Městská doprava v Praze

Pražské metro

Linka A
Linka B
VÝLUKA
Linka C
Linka A Linka B Linka C
pracovní dny interval pracovní dny interval pracovní dny interval
4.40-7.30 10-2,5 min. (10-5 min.) 4.44-8.15 10-2,33 min. 4.32-7.45 10-2 min.
7.30-8.45 2,33-2,5 (4,67-5 min.) 8.15-8.30 2,33 min. 7.45-8.30 2 min.
8.45-10.45 2,33-5 min. (4,67-10 min.) 8.30-10.30 2,33-5 min. 8.30-11.00 2-3,75 min. (2-7,5 min.)
10.45-13.15 5 min. (10 min.) 10.30-12.45 5 min. 11.00-13.15 3,75 min. (7,5 min.)
13.15-16.00 5-3 min. (10-6 min.) 12.45-16.45 5-2,5 min. 13.15-16.15 3,75-2,4 min. (7,5-4,8 min.)
16.00-17.30 3 min. (6 min.) 16.45-17.00 2,5 min. 16.15-18.15 2,4-2,5 min. (4,8-5 min.)
17.30-20.00 3-7,5 min. (6-10 min.) 17.00-20.45 2,5-6 min. 18.15-19.15 2,4-3,25 min. (4,8-6,5 min.)
20.00-22.15 7,5 min. 20.45-22.15 6-7,5 min. 19.15-22.15 2,5-7,5 min.
22.15-0.33 10 min. 22.15-0.46 10 min. 22.15-0.39 10 min.
Linka A Linka B Linka C
sobota interval sobota interval sobota interval
4.40-7.00 10 min. 4.44-6.45 10 min. 4.32-7.00 10 min.
7.00-22.15 7,5 min. 6.45-22.15 7,5 min. 7.00-22.15 7,5 min.
22.15-0.33 10 min. 22.15-0.46 10 min. 22.15-0.39 10 min.
Linka A Linka B Linka C
neděle interval neděle interval neděle interval
4.40-12.30 10 min. 4.44-13.00 10 min. 4.32-12.30 10 min.
12.30-22.15 7,5 min. 13.00-22.15 7,5 min. 12.30-17.00 7,5 min.
22.15-0.33 10 min. 22.15-0.46 10 min. 17.00-19.00 6 min.
19.00-22.15 7,5 min.
22.15-0.39 10 min.

Poznámky: Interval uvedený v závorce platí pro úseky Depo Hostivař - Skalka a Ládví - Letňany, kam zajíždí v uvedená období pracovních dnů pouze polovina spojů (každá druhá souprava jede jen v úseku Skalka - Nemocnice Motol, resp. Háje - Ládví). Odjezdy prvních a posledních spojů metra jsou uvedeny u přehledu nočních linek.Trolejbusová linka

Linka 58 (v sobotu odpoledne)
VÝLUKA


Lanová dráha na Petřín

Petřínská lanovka byla vybudována při příležitosti Zemské jubilejní výstavy v roce 1891, stejně jako lanovka na Letnou (ta byla v provozu do roku 1914). Původně fungovala na principu vodní převahy, roku 1932 byla ale po osmnáctiletém zastavení provozu převzata Elektrickými podniky hl. m. Prahy a elektrifikována. V roce 1965 došlo na petřínském svahu k rozsáhlému sesuvu půdy, a proto musel být provoz lanovky přerušen. Roku 1985 byla lanovka po celkové rekonstrukci znovu zprovozněna.

Lanovka vyjíždí z dolní stanice Újezd, která je umístěna nedaleko stejnojmenné tramvajové zastávky, přes Nebozízek na Petřín. V provozu je celotýdenně od 9.00 do 23.30 hod. v intervalu 15 minut, večer od 22.00 hod. v intervalu 20 minut (v letním období má od 10.00 do 18.00 hod. interval 10 minut). Na jaře a na podzim však probíhají pravidelné revize, během nichž lanovka nejezdí.Přívozy v systému PID

P1 Sedlecký přívoz (P) - Zámky (P)

v provozu pouze do 20 hodin

P2 V Podbabě (P) - Podhoří (P)

v provozu pouze do 20 hodin

P3 Lihovar (P) - Veslařský ostrov (P)

v provozu pouze do 22 hodin v letním období

P4 Dětský ostrov (P) - Slovanský ostrov (P) - Střelecký ostrov (P) - Národní divadlo (P)

v provozu pouze od 8 do 20 hodin v letním období

P5 Císařská louka (P) - Výtoň (P) - Botel Admirál (P) - Jiráskovo náměstí (P)

v provozu pouze od 8 do 20 hodin v letním obdobíZáchytná parkoviště P+R

Parkoviště P+R jsou určena pro osobní automobily, jejichž cestující po zaparkování pokračují v cestě dopravními prostředky Pražské integrované dopravy (PID). Jsou v provozu každý den od čtyř hodin ráno do jedné hodiny po půlnoci a nacházejí se u stanic metra Černý Most (B), Depo Hostivař (A), Ládví (C), Nádraží Holešovice (C), Nové Butovice (B), Opatov (C), Palmovka (B), Rajská zahrada (B), Skalka (A) a Zličín (B) a u nádraží Běchovice a Radotín.

Parkovací lístek lze koupit pouze v automatu na parkovišti P+R, a to buď samostatně za 10 Kč (pro držitele předplatních jízdenek pro pásma P, 0 a B a osoby s nárokem na bezplatnou přepravu v pásmech P, 0 a B), za 40 Kč s přestupní zpáteční jízdenkou, nebo za 80 Kč s jednodenní jízdenkou. Přestupní zpáteční jízdenka se označuje při cestě tam na jednom konci a při cestě zpět na druhém konci jízdenky; platí 75 minut od každého označení, vždy však pouze do ukončení provozu parkoviště v den zakoupení jízdenky, v pásmech P, 0 a B (na území města Prahy). Jednodenní jízdenka se neoznačuje a platí v pásmech P, 0 a B (na území města Prahy) do ukončení provozu parkoviště v den jejího zakoupení.

Po příjezdu na parkoviště P+R si uživatel v prodejním automatu zakoupí parkovací lístek s jízdenkou nebo kontrolním lístkem. V automatu lze zakoupit také čtyřpásmovou přestupní jízdenku (za 26 Kč, zlevněnou za 13 Kč), krátkodobou nepřestupní jízdenku (za 18 Kč, zlevněnou za 9 Kč) a jednodenní jízdenku pro pásma P, 0 a B (za 80 Kč). Automat přijímá mince 1, 2, 5, 10 a 20 Kč a přeplatek vrací. V případě výpadku elektrické energie zajišťuje prodej parkovacích lístků a jízdenek obsluha parkoviště. Parkovací lístek je nutné umístit na zvenčí viditelném místě uvnitř vozidla. Uživatel nesmí zanechávat ve vozidle kontrolní lístek ani věci, které nejsou příslušenstvím vozidla.

Při odjezdu z parkoviště se uživatel prokáže obsluze aktuálně platnou jízdenkou vydanou současně s parkovacím lístkem, nebo platnou předplatní jízdenkou (průkazem dokládajícím nárok na bezplatnou přepravu) spolu s kontrolním lístkem. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit jednorázovou částku 100 Kč. V případě ztráty kontrolního lístku musí uživatel prokázat obsluze parkoviště svoji totožnost a umožnit jí nahlédnout do dokladů o vozidle. Ponechá-li řidič vozidlo na parkovišti mimo provozní dobu (tj. od jedné do čtyř hodin v noci), zaplatí částku 100 Kč a provozovatel parkoviště může vozidlo nechat odtáhnout na jeho náklady.Historická tramvajová linka

Od 17. dubna do poloviny listopadu 2021 vyjíždí z Muzea městské dopravy o sobotách, nedělích a svátcích historická tramvajová linka 41. Jsou na ni vypravovány tramvajové vozy staré konstrukce, které v Praze jezdily do počátku sedmdesátých let. Základní jízdné činí 35 Kč, zlevněné 20 Kč (pro děti do 15 let, občany České republiky starší 70 let a držitele průkazu ZTP a ZTP/P včetně průvodce). Jízdenky jsou nepřestupní a vydává je průvodčí ve voze. Staré tramvaje vyjíždějí také na okružní jízdy Prahou, které je možné objednat na telefonním čísle 296 128 902. Od 30. června 2018 je linka vedena v této trase:

41 Planetárium Praha (nástupní) - Výstaviště Holešovice (smyčka) - Veletržní palác - Strossmayerovo náměstí - Nábřeží kapitána Jaroše (T) - Dlouhá třída - Náměstí Republiky - Masarykovo nádraží - Jindřišská - Václavské náměstí - Vodičkova - Lazarská - Národní třída - Národní divadlo - Újezd - Hellichova - Malostranské náměstí - Malostranská - Královský letohrádek - Pražský hrad - Brusnice (v občasných zastávkách) - Vozovna Střešovice (v areálu vozovny)

Planetárium Praha12.0013.0014.0015.0016.0017.0018.00
Strossmayerovo náměstí12.0313.0314.0315.0316.0317.0318.03
Náměstí Republiky12.0813.0814.0815.0816.0817.0818.08
Václavské náměstí12.1413.1414.1415.1416.1417.1418.14
Národní divadlo12.1913.1914.1915.1916.1917.1918.19
Malostranská12.2613.2614.2615.2616.2617.2618.26
Vozovna Střešovice12.3413.3414.3415.3416.3417.3418.34

Vozovna Střešovice11.0012.0013.0014.0015.0016.0017.00
Malostranská11.0812.0813.0814.0815.0816.0817.08
Národní divadlo11.1512.1513.1514.1515.1516.1517.15
Václavské náměstí11.2112.2113.2114.2115.2116.2117.21
Náměstí Republiky11.2612.2613.2614.2615.2616.2617.26
Strossmayerovo náměstí11.3012.3013.3014.3015.3016.3017.30
Výstaviště Holešovice11.3312.3313.3314.3315.3316.3317.33Informační střediska

 • Můstek (B) - podchod pod Jungmannovým náměstím
 • Anděl (B) - vestibul u tramvajové křižovatky
 • Muzeum (A a C) - podchod u vestibulu linky C
 • Magistrát hl. m. Prahy (Jungmannova 29/35) - v přízemí budovy
 • Letiště Ruzyně - příletová hala letiště

  Informační středisko Muzeum je otevřeno celotýdenně od 7.00 do 21.00 hodin, informační středisko Letiště Ruzyně celotýdenně od 7.00 do 22.00 hodin, ostatní pouze v pracovní dny od 7.00 do 18.00 hodin. Kromě informací o linkovém vedení, výlukách a tarifu je zde možné získat také zastávkové jízdní řády linek PID (po 3 Kč).
  Návrat na hlavní stránku
  Poslední aktualizace: 13. 6. 2021