. 4. 2012