Tarifní podmínky

Tarif Pražské integrované dopravy (PID) je pásmový a časový. Na území hlavního města Prahy je pásmo P, které se pro určení pásmové platnosti jednotlivých jízdenek počítá jako dvě pásma, dojezdové pásmo 0 a od 1. 1. 2008 také příhraniční pásmo B. Okolí Prahy je rozděleno na vnější pásma 1, 2, 3, 4 a 5. Do systému je zahrnuto metro, tramvaje, lanová dráha na Petřín, autobusy městské dopravy, některé vlaky Českých drah, některé přívozy a regionální autobusové linky (označené číslem řady 301 až 499 a 601 až 620). Úseky regionálních autobusových linek na území města Prahy a vybrané úseky železničních tratí na území Prahy patří do dojezdového pásma 0 nebo příhraničního pásma B. Součástí systému PID je pouze 2. třída osobních a spěšných vlaků. Předplatní časové jízdenky a turistické jízdenky lze využít také ve vybraných rychlících (po dobu platnosti jízdního řádu 2010/11 se jedná o rychlíky 771, 773, 775, 777, 780, 782, 784, 786, 788, 976, 978, 1137, 1138, 1139, 1140, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298 a 1299).

Jízdenky pro jednotlivou jízdu od 1. 1. 2008:

 • dvě pásma (nelze použít v pásmu P ani v pásmu 0) a 30 minut - 14 Kč (zlevněná 7 Kč)
 • tři pásma (nelze použít v pásmu P) a 60 minut - 20 Kč (zlevněná 10 Kč)
 • čtyři pásma a 90 minut (při označení v pásmu P jen 75 minut) - 26 Kč (zlevněná 13 Kč)
 • pět pásem a 120 minut - 32 Kč (zlevněná 16 Kč)
 • šest pásem a 150 minut - 38 Kč (zlevněná 19 Kč)
 • sedm pásem a 180 minut - 44 Kč (zlevněná 22 Kč)
 • osm pásem a 210 minut - 50 Kč (zlevněná 25 Kč)
 • devět pásem a 210 minut - 56 Kč (zlevněná 28 Kč)

  Jízdenky pro jednotlivou jízdu platí příslušnou dobu od označení ve dvou až devíti navazujících tarifních pásmech, přičemž pásmo P se pro určení pásmové platnosti počítá jako dvě pásma. Třináctikorunovou jízdenku je možné využít také pro úhradu dovozného (v celém systému PID) s výjimkou dovozného za přepravu psa.

  Ve vlacích Českých drah lze přestupní jízdenku použít zatím pouze v těchto úsecích:

  Praha Masarykovo nádraží - Poříčany - Pečky
  Poříčany - Sadská
  Praha hlavní nádraží - Praha-Čakovice
  Praha Masarykovo nádraží - Kralupy nad Vltavou
  Praha Masarykovo nádraží - Kladno - Kladno-Ostrovec
  Praha hlavní nádraží - Beroun
  Praha hlavní nádraží - Praha-Vršovice - Vrané nad Vltavou - Měchenice
  Vrané nad Vltavou - Davle
  Praha-Vršovice - Senohraby
  Praha Masarykovo nádraží - Lysá nad Labem - Ostrá
  Lysá nad Labem - Milovice

  Přestupní jízdenku je třeba před použitím ve vlaku Českých drah označit v železniční stanici nebo ve vozidle PID. Při zpoždění vlaku delším než 15 minut si může cestující vyžádat potvrzení o zpoždění, které se vydávají v pokladně a v případě jejího uzavření u výpravčího. Na základě potvrzení o zpoždění se platnost jízdenky prodlužuje o dobu zpoždění a 10 minut na zajištění potvrzení. V případě nemožnosti opatřit si potvrzení a při přestupu ze zpožděného vlaku na návaznou regionální autobusovou linku se potvrzení nevyžaduje.

  Prodej jízdenek u řidiče od 1. 1. 2008:

  Doplňkový prodej jednotlivých jízdenek je v pásmu P zaveden pouze na autobusových linkách. Řidič prodává čtyřpásmové přestupní jízdenky (plnocenná za 30 Kč, zlevněná za 17 Kč), které si cestující neprodleně po zakoupení označí v označovacím zařízení. Cestující, kteří si chtějí zakoupit jízdenku u řidiče, musí nastoupit předními dveřmi a platit předem odpočítanými mincemi.

  SMS jízdenka od 1. 1. 2008:

  Od 22. 11. 2007 je možné zakoupit přestupní jízdenku pro pásmo P s časovou platností 90 minut prostřednictvím odeslání SMS zprávy s textem DPT z mobilního telefonu na telefonní číslo 9020626. Po odeslání SMS zprávy bude na mobilní telefon odesílatele doručena SMS jízdenka s údajem o počátku a konci její časové platnosti. SMS jízdenka opravňuje k přepravě jednoho cestujícího nebo jednoho psa beze schrány ve vozidlech pražské městské dopravy (kromě vlaků Českých drah) až od okamžiku jejího doručení na mobilní telefon odesílatele. Duplikát SMS jízdenky lze získat na základě odeslání SMS zprávy s textem DPTA z mobilního telefonu, prostřednictvím kterého byla SMS jízdenka zakoupena, na telefonní číslo 9000606. Od 1. 1. 2008 stojí SMS jízdenka 26 Kč.

  Krátkodobá jízdenka od 1. 1. 2008:

  Krátkodobá jízdenka pro hlavní město Prahu za 18 Kč (zlevněná 9 Kč) je nepřestupní jízdenkou pro jízdu v rámci pásem P, 0 a B. Platí na všech linkách kromě nočních linek, lanové dráhy na Petřín a přívozů. Ve vlacích Českých drah nelze tuto jízdenku využít pro přejezd mezi pásmy P a 0. Platnost jízdenky je ve vozidlech povrchové dopravy omezena na 20 minut od označení. V metru je možné ji použít pro jízdu na vzdálenost 5 stanic po dobu 30 minut. Přestupy v rámci linek metra jsou dovoleny.

  Krátkodobá jízdenka pro vnější pásma za 10 Kč (zlevněná 5 Kč) je nepřestupní jízdenkou pro jízdu v rámci dvou navazujících vnějších pásem. Má časovou platnost 15 minut od označení a platí na všech linkách kromě vlaků Českých drah a nočních linek.

  Zlevněné jednotlivé jízdné:

  Nárok na přepravu za zlevněné jednotlivé jízdné mají děti od 6 do 15 let. V pásmech P, 0 a B mají nárok na přepravu za zlevněné jednotlivé jízdné také důchodci do 70 let s průkazem na slevu pro důchodce.

  Bezplatná přeprava:

  V systému PID (mimo vlaky Českých drah) jsou bezplatně přepravovány děti do 6 let věku, osoby starší 70 let, účastníci I. a II. odboje, občané podle zákona č. 87/1991 Sb., držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, osoba nebo pes doprovázející držitele průkazu ZTP/P a jízdní kola (lze je přepravovat pouze v metru). Ve vlacích Českých drah nepodléhají placení jízdného mj. děti do 6 let věku.

  Turistické jízdenky od 1. 1. 2008:

 • jednodenní - plnocenná 100 Kč, zlevněná 50 Kč
 • třídenní - 330 Kč
 • pětidenní - 500 Kč

  Turistické jízdenky platí pouze na území města Prahy (ve vlacích Českých drah však jen v úsecích Praha Masarykovo nádraží - Praha-Klánovice, Praha hlavní nádraží - Praha-Čakovice, Praha Masarykovo nádraží - Praha-Sedlec, Praha Masarykovo nádraží - Praha-Ruzyně, Praha hlavní nádraží - Praha-Radotín, Praha hlavní nádraží - Praha-Vršovice - Praha-Zbraslav, Praha-Vršovice - Praha-Kolovraty a Praha Masarykovo nádraží - Praha-Horní Počernice). Všechny druhy turistických jízdenek platí stanovený počet dnů od okamžiku jejího označení. Zlevněnou jednodenní jízdenku mohou využívat děti od 6 do 15 let a důchodci do 70 let s průkazem na slevu pro důchodce.

  V prodeji je také jednodenní jízdenka pro všechna pásma PID s časovou platností 24 hodin od okamžiku jejího označení za 150 Kč (zlevněná pro děti od 6 do 15 let za 75 Kč), která neplatí ve vlacích Českých drah s výjimkou těchto úseků:

  Praha Masarykovo nádraží - Poříčany - Pečky
  Poříčany - Sadská
  Praha hlavní nádraží - Praha-Čakovice
  Praha Masarykovo nádraží - Kralupy nad Vltavou
  Praha Masarykovo nádraží - Kladno - Kladno-Ostrovec
  Praha hlavní nádraží - Beroun
  Praha hlavní nádraží - Praha-Vršovice - Vrané nad Vltavou - Měchenice
  Vrané nad Vltavou - Davle
  Praha-Vršovice - Senohraby
  Praha Masarykovo nádraží - Lysá nad Labem - Ostrá
  Lysá nad Labem - Milovice

  Časové kupóny k předplatním jízdenkám od 1. 1. 2008:

  K předplatním časovým jízdenkám se vydávají tyto kupóny pro pásma P, 0 a B (s platností na území hlavního města Prahy):

 • plnocenný - měsíční a třicetidenní 550 Kč, čtvrtletní a devadesátidenní 1 480 Kč, roční a dvanáctiměsíční 4 750 Kč
 • pro žáky starší 15 let a studenty - měsíční a třicetidenní 260 Kč, čtvrtletní a devadesátidenní 720 Kč
 • pro důchodce - měsíční a třicetidenní 250 Kč, čtvrtletní a devadesátidenní 660 Kč
 • žákovský (pro děti od 6 do 15 let) - měsíční a třicetidenní 130 Kč, čtvrtletní a devadesátidenní 360 Kč

  žádost Předplatní časové jízdenky se vystavují buď na základě žádosti s uvedením osobních údajů (u zlevněných jízdenek se vyžadují také doklady potvrzující nárok na slevu), nebo pouze po předložení fotografie, na jejíž zadní stranu uvede cestující své jméno a příjmení (lze jen u plnocenných jízdenek, místo rodného čísla se na kupón vyplňuje evidenční číslo jízdenky). Za vystavení se platí poplatek 10 Kč a dalších 10 Kč za pouzdro. Předplatní časové jízdenky se vystavují ve všech předprodejích s výjimkou předprodeje Luka.

  Časové kupóny (kromě třicetidenního, devadesátidenního a dvanáctiměsíčního) platí rovněž jeden den před a tři dny po období, na něž byly vydány. Studenti mohou využívat zlevněné kupóny pouze do konce kalendářního měsíce, v němž dovrší 26 let, a to bez ohledu na časovou platnost kupónu. Třicetidenní, devadesátidenní a dvanáctiměsíční kupóny lze zakoupit maximálně třicet dní před zvoleným počátkem platnosti. Začátek platnosti dvanáctiměsíčních kupónů je možné zvolit pouze v období od 1. prosince do 31. ledna. Nepřenosné třicetidenní, devadesátidenní a dvanáctiměsíční kupóny jsou v prodeji ve všech předprodejích s výjimkou předprodeje Luka.

  potvrzení Držitelé studentské jízdenky prokazují trvání studia potvrzením na předepsaném formuláři, který předloží při kontrole jízdenek spolu s jízdenkou.

  Přenosné jízdenky od 1. 1. 2008:

  V prodeji jsou také přenosné jízdenky pro území hl. m. Prahy (pásma P, 0 a B), a to třicetidenní za 670 Kč, devadesátidenní za 1 880 Kč a dvanáctiměsíční za 6 750 Kč. Přenosné jízdenky se prodávají pouze v předprodeji Roztyly a na Centrálním dispečinku a platí po dobu vyznačenou na jízdence podle požadavku cestujícího.

  Časové kupóny pro vnější pásma od 1. 1. 2008:

  Ke kupónům pro pražskou městskou dopravu je možné zakoupit doplňkový kupón pro další pásma, které lze použít i samostatně (bez kupónu pro území města Prahy) pro jedno až šest navazujících pásem (0 až 5), přičemž pro účely předplatních časových jízdenek se příhraniční pásmo B považuje za součást dojezdového pásma 0. Kupón pro jedno pásmo není možné použít pro dojezdové pásmo 0. Zlevněné měsíční kupóny pro vnější pásma jsou určeny pro děti od 6 do 15 let.

 • pro 1 pásmo - měsíční 230 Kč, čtvrtletní 630 Kč, měsíční zlevněný 110 Kč
 • pro 2 pásma - měsíční 370 Kč, čtvrtletní 1 000 Kč, měsíční zlevněný 180 Kč
 • pro 3 pásma - měsíční 590 Kč, čtvrtletní 1 600 Kč, měsíční zlevněný 290 Kč
 • pro 4 pásma - měsíční 820 Kč, čtvrtletní 2 240 Kč, měsíční zlevněný 410 Kč
 • pro 5 pásem - měsíční 1 020 Kč, čtvrtletní 2 790 Kč, měsíční zlevněný 510 Kč
 • pro 6 pásem - měsíční 1 250 Kč, čtvrtletní 3 420 Kč, měsíční zlevněný 620 Kč

  Zvláštní zlevněné jízdné od 1. 1. 2008:

  Držitelé žákovských průkazů mohou mimo pásmo P využívat pro cestu do školy a zpět tyto přestupní jízdenky pro jednotlivou jízdu:

 • dvě pásma a 30 minut - pro žáky od 6 do 15 let 5 Kč, pro žáky a studenty od 15 do 26 let 11 Kč
 • tři pásma a 60 minut - pro žáky od 6 do 15 let 8 Kč, pro žáky a studenty od 15 do 26 let 15 Kč
 • čtyři pásma a 90 minut - pro žáky od 6 do 15 let 10 Kč, pro žáky a studenty od 15 do 26 let 20 Kč
 • pět pásem a 120 minut - pro žáky od 6 do 15 let 12 Kč, pro žáky a studenty od 15 do 26 let 24 Kč
 • šest pásem a 150 minut - pro žáky od 6 do 15 let 14 Kč, pro žáky a studenty od 15 do 26 let 29 Kč
 • sedm pásem a 180 minut - pro žáky od 6 do 15 let 17 Kč, pro žáky a studenty od 15 do 26 let 33 Kč

  Ve vnějších pásmech mohou držitelé žákovských průkazů využít rovněž krátkodobou nepřestupní jízdenku pro jízdu v rámci dvou navazujících časových pásem s časovou platností 15 minut (pro žáky od 6 do 15 let za 4 Kč a pro žáky a studenty od 15 do 26 let za 8 Kč).

  Pro držitele žákovských průkazů jsou vydávány tyto měsíční doplňkové kupóny k předplatním časovým jízdenkám:

 • pro 1 pásmo - pro žáky od 6 do 15 let 80 Kč, pro žáky a studenty od 15 do 26 let 170 Kč
 • pro 2 pásma - pro žáky od 6 do 15 let 135 Kč, pro žáky a studenty od 15 do 26 let 275 Kč
 • pro 3 pásma - pro žáky od 6 do 15 let 215 Kč, pro žáky a studenty od 15 do 26 let 440 Kč
 • pro 4 pásma - pro žáky od 6 do 15 let 305 Kč, pro žáky a studenty od 15 do 26 let 615 Kč
 • pro 5 pásem - pro žáky od 6 do 15 let 380 Kč, pro žáky a studenty od 15 do 26 let 765 Kč
 • pro 6 pásem - pro žáky od 6 do 15 let 465 Kč, pro žáky a studenty od 15 do 26 let 940 Kč

  Tyto kupóny lze použít i samostatně (bez kupónu pro území města Prahy) pro jedno až šest navazujících pásem (0 až 5), přičemž pro účely předplatních časových jízdenek se příhraniční pásmo B považuje za součást dojezdového pásma 0. Kupón pro jedno pásmo není možné použít pro dojezdové pásmo 0.

  Dovozné od 1. 1. 2008:

  Placení dovozného podléhají zavazadla nad 25×45×70 cm (tyč nad délku 150 cm a průměr 20 cm, deska nad 5×100×100 cm) a kočárky bez dítěte. Pes beze schrány se přepravuje za plnocenné přestupné jízdné podle počtu tarifních pásem. Cestující mohou využít také třicetidenní jízdenku pro přepravu jednoho psa v pásmech P, 0 a B za 460 Kč.

  Cestující s předplatní časovou jízdenkou pro území města Prahy nebo s turistickou jízdenkou má právo na bezplatnou přepravu jednoho zavazadla podléhajícího placení dovozného. Cestující s časovým kupónem pro vnější pásmo má v tomto pásmu právo na bezplatnou přepravu jednoho zavazadla podléhajícího placení dovozného. Pro placení dovozného se užívají jízdenky za 13 Kč, které v tomto případě platí po dobu platnosti jízdenky za přepravu cestujícího, který zavazadlo přepravuje, nejdéle však 240 minut. Cestující smí přepravovat nejvýše tři zavazadla podléhající placení dovozného. Přeprava zavazadel ve vlacích Českých drah se řídí zvláštními předpisy.

  Předprodeje jízdenek:

  stanice metra otevírací doba v pracovní dny v sobotuotevřeno
  Anděl (B) - vestibul Na Knížecí 6.30-11.0012.00-18.30 7.30-12.00celý měsíc
  Černý Most (B) - u vstupu do metra 6.30-11.0012.00-18.30 7.30-12.00celý měsíc
  Dejvická (A) 6.30-11.0012.00-18.30 7.30-12.00celý měsíc
  Depo Hostivař (A) 6.30-12.0013.00-18.30 7.30-12.00celý měsíc
  Florenc (B/C) - u tramvajových zastávek 6.30-12.0013.00-18.30 7.30-12.00celý měsíc
  Háje (C) - východní vestibul 6.30-12.0013.00-18.30 7.30-12.00celý měsíc
  Hlavní nádraží (C) 6.30-12.0012.30-18.00 - - -celý měsíc
  Hloubětín (B) 6.30-11.0012.00-18.30 7.30-12.00celý měsíc
  Hůrka (B) 6.30-11.0012.00-18.30 7.30-12.00celý měsíc
  Hradčanská (A) 6.30-12.0013.00-18.30 7.30-12.00celý měsíc
  I. P. Pavlova (C) 6.30-11.0012.00-18.30 7.30-12.00celý měsíc
  Kačerov (C) 6.00-11.0012.00-18.30 7.30-12.00celý měsíc
  Karlovo náměstí (B) 6.30-12.0013.00-18.30 7.30-12.00celý měsíc
  Kobylisy (C) 6.30-12.0013.00-18.30 7.30-12.00celý měsíc
  Ládví (C) 6.30-11.0012.00-18.30 7.30-12.00celý měsíc
  Luka (B) 6.30-11.0012.00-18.30 7.30-12.00od 25. do 8.
  Lužiny (B) 6.30-12.0013.00-18.30 7.30-12.00od 25. do 8.
  Můstek (A) 6.30-11.0012.00-18.30 7.30-12.00celý měsíc
  Nádraží Holešovice (C) - jižní vestibul 6.30-11.0012.00-18.30 7.30-12.00celý měsíc
  Náměstí Míru (A) 6.30-12.0013.00-18.30 7.30-12.00celý měsíc
  Palmovka (B) - východní vestibul 6.30-11.0012.00-18.30 7.30-12.00celý měsíc
  Rajská zahrada (B) 6.30-12.0013.00-18.30 7.30-12.00od 25. do 8.
  Roztyly (C) 6.30-18.30 7.30-12.00celý měsíc
  Skalka (A) - u autobusových zastávek 6.30-11.0012.00-18.30 7.30-12.00celý měsíc
  Smíchovské nádraží (B) - jižní vestibul 6.30-12.0013.00-18.30 7.30-12.00celý měsíc
  Strašnická (A) - u tramvajových zastávek 6.00-12.0013.00-18.30 7.30-12.00celý měsíc
  Vysočanská (B) - východní vestibul 6.30-12.0013.00-18.30 7.30-12.00celý měsíc
  Vyšehrad (C) - vestibul pro směr Háje 6.30-12.0013.00-18.30 7.30-12.00celý měsíc
  Zličín (B) - u autobusových zastávek 6.30-12.0013.00-18.30 7.30-12.00celý měsíc
  Želivského (A) 6.30-11.0012.00-18.30 7.30-12.00celý měsíc
  Centrální dispečink 6.30-18.30 7.30-12.00celý měsíc
  Městská doprava v Praze
  Poslední aktualizace: 11. 12. 2010